Tổng quan OneLink™

  • Nhà quảng cáo

OneLink™ là liên kết phân bổ AppsFlyer độc đáo, giúp các nhà quảng cáo có thể sử dụng để kết hợp 3 tính năng chính vào một mục hành động.

1. Phát hiện và chuyển hướng thiết bị

OneLink có thể phát hiện loại thiết bị khi nhấp và chuyển hướng người dùng tới đích phù hợp.

Ví dụ, người dùng Android được chuyển hướng tới Google Play, người dùng iOS tới iTunes, người dùng máy tính để bàn tới trang web và nhiều hơn nữa. Điều này đặc biệt hữu ích khi sử dụng phương tiện được sở hữu như chiến dịch email hoặc SMS, banner trang web, v.v.

Để cấu hình phần này, hãy làm theo các bước trong Hướng dẫn Thiết lập Chuyển hướng OneLink.

2. Liên kết sâu

2017-10-19_17_15_11-OneLink__Overview___Help_Center.png

Nếu ứng dụng trên di động được quảng cáo đã cài đặt sẵn, OneLink sẽ kích hoạt khởi chạy ứng dụng sau khi nhấp chuột vào URL và phục vụ người dùng các nội dung được cá nhân hóa.

Với OneLink, thay vì mở hoạt động mặc định của ứng dụng, người dùng có thể được chuyển tới các hoạt động cụ thể trong ứng dụng hoặc được cung cấp các ưu đãi đặc biệt, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Để biết thêm chi tiết, truy cập Hướng dẫn Liên kết sâu OneLink .

3. Liên kết sâu gián tiếp

OneLink có thể liên kết sâu và phục vụ người dùng các nội dung cá nhân hóa, thậm chí cả khi ứng dụng di động quảng cáo chưa được cài đặt, ngay sau khi cài đặt ứng dụng.

Để làm được điều này, nhà phát triển ứng dụng cần truy cập Dữ liệu Phân bổ / Chuyển đổi của AppsFlyer, bao gồm tất cả các tham số và giá trị từ liên kết nguồn/phân bổ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào đây

4. Phương pháp thực hành tốt nhất

Tránh các vấn đề điển hình mà các nhà quảng cáo gặp phải với liên kết sâu và xem hướng dẫn Phương pháp thực hành tốt nhất dành cho liên kết sâu.

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 6 thấy hữu ích