Hướng dẫn sự kiện phong phú trong ứng dụng

Khái quát: Ghi nhận các sự kiện phong phú trong ứng dụng hậu cài đặt (chẳng hạn như đăng nhập, đăng ký hoặc mua hàng trong ứng dụng) được phân bổ cho các nguồn truyền thông và chiến dịch.

Tại sao phải ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng?

Sự kiện trong ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang diễn ra trong ứng dụng của bạn và là công cụ lý tưởng để xác định giá trị của người dùng ứng dụng và chất lượng của lưu lượng truy cập bắt nguồn từ các nguồn truyền thông khác nhau. Việc ghi nhận sự kiện trong ứng dụng cho phép bạn đo lường các KPI như ROI (Lợi tức Đầu tư) và LTV (Giá trị Vòng đời).

Khi người dùng thực hiện đăng ký, xem xong hướng dẫn, thêm các mặt hàng vào giỏ hàng hoặc thực hiện mua hàng, thì dữ liệu sự kiện trong ứng dụng có thể ghi nhận các sự kiện kèm theo thông tin chi tiết. Việc triển khai các sự kiện trong ứng dụng là bắt buộc đối với tất cả các mục đích phân tích hậu cài đặt.

Giới thiệu về các sự kiện trong ứng dụng

Sự kiện trong ứng dụng bao gồm tên sự kiện và có thể gồm cả các thông số sự kiện. Khi bạn thêm thông số sự kiện vào một sự kiện trong ứng dụng thì nó được gọi là sự kiện phong phú trong ứng dụng. Các thông số sự kiện cung cấp cho bạn thêm ngữ cảnh và thông tin về sự kiện đang xảy ra. Ví dụ: mặc dù giúp bạn biết rằng một người dùng đã đặt trước, nhưng các thông số sự kiện có thể cung cấp cho bạn những thông chi tiết như loại giao dịch mua, điểm đến và doanh thu. travel.png

Các sự kiện trong ứng dụng mà bạn muốn gửi yêu cầu nhà phát triển của bạn phải triển khai mã, nếu có, trong ứng dụng của bạn. Tên sự kiện và thông số sự kiện được phân loại như sau:

 • Được xác định trước: Đây là các tên sự kiện và thông số sự kiện thường được sử dụng giữa các ứng dụng khác nhau. Bạn thực sự nên sử dụng tên sự kiện được xác định trướcthông số sự kiện nhiều nhất có thể vì những lý do sau:
   • Việc đặt tên được xác định trước cho phép ánh xạ tự động các sự kiện tới đối tác. 
   • Nếu AppsFlyer quyết định thay đổi tên của bất kỳ sự kiện hoặc thông số sự kiện nào thì việc triển khai của bạn sẽ tương thích ngược.
 • Tùy chỉnh: Đây là các tên sự kiện và thông số mà bạn xác định cho các tình huống người dùng cụ thể xảy ra trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên sự kiện tùy chỉnh hoặc chuỗi tên thông số nào, nhưng hãy nhớ rằng các sự kiện tùy chỉnh cần được duy trì bởi nhà phát triển của bạn. Xem Lời khuyênHạn chế.

Gửi sự kiện

Có một số cách gửi và ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng:

 • SDK AppsFlyer: Đây là cách gửi sự kiện phổ biến nhất. Bạn có thể gửi các sự kiện phong phú trong ứng dụng ghi nhận hành động của người dùng trong ứng dụng bằng API sự kiện trong ứng dụng của AppsFlyer ở cấp SDK.
  Để biết chi tiết về cách triển khai các sự kiện trong ứng dụng trong SDK, hãy xem:
 • API máy chủ đến máy chủ: Sử dụng API máy chủ đến máy chủ để gửi trực tiếp các sự kiện xảy ra bên ngoài ứng dụng dành cho thiết bị di động đến AppsFlyer. Ví dụ: nếu bạn có một người dùng đang hoạt động trên cả giao diện web và thiết bị di động, bạn có thể ghi nhận các sự kiện từ cả hai nguồn và phân bổ chúng cho cùng một người dùng trong AppsFlyer. Đó có thể là sự kiện trong ứng dụng hoặc các sự kiện khác, chẳng hạn như các sự kiện trang web, sự kiện tổng đài hoặc mua hàng tại cửa hàng thực tế.
 • Xác thực biên nhận: Đây là một cơ chế bảo mật trong đó nền tảng thanh toán, chẳng hạn như Apple và Google, xác nhận rằng giao dịch mua trong ứng dụng đã diễn ra như được báo cáo. Xác thực mua là công cụ chính để ngăn chặn các sự kiện doanh thu gian lận. Đồng thời, việc này cũng giúp bạn xem doanh thu thực tế và lọc ra các hoạt động mua hàng trong ứng dụng chưa hoàn tất. 
 • Ứng dụng lai: Các ứng dụng này kết hợp các chế độ xem gốc và nội dung HTML và cũng có thể ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng. Tuy nhiên, vì SDK chỉ có thể gửi các sự kiện từ phía gốc nên các nhà phát triển phải chuyển tiếp tất cả dữ liệu sự kiện sang mã gốc.

Thiết lập sự kiện trong ứng dụng

Quá trình thiết lập sự kiện trong ứng dụng yêu cầu nhà tiếp thị và nhà phát triển làm việc cùng nhau như sau:

Bước Vai trò Nhiệm vụ Chi tiết

1

Nhà tiếp thị

Xác định các sự kiện trong ứng dụng mà bạn muốn đo lường. Thông báo tên sự kiện và thông số sự kiện cho nhà phát triển của bạn.  

Bạn nên bắt đầu với 3-5 sự kiện mà bạn có thể sử dụng làm KPI để đo lường chất lượng của người dùng (ví dụ: mua hàng, đăng ký và chia sẻ). Thông số sự kiện là không bắt buộc và bạn có thể sử dụng bất kỳ thông số sự kiện nào với tên sự kiện bất kỳ.

Xem Các sự kiện được đề xuất theo ngành kinh doanh để biết các sự kiện trong ứng dụng tiêu biểu.

2 Nhà phát triển Triển khai mã trong ứng dụng của bạn nếu có. 
3 Nhà tiếp thị Xem dữ liệu sự kiện trong ứng dụng. 

Các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho nguồn truyền thông chịu trách nhiệm cài đặt trong suốt vòng đời của người dùng. Dữ liệu sự kiện được trình bày dưới dạng dữ liệu Hoạt động hoặc Giá trị Trọn đời

Bạn có thể xem dữ liệu sự kiện trong ứng dụng của mình ở các vị trí sau:

 • Trang tổng quan của bảng điều khiển: Hiển thị hiệu suất thu hút người dùng (UA) LTV theo thời gian thực
 • Trang sự kiện: Hiển thị hiệu suất LTV sự kiện trong ứng dụng trên các nguồn truyền thông
 • Báo cáo dữ liệu thô sự kiện trong ứng dụng: Hiển thị dữ liệu hoạt động, ý nghĩa, danh sách theo trình tự thời gian của các hành động do người dùng thực hiện sau khi chuyển đổi (cài đặt, cài đặt lại, phân bổ lại, thu hút lại). Báo cáo này bao gồm các giá trị thông số sự kiện, ví dụ:
  {
   "af_level":"10",
   "af_score":"3387",
   "arena":"7",
   "char_type":"paladin"
  }

  Lưu ý rằng báo cáo dữ liệu thô là một tính năng cao cấp.

Nhà tiếp thị Ánh xạ sự kiện cho các đối tác liên quan trong bảng điều khiển.  Đây là một công việc liên tục, tùy thuộc vào các đối tác mà bạn tích hợp.

Các sự kiện được đề xuất theo ngành kinh doanh

Bảng sau cung cấp đường liên kết đến các bài viết gồm các ví dụ và luồng của các sự kiện trong ứng dụng tiêu biểu mà chúng tôi đề xuất bạn nên ghi nhận theo ngành dọc.

Ngành kinh doanh Tiêu đề bài viết
InApp_Events_games.png  Các sự kiện ứng dụng trò chơi được đề xuất
InApp_Events_ecommerce.png Các sự kiện ứng dụng Thương mại điện tử được đề xuất
InApp_Events_streaming.png Các sự kiện ứng dụng giải trí được đề xuất
banking.png Các sự kiện ứng dụng tài chính và ngân hàng được đề xuất
InApp_Events_lending.png Các sự kiện ứng dụng cho vay P2P được đề xuất
education.png Các sự kiện ứng dụng giáo dục trực tuyến được đề xuất
InApp_Events_ride.png Các sự kiện trong ứng dụng gọi xe được đề xuất
InApp_Events_flight.png Các sự kiện ứng dụng đặt vé máy bay được đề xuất
InApp_Events_hotel.png Các sự kiện ứng dụng đặt phòng khách sạn được đề xuất
5669_Healthcare_icon_3.png Các sự kiện ứng dụng chăm sóc sức khỏe được đề xuất
telecommunications_icon.png Các sự kiện ứng dụng viễn thông được đề xuất

Lời khuyên 

Hãy lưu ý những điều sau khi thêm tên và thông số sự kiện:

 • Để có tính nhất quán về dữ liệu trong báo cáo dữ liệu thô thì bạn nên xác định và sử dụng cùng một cấu trúc và tên sự kiện trong ứng dụng trên tất cả các nền tảng.
 • Để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng thì không điền các giá trị sự kiện trong ứng dụng bằng thông tin có thể xác định trực tiếp danh tính của họ. Ví dụ: địa chỉ email, tên, số nhận dạng và mã bưu chính ở một số địa điểm. Lưu ý rằng AppsFlyer thu thập địa chỉ IP của các thiết bị trong quá trình thu hút. Trong một số khu vực pháp lý hoặc các trường hợp sử dụng, địa chỉ IP có thể được coi là PII. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để lấy vị trí địa lý rộng (cấp thành phố, quận) của thiết bị nhưng không sử dụng địa chỉ cụ thể. Nếu cần, bạn có thể chọn ẩn địa chỉ IP để chúng không xuất hiện trong báo cáo dữ liệu thô. 
 • Sự kiện trong ứng dụng là nguồn dữ liệu doanh thu duy nhất trên AppsFlyer. Bạn có thể gắn một giá trị doanh thu cụ thể cho từng sự kiện và xem nó trên bảng điều khiển của ứng dụng. Tìm hiểu thêm về các thông số kiếm tiền.

  revenue_data.png

Điểm hạn chế

Hãy lưu ý những điều sau khi thêm tên và thông số sự kiện:

 • Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng các ký tự chữ và số viết thường (a-z và 0-9) cho tên sự kiện trong ứng dụng của mình. Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa và chữ thường, nghĩa là af_purchase và af_PURCHASE là hai sự kiện khác nhau trong dữ liệu thô. Tuy nhiên, trong các báo cáo hợp nhất (ví dụ: Tổng quan hoặc Sự kiện) chúng có thể được hiển thị dưới dạng một sự kiện. 
 • Tên sự kiện không được bắt đầu bằng các ký tự sau: ", =, +, -.
 • Chúng tôi khuyến nghị rằng giá trị sự kiện không được vượt quá 1000 ký tự. 
 • Nếu bạn thêm URL giới thiệu làm giá trị sự kiện, thì đó phải là URL được mã hóa.
Bài viết này có hữu ích không?