Kiểm tra SDK iOS

Giới thiệu

AppsFlyer cung cấp một trang Thử nghiệm tích hợp SDK chuyện biệt để kiểm tra sự tích hợp ứng dụng của bạn với SDK iOS của chúng tôi.

Sử dụng trang ứng dụng thử nghiệm Tích hợp SDK iOS, bạn có thể định vị các sự cố tích hợp trong dự án của mình. Bạn có thể kiểm tra cài đặt, sự kiện trong ứng dụng và liên kết sâu.

Thử nghiệm tích hợp SDK

Bài viết này hướng dẫn bạn trong quá trình kiểm tra Tích hợp SDK của bạn.

 1. Sử dụng thiết bị iOS chưa cài đặt ứng dụng của bạn - nếu ứng dụng đã được cài đặt, trước tiên hãy gỡ cài đặt ứng dụng.
 2. Cần kiểm tra Tích hợp SDK trên thiết bị kiểm tra danh sách trắng. Để lên danh sách trắng thiết bị thử nghiệm của bạn, làm theo các bước như sau đây.

   Lời khuyên

  Nếu bạn sử dụng TestFlight để cài đặt ứng dụng, không cần phải đưa danh sách trắng vào thiết bị.

 3. Mở tài khoản AppsFlyer của bạn và chọn ứng dụng bạn đang kiểm tra. Chọn Kiểm nghiệm Tích hợp SDK từ trình đơn điều hướng.
 4. Bạn sẽ nhìn thấy ba tùy chọn để kiểm tra:

Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để kiểm tra tích hợp SDK được yêu cầu:

Thử nghiệm các lượt Cài đặt không tự nhiên

 1. Nhấp vào Chạy thử nghiệm trong Cài đặt không tự nhiên.
 2. Chọn một trong các thiết bị trong danh sách trắng của bạn từ danh sách thả xuống.
 3. Chọn nơi bạn đang cài đặt ứng dụng (App Store, XCode hoặc TestFlight).
 4. Quét mã QR được tạo bằng thiết bị kiểm tra danh sách trắng và làm theo hướng dẫn trên thiết bị của bạn.
 5. Đợi cho đến khi cài đặt không tự nhiên được đăng ký trong trang Thử nghiệm tích hợp SDK cho biết thử nghiệm thành công. Thao tác này có thể kéo dài lên tới 2 phút.

  sdk_testing_install_success.png

  Nếu ứng dụng không đăng ký cài đặt không tự nhiên vào thời điểm đó, hãy tham khảo phần khắc phục sự cố xuất hiện trong trang Thử nghiệm tích hợp SDK.

  sdk_testing_troubleshooting.png

Thử nghiệm Sự kiện trong Ứng dụng

 1. Nhấp vào Chạy thử nghiệm trong Cài đặt không tự nhiên.
 2. Chọn một trong các thiết bị thử nghiệm danh sách trắng của bạn từ menu thả xuống và nhấp vào Tiếp theo.
 3. Mở ứng dụng của bạn và bắt đầu tạo các sự kiện trong ứng dụng.
 4. Bạn sẽ thấy một bản ghi của những sự kiện này khi chúng được đăng ký trong thời gian thực.

  sdk_testing_in_app_events.png

Thử nghiệm Liên kết Sâu

 1. OneLink phải được xác định cho ứng dụng của bạn để kiểm tra Liên kết sâu. Tham khảo hướng dẫn về OneLink của chúng tôi tại đây. Điều quan trọng cần lưu ý là việc triển khai Liên kết sâu SDK rất được khuyến khích, như được nêu trong Hướng dẫn tích hợp SDK của iOS, tại đây.
 2. Xác nhận công tắc nhắm mục tiêu lại được bật lên.
 3. Nhấp vào Chạy thử nghiệm trong Liên kết sâu
 4. Chọn một trong các thiết bị thử nghiệm danh sách trắng của bạn từ menu thả xuống và nhấp vào Tiếp theo.
 5. Thử nghiệm đầu tiên kiểm tra Liên kết phổ dụng. Quét mã QR bằng thiết bị thử nghiệm danh sách trắng và làm theo hướng dẫn trên thiết bị của bạn.
 6. Thử nghiệm thứ hai kiểm tra URL Scheme. Quét mã QR bằng thiết bị thử nghiệm danh sách trắng và làm theo hướng dẫn trên thiết bị của bạn.
 7. Sau khi hai thử nghiệm này được hoàn thành, Thử nghiệm Liên kết Sâu được đăng ký là thành công.
Bài viết này có hữu ích không?