Sự kiện trong ứng dụng phong phú - Android và iOS

  • Nhà quảng cáo
  • Nhà phát triển

travel.png

Giới thiệu

Sự kiện trong ứng dụng phong phú của AppsFlyer cung cấp cho nhà quảng cáo khả năng ghi nhận mọi sự kiện sau khi cài đặt và phân bổ sự kiện cho các nguồn phương tiện ban đầu.

Nếu người dùng của bạn thực hiện việc đăng ký, hoàn thành hướng dẫn, thêm mặt hàng vào giỏ hàng hoặc mua hàng, dữ liệu của các sự kiện trong ứng dụng có thể hiển thị chi tiết.

Các sự kiện trong ứng dụng phong phú rất cần thiết trong việc xác định giá trị của người dùng và chất lượng lưu lượng truy cập bạn nhận được từ các nguồn phương tiện khác nhau. Do đó, mặc dù đây là thực thi tùy chọn, AppsFlyer khuyến nghị RẤT nên thực thi.

Một khía cạnh quan trọng của việc sử dụng các sự kiện trong ứng dụng là khả năng ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng của AppsFlyer với các mạng quảng cáo tiên tiến. Điều này cho phép các mạng tối ưu hóa hiệu quả trên lưu lượng truy cập và đôi khi cũng có thể xây dựng các đối tượng được nhắm mục tiêu cao.

API TrackEvent

Một sự kiện trong ứng dụng bao gồm tên sự kiện và tham số sự kiện. 

Bạn có thể sử dụng bất kỳ chuỗi tên sự kiện nào, tùy ý. Tuy nhiên, SDK của AppsFlyer cung cấp các tên sự kiện được đề xuất thông qua bản liệt kê và định nghĩa (xem tab Loại Sự kiện để có danh sách các tên sự kiện và tham số được đề xuất).

Tên sự kiện AppsFlyer có phân biệt chữ hoa, chữ thường, ví dụ: bằng cách gửi cả af_purchase và af_PURCHASE làm tên sự kiện, hai sự kiện riêng biệt sẽ được tạo ra.

Cú pháp:

Android iOS
public static void trackEvent(Context context, String eventName, Map eventValues)

Ngữ cảnh
Sử dụng getApplicationContext()
eventName
Bất kỳ chuỗi nào để định nghĩa tên sự kiện.
eventValues
Bản đồ các tham số sự kiện chứa sự kiện phong phú.

Sự kiện trong ứng dụng cho các ứng dụng kết hợp

Nếu ứng dụng của bạn là ứng dụng kết hợp, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi trong sự kiện trong ứng dụng cho các ứng dụng kết hợp.

 Cảnh báo

Các mạng khác nhau có những hạn chế riêng về các ký tự được phép trong tên sự kiện. Để tránh mọi vấn đề có thể xảy ra, AppsFlyer khuyên bạn chỉ sử dụng các ký tự chữ và số tiếng Anh ở dạng chữ thường (a-z và 0-9) cho tên sự kiện trong ứng dụng.

Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 20 thấy hữu ích