Hướng dẫn tích hợp nền tảng tiếp thị Google (DoubleClick) (CM, DV360, đại lý)

Giới thiệu

Mục đích của bài viết này là để giải thích cách hợp nhất AppsFlyer với Google Marketing Platform.

Google Marketing Platform (DoubleClick) được cấu thành từ cả CM (Trình quản lý Chiến dịch Double Click) và DV360 (Trình quản lý giá thầu Double Click).

CM là gì?

CM là viết tắt của Trình quản lý Chiến dịch. Đây là dịch vụ máy chủ quảng cáo của bên thứ 3 của Google. Nó cho phép các nhà tiếp thị trên di động lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các chiến dịch hiển thị của họ thông qua DoubleClick. Đó là nơi các nhà quảng cáo và đại lý tạo các sắp xếp quảng cáo, tạo thẻ floodlight để đẩy lên Trình quản lý thẻ của Google (GTM) và hoàn thành các nhiệm vụ thương mại. Do đó, việc sử dụng các liên kết phân bổ với CM (DCM) là cần thiết.

DV360 là gì?

DV360 là viết tắt của Display & Video 360. Đây là một nền tảng bên mua (DSP) thuộc sở hữu của Google cung cấp bàn giao dịch, đại lý và nhà quảng cáo có tính minh bạch và hiệu suất cao hơn trong việc mua phương tiện hiển thị toàn cầu trên các sàn giao dịch quảng cáo.

Nó hoạt động như thế nào?

Google Marketing Platform cho phép bạn tạo ra Floodlights / Chuyển đổi. Floodlight chỉ là một tên gọi khác của Chuyển đổi. Bạn tạo floodlight cho các sự kiện cài đặt hoặc sau cài đặt (như đăng ký hoặc mua) để hợp nhất Google Marketing Platform và AppsFlyer để đo lường chuyển đổi.

Bài viết này có hữu ích không?