Tổng quan về OneLink

  • Nhà quảng cáo

OneLink™ là liên kết theo dõi AppsFlyer độc đáo, giúp các nhà quảng cáo có thể sử dụng để kết hợp 3 tính năng chính vào một mục hành động.

1. Xác định hệ điều hành và chuyển về đúng kho ứng dụng

OneLink có thể xác định hệ điều hành của thiết bị người dùng click và chuyển họ tới kho ứng dung tương ứng.

Ví dụ, người dùng Android được chuyển hướng tới Google Play, người dùng iOS tới iTunes, người dùng máy tính để bàn tới trang web và nhiều hơn nữa. Điều này đặc biệt hữu ích khi sử dụng phương tiện được sở hữu như chiến dịch email hoặc SMS, banner trang web, v.v.

Để cấu hình phần này, hãy làm theo các bước trong Hướng dẫn thiết lập OneLink cơ bản.

2. Liên kết sâu

2017-10-19_17_15_11-OneLink__Overview___Help_Center.png

Nếu ứng dụng được quảng cáo đã cài đặt sẵn trong thiết bị di động, khi click vào OneLink, ứng dụng sẽ được mở ngay lập tức và người dùng sẽ được chuyển đến trang có nội dung được cá nhân hoá với nội dung họ quan tâm .

Với OneLink, thay vì mở hoạt động mặc định của ứng dụng, người dùng có thể được chuyển tới các hoạt động cụ thể trong ứng dụng hoặc được cung cấp các ưu đãi đặc biệt, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Để biết thêm chi tiết, truy cập Hướng dẫn liên kết sâu tổng quát.

3. Liên kết sâu gián tiếp

OneLink có thể liên kết sâu và phục vụ người dùng các nội dung cá nhân hóa, thậm chí cả khi ứng dụng di động quảng cáo chưa được cài đặt, ngay sau khi cài đặt ứng dụng.

Để làm được điều này, nhà phát triển ứng dụng cần truy cập Dữ liệu Phân bổ / Chuyển đổi của AppsFlyer, bao gồm tất cả các tham số và giá trị từ liên kết nguồn/theo dõi. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào đây

Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 6 thấy hữu ích

Nội dung trang: