Các sự kiện phong phú trong ứng dụng dành cho Android và iOS

travel.png

Giới thiệu

Các sự kiện phong phú trong ứng dụng cung cấp cho các nhà quảng cáo khả năng ghi nhận các sự kiện sau khi cài đặt và phân bổ chúng cho nguồn phương tiện gốc.

Khi người dùng thực hiện đăng ký, hoàn thành hướng dẫn, thêm các mục vào giỏ hàng hoặc thực hiện mua hàng, dữ liệu sự kiện trong ứng dụng có thể ghi nhận các sự kiện cùng với các chi tiết.  

Các sự kiện phong phú trong ứng dụng là công cụ lý tưởng để xác định giá trị của người dùng ứng dụng và chất lượng lưu lượng truy cập bắt nguồn từ các nguồn phương tiện khác nhau. Việc triển khai các sự kiện phong phú trong ứng dụng là tùy chọn nhưng chúng tôi thực sự khuyên bạn nên làm như vậy.

API TrackEvent

Một sự kiện trong ứng dụng bao gồm tên sự kiện và tham số sự kiện. 

Bạn có thể sử dụng bất kỳ chuỗi tên sự kiện nào, tùy ý. Tuy nhiên, SDK của AppsFlyer bao gồm các tên sự kiện được đề xuất thông qua bản liệt kê và định nghĩa (xem tab Loại Sự kiện để có danh sách các tên sự kiện và tham số được đề xuất).

Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa và chữ thường, nghĩa là af_purchase và af_PURCHASE là hai sự kiện khác nhau.

Cú pháp:

Android iOS
public static void trackEvent(Context context, String eventName, Map eventValues)

Ngữ cảnh
Sử dụng getApplicationContext()
eventName
Bất kỳ chuỗi nào để định nghĩa tên sự kiện.
eventValues
Bản đồ các tham số sự kiện chứa sự kiện phong phú.

Sự kiện trong ứng dụng cho các ứng dụng kết hợp

Trong trường hợp ứng dụng của bạn là ứng dụng kết hợp, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi trong sự kiện trong ứng dụng cho các ứng dụng kết hợp.

 Cảnh báo

Mỗi mạng có những hạn chế riêng liên quan đến các ký tự được phép trong tên sự kiện. Để tránh sự cố, chỉ sử dụng các ký tự chữ và số ở dạng chữ thường (az và 0-9) cho tên sự kiện trong ứng dụng.

Bài viết này có hữu ích không?