Các gói của tài khoản, lập hóa đơn và thanh toán

Khái quát: Sử dụng trang My plan (Gói của tôi) và Payments (Thanh toán) để dễ dàng truy cập thông tin gói, hóa đơn và thông tin thanh toán.

 Lưu ý

Để xem và so sánh giữa các gói Zero, GrowthEnterprisehãy xem thông tin và so sánh gói của AppsFlyer

Truy cập My plan (Gói của tôi) và Payments (Thanh toán)

Trên trang My plan (Gói của tôi), hãy xem lại thông tin về gói hiện có của bạn hoặc nâng cấp lên gói mới. 

Trên trang Payments (Thanh toán), hãy kiểm tra thông tin thanh toán của bạn, xem lại thông tin liên quan đến hóa đơn hoặc tải xuống hóa đơn.  

Để truy cập trang My plan (Gói của tôi) và Payments (Thanh toán):

Quyền truy cập: Chỉ quản trị viên tài khoản hoặc thành viên nhóm có quyền truy cập mới có thể truy cập các trang My plan (Gói của tôi) và Payment (Thanh toán).

 1. Trên thanh tiêu đề, nhấp vào danh sách thả xuống địa chỉ email.
 2. Chọn My plan (Gói của tôi) hoặc Payments (Thanh toán).

1_Account_status_label.JPG

Trạng thái tài khoản

Trạng thái tài khoản của bạn xuất hiện ở nhãn trên cùng bên phải trang My plan (Gói của tôi) và Payments (Thanh toán). 

Trạng thái tài khoản Mô tả Nhận xét

Hoạt động

Tài khoản có một gói đang hoạt động.

Các tài khoản có gói WelcomeZero không yêu cầu phương thức thanh toán.

 

Các tài khoản có gói GrowthEnterprise có phương thức thanh toán hợp lệ và hiện hành.

Pending suspension (Đang xử lý tạm dừng)

Tài khoản có 1 hóa đơn quá hạn thanh toán

Khôi phục trạng thái Active (Hoạt động) bằng cách thanh toán hóa đơn.

Suspended (Đã tạm dừng)

Tài khoản có từ 2 hóa đơn quá hạn trở lên.

Bắt đầu quá trình kích hoạt lại tài khoản bằng cách thanh toán hóa đơn.

Các gói và thanh toán

Bắt đầu với gói Welcome, sau đó chuyển sang gói Zero, nâng cấp lên gói Growth hoặc nâng lên gói Enterprise.

My plan (Gói của tôi)

Truy cập My plan (Gói của tôi) để: 

 • Xem thông tin gói hiện tại và nếu phù hợp, xem tên của gói tiếp theo của bạn.
 • Xem lại các tính năng tích hợp của gói hiện tại và các phần bổ trợ cao cấp.
 • Chọn hoặc nâng cấp gói của bạn.
 • Yêu cầu báo giá cho các tính năng phần bổ trợ cao cấp. 

 Lưu ý

Tùy chọn dùng thử miễn phí 30 ngày kết thúc vào ngày 7 tháng 7 năm 2020 và đã được thay thế bằng gói Welcome. Các nhà quảng cáo hiện đang trong giai đoạn dùng thử có thể chọn chuyển sang gói Zero, Growth hoặc Enterprise.

Tài khoản mới Tài khoản hiện tại

Mọi tài khoản mới bắt đầu bằng gói Welcome, sau đó bạn có thể chuyển sang các gói khác của AppsFlyer: Zero, Growth hoặc Enterprise. 

Welcome Nhà quảng cáo Bao gồm
Bắt đầu! Không yêu cầu thông tin thanh toán
 • 12.000 (12 nghìn) lượt chuyển đổi được đo lường miễn phí
 • 30 ngày sử dụng phần bổ trợ cao cấp chọn lọc
 • Danh sách các tính năng tích hợp
 • Vì vậy, bạn sẽ tiếp tục với gói Welcome cho đến khi không còn lượt chuyển đổi miễn phí nào (từ 12 nghìn lượt chuyển đổi), sau đó bạn sẽ tự động chuyển sang gói Zero. Khi đang sử dụng gói Zero, tất cả các giá trị đo lường liên quan đến phân bổ sẽ dừng lại, trong khi số lượt nhấp và số lượt hiển thị vẫn tiếp tục.
 • HOẶC, đừng chờ đợi và nâng cấp lên gói Growth hoặc gói Enterprise (tùy chỉnh). Nếu vẫn còn lượt chuyển đổi miễn phí (từ 12 nghìn), chúng sẽ được chuyển sang gói mới. 
 • Sau 30 ngày sử dụng miễn phí các tính năng cao cấp chọn lọc, bạn có thể liên hệ với bộ phận Bán hàng để được báo giá (qua trang My plan (Gói của tôi)) để bạn có thể tiếp tục được lợi từ các tính năng đó.
AF_plan_options.png

Payments (Thanh toán)

Trang Payments (Thanh toán) khả dụng sau khi bạn chọn gói thanh toán trên trang My plan (Gói của tôi).

Truy cập Payments  (Thanh toán) để:

 • Xem lại và cập nhật thông tin thanh toán và thông tin liên hệ của công ty.
 • Kiểm tra thông tin hóa đơn, trạng thái thanh toán và tải xuống hóa đơn (PDF).
 • Cập nhật phương thức thanh toán áp dụng cho các gói GrowthEnterprise tùy chỉnh: Chuyển khoản ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng, qua PayPal hoặc phương thức tương tự.

Tab Hóa đơn

Bạn sẽ nhận được hóa đơn hàng tháng vào tuần đầu tiên của mỗi tháng. Nhấp vào View (Xem) để xem hóa đơn dạng PDF.

Pay_now_Unpaid_invoices_table.png

Tab Hóa đơn Mô tả
Phương thức thanh toán

Đặt khi bạn chọn một gói Growth hoặc gói Enterprise tùy chỉnh. 

 • Thanh toán hóa đơn:
  • Thanh toán theo cách thủ công: Khách hàng cần thực hiện chuyển khoản ngân hàng
  • Thanh toán tự động: Khách hàng cung cấp thông tin thẻ tín dụng.
   Ngoại lệ: Thẻ tín dụng được đặt thành trạng thái Do not charge (Không tính phí) do gói đã thanh toán sẵn, thẻ tín dụng hiện có, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, đang gặp sự cố hoặc một vấn đề liên quan.
 • Cho biết các vấn đề về thanh toán:
  • Thẻ tín dụng: hết hạn, không hợp lệ và/hoặc không đủ tiền
  • Chuyển khoản ngân hàng: chưa gửi thanh toán
 • Cập nhật phương thức thanh toán là quy trình 2 bước cho phép bạn thay đổi từ phương thức chuyển khoản ngân hàng sang thanh toán thẻ tín dụng.
 • Bạn có thắc mắc? Hãy liên hệ accounting@appsflyer.com
Bảng: Chưa thanh toán
 • Hóa đơn: Mã tham chiếu hóa đơn
 • Số tiền: Số tiền của hóa đơn; loại tiền tệ được thiết lập khi đăng ký (cùng với thông tin thanh toán)
 • Đã phát hành: Ngày phát hành hóa đơn; điều này xảy ra vào tuần đầu tiên của mỗi tháng (đối với các gói GrowthEnterprise tùy chỉnh)
 • Đến hạn: Ngày cuối thanh toán hóa đơn
 • Trạng thái: Paid (Đã thanh toán), Due (Đến hạn) hoặc Overdue (Quá hạn)
 • PDF: Nhấp vào View (Xem) để mở hóa đơn ở định dạng PDF.
Hóa đơn quá hạn:
Phương thức thanh toán dễ dàng

Dễ dàng thanh toán các hóa đơn quá hạn bằng thẻ tín dụng, bất kể phương thức thanh toán bạn thường dùng là gì.

 • Hệ thống chưa lưu thông tin thẻ tín dụng.
 • Áp dụng đối với các tài khoản có trạng thái: Active (Hoạt động) và Pending suspension (Đang xử lý tạm dừng)
  • Nút Pay now (Thanh toán ngay) giúp bạn kích hoạt lại tài khoản nhanh hơn!
  • Hiện đây là quy trình thủ công do bộ phận Kế toán xử lý. Sau này quy trình này sẽ được tự động hóa.
 • Nó hoạt động như thế nào?
  1. Trong thanh tiêu đề, nhấp vào menu thả xuống email > Payments (Thanh toán).
  2. Trên tab Invoices (Hóa đơn), chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn chưa thanh toán.
  3. Nhấp vào Pay by credit card (Thanh toán bằng thẻ tín dụng) > Nhập thông tin thẻ > Nhấp vào Submit payment (Gửi thanh toán).
  4. Xem thông báo xác nhận thanh toán > Nhấp vào Done (Xong) để quay lại tab Invoices (Hóa đơn). Nếu thanh toán không thành công, chỉ cần xem lại thông báo lỗi trong cột Status (Trạng thái) và làm theo hướng dẫn.
 Bảng: Đã thanh toán
 • Hóa đơn: Mã tham chiếu hóa đơn
 • Số tiền: Số tiền của hóa đơn; loại tiền tệ được thiết lập khi đăng ký (cùng với thông tin thanh toán)
 • Đã phát hành: Ngày phát hành hóa đơn; điều này xảy ra vào tuần đầu tiên của mỗi tháng (đối với các gói GrowthEnterprise tùy chỉnh)
 • Đến hạn: Ngày cuối thanh toán hóa đơn
 • Đã thanh toán: Ngày thanh toán hóa đơn
 • PDF: Nhấp vào View (Xem) để mở hóa đơn ở định dạng PDF.

Tab Thông tin thanh toán

Khi bạn chọn gói Growth hoặc gói Enterprise tùy chỉnh, bạn sẽ cần cung cấp thông tin thanh toán của công ty; tuy nhiên, quản trị viên tài khoản có thể cập nhật thông tin liên hệ và thanh toán bất kỳ lúc nào. 

 • Để tạo hóa đơn, bắt buộc phải có thông tin thanh toán của công ty và ít nhất một liên hệ thanh toán.
 • Hệ thống sẽ không lưu thông tin thanh toán nếu thiếu thông tin hoặc thông tin không hợp lệ. Ví dụ,
  • Nếu quốc gia của bạn yêu cầu mã số thuế công ty, thì số thuế đó phải được nhập theo đúng định dạng.
  • Mã bưu chính (mã ZIP) phải khớp với nơi được chọn.

 Lưu ý

Nếu bạn đổi địa chỉ hoặc tên công ty, thì các điều khoản pháp lý của AppsFlyer sẽ xuất hiện và bạn phải chấp nhận. Nếu có sự cố, vui lòng liên hệ qua địa chỉ accounting@appsflyer.com.

Để cập nhật Thông tin thanh toán của công ty:

 1. Nhập nội dung thay đổi phần địa chỉ và tên thanh toán của công ty > Save (Lưu). 
 2. Đọc các điều khoản pháp lý, sau đó đánh dấu vào hộp kiểm nếu chấp nhận > Submit (Gửi).
 3. Hệ thống sẽ bật lên một thông báo nếu các thay đổi đã được lưu thành công. 

Để cập nhật hoặc thêm Liên hệ thanh toán:

 1. Thay đổi thông tin liên hệ hiện tại hoặc thêm thông tin liên hệ mới > Save (Lưu).
  Phải có ít nhất một người liên hệ thanh toán.
 2. Hệ thống sẽ bật lên một thông báo nếu các thay đổi đã được lưu thành công. 

Thông tin liên hệ và thông tin thanh toán của công ty

Billing_details_screen.jpg

Trích từ các điều khoản pháp lý

BD_legal_terms_full.jpg 

Tab Thông tin thanh toán Mô tả
Thông tin thanh toán của công ty
 • Tên thanh toán của công ty được hệ thống tự động điền dựa trên thông tin trong mẫu đăng ký
 • Mã số thuế công ty: xem tab sau để biết thông tin chi tiết
 • Tên hóa đơn của công ty (bằng tiếng Anh) xuất hiện trên hóa đơn
 • Tiền tệ: USD, ILS, EUR, hoặc GBP 
 • Địa chỉ đường được hệ thống tự động điền dựa trên thông tin trong mẫu đăng ký:
  • Địa chỉ đường
  • Thành phố (bằng tiếng Anh)
  • Mã bưu chính: Phải khớp với vị trí được chọn
  • Quốc gia: Chọn từ danh sách
 • Nếu có liên quan, hãy thêm tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ
 • Nếu cần, hãy cập nhật thông tin thanh toán trong nền tảng hoặc liên hệ qua địa chỉ accounting@appsflyer.com
Liên hệ Thanh toán
 • Phải có ít nhất một người để liên hệ; người đó không nhất thiết phải là quản trị viên tài khoản:
  • Nhập tên bằng tiếng Anh
  • Cung cấp email và số điện thoại
  • Có thể cập nhật thông tin chi tiết hoặc thêm nhiều liên hệ
 • Đóng vai trò là đầu mối liên hệ:
  • Để nhận hóa đơn
  • Để thông báo về bất kỳ sự cố nào liên quan đến thanh toán

Mã số thuế công ty

Một số quốc gia yêu cầu chúng tôi ghi lại mã số thuế công ty của bạn và thêm VAT vào hóa đơn của bạn. Nếu công ty của bạn ở một trong những quốc gia này, thì bạn sẽ phải cung cấp mã số thuế công ty ở định dạng chính xác của quốc gia đó mới có thể lưu thông tin thanh toán của mình.

Yêu cầu này áp dụng cho các quốc gia được liệt kê trong bảng dưới đây. Truy cập liên kết được cung cấp cho quốc gia của bạn nếu bạn cần thêm thông tin về định dạng mã số thuế công ty và các yêu cầu khác liên quan đến thuế.

Các quốc gia yêu cầu mã số thuế của công ty
Quốc gia Để biết thêm thông tin bổ sung
Canada Số tài khoản chương trình GST/HST
Các quốc gia Châu Âu Hệ thống trao đổi thông tin VAT (VIES)
Israel Đăng ký VAT của người Israel

Nâng cấp, hạ cấp hoặc xóa tài khoản

Để nâng cấp tài khoản AppsFlyer:

 • Nhấp vào danh sách thả xuống địa chỉ email > Chọn My plan (Gói của tôi) > Nhấp vào Request an upgrade (Yêu cầu nâng cấp).
 • Gửi một email tới địa chỉ hello@appsflyer.com và Quản lý Thu hút Khách hàng (CEM) sẽ liên hệ lại.
 • Nếu có liên quan, hãy liên hệ với quản lý dịch vụ khách hàng (CSM) chuyên môn.

Để hạ cấp hoặc xóa tài khoản AppsFlyer: