Các sự kiện phong phú trong ứng dụng dành cho Android và iOS

Khái quát: Ghi nhận các sự kiện hậu cài đặt và phân bổ chúng cho nguồn truyền thông ban đầu bằng cách gửi các sự kiện phong phú S2S hoặc SDK tới AppsFlyer.

 

travel.png

Tại sao phải ghi nhận các sự kiện phong phú trong ứng dụng?

Các sự kiện phong phú trong ứng dụng cung cấp cho các nhà quảng cáo khả năng ghi nhận các sự kiện sau khi cài đặt và phân bổ chúng cho nguồn phương tiện gốc.

Khi người dùng thực hiện đăng ký, hoàn thành hướng dẫn, thêm các mục vào giỏ hàng hoặc thực hiện mua hàng, dữ liệu sự kiện trong ứng dụng có thể ghi nhận các sự kiện kèm theo chi tiết.

Các sự kiện phong phú trong ứng dụng là công cụ lý tưởng để xác định giá trị của người dùng ứng dụng và chất lượng lưu lượng truy cập bắt nguồn từ các nguồn phương tiện khác nhau. Việc triển khai các sự kiện phong phú trong ứng dụng là không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên bạn nên làm như vậy. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên xác định và sử dụng cùng tên và cấu trúc sự kiện trong ứng dụng trên tất cả các nền tảng, để liên kết dữ liệu thô tốt hơn.

Tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của bạn

  • AppsFlyer coi trọng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn và người dùng ứng dụng của bạn.
  • Chúng tôi không thu thập hay chấp nhận thông tin nhận dạng cá nhân (PII).
  • Để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng, đừng điền các giá trị sự kiện trong ứng dụng với thông tin có thể xác định trực tiếp danh tính của họ. Ví dụ: địa chỉ email, tên, số nhận dạng và mã bưu chính ở một số địa điểm. 

API logEvent

Một sự kiện trong ứng dụng bao gồm tên sự kiện và tham số sự kiện. 

Bạn có thể sử dụng bất kỳ chuỗi tên sự kiện nào, tùy ý. Tuy nhiên, SDK của AppsFlyer bao gồm các tên sự kiện được đề xuất thông qua bản liệt kê và định nghĩa (xem tab Loại Sự kiện để có danh sách các tên sự kiện và tham số được đề xuất).

Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa và chữ thường, nghĩa là af_purchase và af_PURCHASE là hai sự kiện khác nhau trong dữ liệu thô. Tuy nhiên, trong các báo cáo hợp nhất (ví dụ: Tổng quan, Sự kiện) chúng có thể được hiển thị dưới dạng sự kiện đơn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng tên thông số và sự kiện bằng chữ thường.

Độ dài của các giá trị sự kiện được giới hạn chỉ 1000 ký tự. Đừng vượt quá giới hạn này. Chúng tôi có thể cắt bớt nếu bạn làm như vậy.

Cú pháp:

Android iOS
public static void logEvent(Context context, String eventName, Map eventValues)

Ngữ cảnh
Sử dụng getApplicationContext()
eventName
Bất kỳ chuỗi nào để định nghĩa tên sự kiện.
eventValues
Bản đồ các tham số sự kiện chứa sự kiện phong phú.

Sự kiện trong ứng dụng cho các ứng dụng kết hợp

Các ứng dụng lai, kết hợp các chế độ xem gốc và nội dung HTML, cũng có thể ghi lại các sự kiện trong ứng dụng. Tuy nhiên, vì SDK chỉ có thể gửi các sự kiện từ phía gốc, các nhà phát triển phải chuyển tiếp tất cả dữ liệu sự kiện sang mã gốc. Xem hướng dẫn của chúng tôi về các sự kiện trong ứng dụng cho các ứng dụng lainbspđể được hướng dẫn.

 Chú ý

Mỗi mạng có những hạn chế riêng liên quan đến các ký tự được phép trong tên sự kiện. Để tránh sự cố, chỉ sử dụng các ký tự chữ và số ở dạng chữ thường (az và 0-9) cho tên sự kiện trong ứng dụng.

Bài viết này có hữu ích không?