Quản lý tài khoản—gói, khoản thanh toán và lập hóa đơn

Khái quát: Tìm hiểu về các gói AppsFlyer và các tính năng của phần bổ trợ cao cấp. Xem cách tính toán việc sử dụng gói và hóa đơn. Quản lý tài khoản của bạn. 

Các gói và cách sử dụng của AppsFlyer

Các gói của AppsFlyer

Mọi tài khoản mới đều bắt đầu với gói Welcome mặc định (sau khi hoàn tất quá trình đăng ký). Sau khi gói Welcome kết thúc, nếu bạn chưa cập nhật gói và thông tin thanh toán, gói này sẽ tự động chuyển thành gói Zero. Bạn có thể nâng cấp lên gói Growth, yêu cầu báo giá cho gói Enterprise tùy chỉnh hoặc duy trì gói Zero

Gói Điểm nổi bật

Welcome

 • Gói mặc định
 • 12.000 lượt chuyển đổi được đo lường miễn phí hoặc quyền truy cập một năm, tùy điều kiện nào hết hạn trước
 • 30 ngày sử dụng các phần bổ trợ cao cấp đã chọn
 • Không cần cung cấp thông tin thanh toán chi tiết
Zero
 • Chỉ đo lường mức độ thu hút: lượt nhấp và lượt hiển thị
 • Không đo lường lượt phân bổ
 • Miễn phí vĩnh viễn mà không cần cung cấp thông tin thanh toán
Gói Growth
 • Đo lường mức độ thu hút: lượt nhấp và lượt hiển thị
 • Đo lường lượt phân bổ. Tài khoản được lập hóa đơn cho mỗi lượt chuyển đổi
 • Phải cung cấp thông tin thanh toán và lập hóa đơn

Gói Enterprise

 • Một gói tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn. Việc đo lường mức độ sử dụng phụ thuộc vào các điều khoản của gói
 • Phải cung cấp thông tin thanh toán và lập hóa đơn

Tìm hiểu thêm về tất cả các tính năng tích hợp và so sánh các gói.

Mức độ sử dụng, đơn vị và tính năng cao cấp

Khoản thanh toán cho gói của bạn được tính theo mức độ sử dụng gói các tính năng cao cấp của bạn.

Mức độ sử dụng gói

Mỗi gói được dựa trên việc đo lường một đơn vị cụ thể. Mức độ sử dụng đơn vị được tính hàng tháng hoặc hàng năm. Số lượng đơn vị được sử dụng trong chu kỳ gói (theo tháng hoặc năm) được trừ vào tổng đơn vị gói.

 Lưu ý

Bạn có thể tải xuống các báo cáo mức độ sử dụng để biết chi tiết về mức độ sử dụng đơn vị của mình.

Vượt quá mức độ sử dụng gói

Khi vượt quá số lượng đơn vị trong chu kỳ gói của bạn, chi phí bổ sung sẽ được áp dụng. Bạn có thể xem tất cả các chi phí trong phần Thông tin gói. Để giúp ngăn chặn việc vượt quá mức độ sử dụng gói hoặc giảm chi phí bổ sung, các cảnh báo được gửi qua trung tâm thông báo trong các trường hợp sau:

 • Các đơn vị của gói đang được sử dụng nhanh chóng 
 • Bạn sắp đạt được các đơn vị được phân bổ (75% đơn vị trong gói của bạn)
 • Bạn đã vượt quá mức độ sử dụng đơn vị cho gói của mình

Bạn có thể kiểm tra với CSM của bạn hoặc liên hệ qua địa chỉ hello@appsflyer.com để biết các tùy chọn nâng cấp.

Các tính năng cao cấp

Bất kỳ phần mở rộng nào bạn đã đưa vào gói của mình đều là các tính năng cao cấp. Ví dụ:

Để tìm hiểu thêm về các phần bổ trợ này và những lợi ích tiềm năng đối với doanh nghiệp của bạn, hãy kiểm tra với CSM của bạn hoặc liên hệ qua địa chỉ hello@appsflyer.com

Đơn vị gói

Các đơn vị khác nhau có thể làm cơ sở cho gói:

Đơn vị Mô tả Tìm hiểu thêm
Các lượt cài đặt không tự nhiên (NOI)

Lượt cài đặt ứng dụng mới được phân bổ cho một nguồn truyền thông

Tương tác lại Người dùng hiện có thu hút với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại, dẫn đến các lượt khởi chạy ứng dụng Bảng điều khiển tổng quan
Phân bổ lại Người dùng cũ thu hút với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại, dẫn đến các lượt cài đặt ứng dụng mới và lượt khởi chạy ứng dụng Bảng điều khiển tổng quan

Số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU)

Số lượng người dùng duy nhất đã mở ứng dụng trong tháng lập hóa đơn Phép đo bảng điều khiển hoạt động
Sự kiện trong ứng dụng

Bất kỳ hành động nào do người dùng thực hiện trong ứng dụng của bạn sau khi cài đặt. Ví dụ như đăng nhập, hoàn tất hướng dẫn, mua hàng và đạt được cấp độ trò chơi.

Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng

Chuyển đổi web không trực tiếp
(đối với gói PBA)

Bất kỳ hành động nào của người dùng trên trang web của bạn:

 • Bạn đã xác định đây là một lượt chuyển đổi
 • Lượt chuyển đổi được phân bổ dưới dạng một lượt truy cập được giới thiệu (bắt nguồn từ một chiến dịch web)
Phân bổ trên Cơ sở Người dùng (PBA)

Đơn vị phần phụ trợ cao cấp

Các đơn vị có thể làm cơ sở cho phần phụ trợ được đo lường bổ sung:

Đơn vị Mô tả Tìm hiểu thêm
Đơn vị đô la của ROI360 Đơn vị đô la được ghi nhận của chi phí quảng cáo, doanh thu quảng cáo trong ứng dụng và doanh thu mua hàng trong ứng dụng (bao gồm cả các gói đăng ký), được đo lường bằng phần bổ trợ ROI360. Mỗi đơn vị đại diện cho 1 đô la trong phép đo ROI360 được ghi nhận. ROI360—dữ liệu chi phí và doanh thu

Đơn vị đô la của ROI360

Phần bổ trợ ROI360 đo lường lợi tức đầu tư của hoạt động tiếp thị quảng cáo của bạn. Gói phần bổ trợ bao gồm một số lượng cố định các đơn vị tiêu thụ đô la được ghi nhận cho chi phí quảng cáo, doanh thu quảng cáo trong ứng dụng và doanh thu giao dịch mua trong ứng dụng (bao gồm cả gói đăng ký).

 • Mỗi đơn vị đại diện cho 1 đô la trong phép đo ROI360 được ghi nhận
 • Đô la ghi nhận được thể hiện theo đồng USD
 • Số lượng đơn vị vượt quá của gói sẽ bị tính thêm chi phí
 • Dữ liệu ROI360 được ghi nhận bao gồm:
  • Dữ liệu chi phí từ tối đa 4 ngày sau ngày đầu tiên tính phí
  • Dữ liệu quảng cáo trong ứng dụng từ tối đa 3 ngày sau ngày đầu tiên tính doanh thu
 • Dữ liệu ROI360 được ghi nhận không bao gồm:
  • Số giao dịch mua trong ứng dụng hoặc hoàn tiền gói đăng ký
  • Số giao dịch mua trong ứng dụng hoặc gói đăng ký không hợp lệ

Trang quản lý tài khoản

Trang này bao gồm 3 thẻ: My plan, Payment and invoicesBilling details. Từ đây bạn có thể:

 • Xem lại thông tin gói của bạn
 • Nâng cấp gói của bạn
 • Xem và tải xuống hóa đơn và báo cáo
 • Cập nhật thông tin liên hệ và thanh toán của bạn

 Lưu ý

Chỉ quản trị viên tài khoản và người dùng tài khoản có quyền phù hợp mới có thể truy cập trang này.

Cách truy cập trang Quản lý tài khoản:

 • Từ thanh menu, nhấp vào danh sách địa chỉ email thả xuống > Account management.

My plan (Gói của tôi)

Từ thẻ My plan, bạn có thể xem thông tin chi tiết về gói hiện tại của mình, xem lại mức độ sử dụng gói và nâng cấp gói của bạn

Mục Mô tả

Thông tin gói

Bao gồm các thông tin chi tiết khác nhau theo gói, chẳng hạn như những chi tiết được liệt kê bên dưới:
 • Started: Ngày bắt đầu gói
 • Remaining units: Số lượng còn lại của các đơn vị có sẵn trong kế hoạch của bạn
 • Extra unit cost: Chi phí mỗi đơn vị sau khi đã dùng hết các đơn vị bình thường
 • Clicks: Số lượt nhấp có trong gói của bạn
 • Impressions: Số lượt hiển thị có trong gói của bạn
 • Organic installs: Số lượt cài đặt tự nhiên có trong gói của bạn
 • Users: Số lượng người dùng có trong gói của bạn 

Các tính năng tích hợp

Danh sách các tính năng có trong gói của bạn

Mức độ sử dụng gói

Hiển thị mức độ sử dụng đơn vị trong gói của bạn, kể từ lần cập nhật cuối cùng (giờ UTC). Bạn có thể xem và tải xuống các báo cáo mức độ sử dụng để nhận dữ liệu hợp nhất về mức độ sử dụng đơn vị.
Lưu ý: Khoản thanh toán hóa đơn của bạn phụ thuộc vào số lượng đơn vị được sử dụng và các phần bổ trợ có trong gói của bạn.

Phần bổ trợ

Các phần bổ trợ có trong gói của bạn và ngày bắt đầu/kết thúc của các phần bổ trợ đó. Đây là những tính năng cao cấp, ví dụ: Để tìm hiểu thêm về các tính năng này và những lợi ích tiềm năng của chúng đối với doanh nghiệp của bạn, hãy kiểm tra với CSM của bạn hoặc liên hệ theo địa chỉ hello@appsflyer.com

Gói trong tương lai

Phần này chỉ xuất hiện khi bạn đã mua một gói trong tương lai. Nếu đúng như vậy, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về gói tiếp theo của mình tại đây. 

Báo cáo mức sử dụng

Hiểu về báo cáo mức sử dụng

Báo cáo mức độ sử dụng hiển thị các lượt chuyển đổi hợp nhất được nhóm theo ngày, ứng dụng, nguồn truyền thông, nguồn chuyển đổi và loại chuyển đổi. Điều này giúp bạn dễ dàng sắp xếp, lọc hoặc tạo bảng pivot theo bất kỳ phương diện nào.

 Lưu ý

 • Báo cáo mức độ sử dụng không được hỗ trợ cho các gói Người dùng đang hoạt động hàng tháng (MAU)
 • Báo cáo mức độ sử dụng và hóa đơn được tính theo múi giờ UTC+0. Do đó, bạn có thể nhận thấy sự không nhất quán nhỏ giữa báo cáo mức độ sử dụng và dữ liệu được báo cáo trên bảng điều khiển, báo cáo Nhóm người và các báo cáo hợp nhất khác
 • Báo cáo mức độ sử dụng không bao gồm lượt chuyển đổi không tính phí, chẳng hạn như lượt cài đặt tự nhiên
 • Dữ liệu trong Báo cáo mức độ sử dụng vẫn không minh bạch dù có bật tính năng Allow transparency hay không, nghĩa là dữ liệu hiển thị tên đại lý chứ không phải nguồn truyền thông được phân bổ
 • Mẫu báo cáo mức độ sử dụng 

mẫu báo cáo mức sử dụng

Trường Mô tả

Ngày

Ngày chuyển đổi

Tên tài khoản

Tài khoản AppsFlyer hoặc tên tài khoản phụ

Email

Địa chỉ email quản trị viên cho tài khoản AppsFlyer hoặc tài khoản phụ

ID ứng dụng/gói

ID ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng liên quan -hoặc- ID gói từ Phân bổ trên cơ sở người dùng của AppsFlyer

Tên ứng dụng/gói

Tên ứng dụng hoặc gói được xác định trong AppsFlyer

Nguồn truyền thông

Nguồn truyền thông mà các lượt chuyển đổi đã được phân bổ.
Lưu ý: Khi nguồn truyền thông sử dụng một đại lý, tên đại lý đó sẽ xuất hiện chứ không phải nguồn truyền thông, bất kể trạng thái bật/tắt của nút Allow transparency

Nguồn chuyển đổi

Nguồn dữ liệu phân bổ hợp nhất. Giá trị có thể có bao gồm:
 • Real-time attribution (RTA): AppsFlyer là nguồn dữ liệu phân bổ hợp nhất
 • SKAd Network: SKAdNetwork là nguồn dữ liệu phân bổ hợp nhất
 • Protect360 - post attribution: Điều chỉnh đối với các lượt phân bổ và sự kiện trong ứng dụng trước đó được AppsFlyer Protect360 xác định là gian lận
 • People-based attribution (PBA): Lượt chuyển đổi web được phân bổ làm lượt truy cập được giới thiệu bởi AppsFlyer PBA

Loại chuyển đổi

Loại lượt chuyển đổi được phân bổ. Các giá trị đơn vị có thể có bao gồm:

 • Các lượt cài đặt không tự nhiên (NOI)
 • Tương tác lại
 • Phân bổ lại
 • Số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU)
 • Sự kiện trong ứng dụng
 • Chuyển đổi web không trực tiếp

Trường Loại chuyển đổi không được điền cho chuyển đổi Protect360 - hậu phân bổ.

Tổng lượt chuyển đổi

Tổng số lượng đơn vị bị tính phí.

 • Protect360 - post attribution Các lượt chuyển đổi luôn mang giá trị âm vì chúng đảo ngược các lượt chuyển đổi bị tính phí được xác định là gian lận.
 • Để biết thêm thông tin về cách tính lượt chuyển đổi trên ứng dụng iOS, hãy xem Thanh toán cho ứng dụng iOS (ở trên).

Tải xuống báo cáo mức sử dụng

Chỉ quản trị viên tài khoản và người dùng tài khoản có các quyền sau mới có thể tải xuống báo cáo mức độ sử dụng:

 • Truy cập vào trang Account management
 • Truy cập vào tất cả các ứng dụng, nguồn truyền thông và địa lý

Cách xem và tải xuống danh sách chi tiết của tất cả các đơn vị được sử dụng trong một tháng:

 1. Từ thẻ My plan, nhấp vào View usage reports.
 2. Từ danh sách các báo cáo mức độ sử dụng có sẵn, hãy nhấp vào Request report cho tháng bạn muốn tải xuống.
  • Trong khi báo cáo đang được xử lý, trạng thái sẽ thay đổi thành Pending.
  • Báo cáo có thể ở trạng thái Pending trong vài giờ.
  • Khi báo cáo đã sẵn sàng, trạng thái sẽ chuyển thành Download.
 3. Nhấp vào Download để lưu báo cáo dưới dạng tập tin CSV. 

 Lưu ý

 • Mỗi báo cáo mức độ sử dụng hàng tháng có sẵn từ mùng 8 của tháng tiếp theo. Ví dụ: ngày đầu tiên bạn có thể tải xuống báo cáo của tháng 1 năm 2023 là ngày 8 tháng 2 năm 2023.
 • Sau khi báo cáo có sẵn để tải xuống, trạng thái này được duy trì trong 24 tháng kể từ sau tháng báo cáo. Bạn không cần yêu cầu báo cáo lại.
 • Nếu trạng thái của báo cáo bạn muốn tải xuống hiển thị dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài Request report, thì có nghĩa là ai đó trong tổ chức của bạn đã yêu cầu báo cáo đó. 

Trạng thái tài khoản

Trạng thái tài khoản của bạn được hiển thị ở trên cùng bên trái của trang Account management. Các trạng thái có thể có là:

Trạng thái tài khoản Mô tả Nhận xét
Tài khoản đang hoạt động Tất cả các gói WelcomeZero Không yêu cầu phương thức thanh toán
Gói GrowthEnterprise với phương thức thanh toán hợp lệ và không có hóa đơn quá hạn  
Pending suspension (Đang xử lý tạm dừng)

Một tài khoản có một hoặc nhiều hóa đơn quá hạn. Sau 30 ngày hóa đơn vẫn chưa được thanh toán, tài khoản sẽ bị tạm ngừng hoạt động.

Bạn có thể kích hoạt lại trạng thái Hoạt động bằng cách thanh toán hóa đơn

Suspended (Đã tạm dừng) Tài khoản có hóa đơn quá hạn trên 30 ngày. Bạn không có quyền truy cập vào tài khoản của mình ngoại trừ phần thanh toán.
Bạn có thể lấy lại quyền truy cập và kích hoạt lại trạng thái Hoạt động bằng cách thanh toán hóa đơn

Nâng cấp, hạ cấp hoặc xóa tài khoản

Bạn có thể yêu cầu nâng cấp tài khoản trực tiếp thông qua nút Upgrade plan ở trên cùng bên phải của trang Account management. 

Để xóa hoặc hạ cấp tài khoản, hãy liên hệ với CSM của bạn hoặc gửi email đến địa chỉ hello@appsflyer.com.

Khoản thanh toán và hóa đơn

Truy cập thẻ Payments and invoices để:

 • Kiểm tra chi tiết hóa đơn và tình trạng thanh toán
 • Tải xuống hóa đơn (PDF)
 • Cập nhật phương thức thanh toán cho gói GrowthEnterprise tùy chỉnh: Chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng

 Lưu ý

Thẻ Payments and invoices chỉ khả dụng cho các gói yêu cầu thanh toán (các gói khác ngoài gói Welcome hoặc Zero).

Phương thức thanh toán

Trong phần này, bạn có thể thấy phương thức thanh toán đã chọn. Bạn cũng sẽ thấy các vấn đề về thanh toán, chẳng hạn như thẻ tín dụng hết hạn hoặc không hợp lệ hoặc trường hợp không gửi được khoản thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Các tùy chọn thanh toán: 

 • Thẻ tín dụng: Khoản thanh toán sẽ được trừ tự động mỗi tháng
  Lưu ý: Thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị tính phí trong các trường hợp sau:
  • Bạn có gói trả trước
  • Tài khoản của bạn có số dư tín dụng
  • Khoản thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng
  • Có một vấn đề mở về thanh toán
 • Chuyển khoản ngân hàng: Bạn phải thực hiện thanh toán thủ công mỗi tháng

Cách cập nhật phương thức thanh toán của bạn:

 1. Nhấp vào Update payment.
 2. Từ hộp thoại chi tiết thanh toán được mở ra:
  • Đối với thanh toán bằng thẻ tín dụng: Nhập thông tin chi tiết cần thiết và nhấp vào Register Credit Card
  • Đối với thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập thông tin thanh toán chi tiết và nhấp vào Save.

Hóa đơn

Trong phần này, bạn có thể xem các hóa đơn đã thanh toán và chưa thanh toán, tải xuống và thanh toán các hóa đơn quá hạn. Bạn sẽ nhận được hóa đơn hàng tháng vào tuần đầu tiên của mỗi tháng.

Trường của hóa đơn Mô tả
Invoice Số tham chiếu hóa đơn
Amount

Số tiền trên hóa đơn. Loại tiền tệ và thông tin thanh toán chi tiết được thiết đặt khi đăng ký 

Issued

Ngày phát hành hóa đơn. Đối với các gói GrowthEnterprise tùy chỉnh, quy trình này diễn ra từ tuần đầu tiên của mỗi tháng

Due

Ngày cuối cùng để thanh toán hóa đơn

Trạng thái

Paid, Due hoặc Overdue

PDF

Nhấp vào View để mở hóa đơn ở định dạng PDF

Thanh toán hóa đơn quá hạn

Bất kể phương thức thanh toán thông thường của bạn là gì, bạn đều có thể thanh toán hóa đơn quá hạn bằng thẻ tín dụng mà không cần lưu thông tin chi tiết của thẻ tín dụng. Thanh toán cho các tài khoản có trạng thái Pending suspension Suspended sẽ kích hoạt lại trạng thái Active.

  1. Từ danh sách hóa đơn trong phần Unpaid, hãy chọn một hoặc nhiều hóa đơn chưa thanh toán.
  2. Nhấp vào Pay by credit card.
  3. Nhập thông tin chi tiết của thẻ và nhấp vào Submit payment.
  4. Xem xác nhận thanh toán của bạn.
  5. Nếu thanh toán thành công, hãy nhấp vào Back to Payment and invoices. Nếu thanh toán không thành công, xem lại thông báo lỗi trong cột Status và hành động sao cho phù hợp.

Thông tin thanh toán

Từ thẻ này, bạn có thể xem và cập nhật thông tin chi tiết về công ty và người liên hệ để thanh toán. billing_details_tab2.png

Thông tin thanh toán của công ty

Khi chọn gói Growth hoặc Enterprise tùy chỉnh, bạn phải cung cấp thông tin thanh toán của công ty. Thông tin này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào. Để tạo hóa đơn, bạn phải cung cấp thông tin thanh toán chi tiết của công ty và ít nhất một liên hệ thanh toán.

Cách thêm hoặc cập nhật thông tin thanh toán của Công ty:

 1. Nhập hoặc cập nhật thông tin thanh toán chi tiết của bạn và nhấp vào Save billing details
 2. Đọc các điều khoản pháp lý, sau đó đánh dấu vào hộp kiểm nếu chấp nhận.
 3. Nhấp vào Submit. Hệ thống sẽ bật lên một thông báo nếu các thay đổi đã được lưu thành công. 

 Lưu ý

 • Nếu bạn đổi địa chỉ hoặc tên công ty, thì các điều khoản pháp lý của AppsFlyer sẽ xuất hiện và bạn phải chấp nhận. Nếu có sự cố, vui lòng liên hệ qua địa chỉ accounting@appsflyer.com.
 • Nếu thông tin bị thiếu hoặc không hợp lệ, thông tin thanh toán chi tiết sẽ không được lưu. Ví dụ:
  • Nếu quốc gia của bạn yêu cầu mã số thuế công ty, thì mã số thuế đó phải được nhập theo đúng định dạng.
  • Mã bưu chính (mã ZIP) phải khớp với nơi được chọn.

Người liên hệ thanh toán

Đóng vai trò là đầu mối tiếp nhận hóa đơn và để liên hệ về bất kỳ vấn đề thanh toán nào.

Cách thêm hoặc cập nhật Người liên hệ thanh toán:

 1. Nhấp vào Add contact và nhập các thông tin chi tiết cần thiết hoặc thực hiện các thay đổi đối với liên hệ hiện tại.
 2. Nhấp vào Save billing details. Đảm bảo phải có ít nhất một liên hệ thanh toán.
 3. Hệ thống sẽ bật lên một thông báo nếu các thay đổi đã được lưu thành công. 

 Lưu ý

Phải có ít nhất một người liên hệ, không nhất thiết phải là người dùng quản trị.

Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán Mô tả
Thông tin thanh toán của công ty
 • Company billing name: Được hệ thống tự động điền dựa trên thông tin trong mẫu đăng ký
 • Company tax number: Xem thẻ sau để biết thêm chi tiết
 • Company invoice name (bằng tiếng Anh): Hiển thị trên hóa đơn
 • Tiền tệ: USD, ILS, EUR, hoặc GBP 
 • Street address: Được hệ thống tự động điền dựa trên thông tin trong mẫu đăng ký:
  • Địa chỉ đường
  • Thành phố (bằng tiếng Anh)
  • Mã bưu chính: Phải khớp với vị trí được chọn
  • Quốc gia: Chọn từ danh sách
 • Nếu có liên quan, hãy thêm tiểu bang, tỉnh hoặc lãnh thổ
 • Nếu cần, hãy cập nhật thông tin thanh toán trong nền tảng hoặc liên hệ qua địa chỉ accounting@appsflyer.com
Liên hệ Thanh toán

Nhập thông tin chi tiết cần thiết của liên hệ:

 • Name: Phải bằng tiếng Anh
 • Email, Phone: Bắt buộc có

Mã số thuế công ty

Một số quốc gia nằm trong bảng bên dưới yêu cầu chúng tôi ghi lại mã số thuế công ty của bạn và thêm thuế GTGT vào hóa đơn của bạn. Nếu công ty của bạn thuộc một trong những quốc gia này, bạn phải cung cấp mã số thuế công ty theo đúng định dạng của quốc gia đó. Nếu không, thông tin thanh toán chi tiết của bạn sẽ không được lưu. 

Các quốc gia yêu cầu mã số thuế của công ty

Quốc gia Thông tin bổ sung về các yêu cầu liên quan đến thuế
Canada Số tài khoản chương trình GST/HST
Các quốc gia Châu Âu Hệ thống trao đổi thông tin VAT (VIES)
Israel Đăng ký VAT của người Israel

Tùy chọn đo lường lượt chuyển đổi đối với thanh toán qua ứng dụng iOS

Kể từ khi ra mắt iOS 14.5, AppsFlyer cung cấp hai phương thức khả thi để xác định hiệu suất và lượt phân bổ của chiến dịch cho các ứng dụng iOS:

 • Nguồn Dữ liệu Tin cậy Duy nhất (SSOT): Nếu bạn đã bật SSOT trong tài khoản AppsFlyer của mình, phương thức này sẽ tự động được sử dụng để thanh toán.
 • Nếu bạn chưa bật SSOT: AppsFlyer chạy so sánh song song số lượt chuyển đổi hàng ngày được SKAdNetwork đo lường và được RTA tập trung vào quyền riêng tư (phân bổ theo thời gian thực) của chúng tôi đo lường cho mỗi nguồn truyền thông. Hai phương thức này chạy độc lập và song song. Số lượt chuyển đổi cao hơn sẽ được xem xét trong quá trình lập hóa đơn. Điều này đảm bảo rằng bạn không bao giờ bị tính phí hai lần cho cùng một sự kiện chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm về chính sách thanh toán trên iOS của AppsFlyer.