Tổng quan về Sự kiện trong ứng dụng

Khái quát: Ghi lại các sự kiện hậu cài đặt (chẳng hạn như đăng nhập, đăng ký hoặc mua hàng trong ứng dụng) được phân bổ cho các nguồn truyền thông và chiến dịch.

Đối với mỗi sự kiện, bạn có thể gửi các thông số và giá trị AppsFlyer. Chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng các cấu trúc sự kiện phong phú để cho phép tự động ánh xạ các giá trị sự kiện tới đối tác.

shutterstock_243293269__Converted_-01.png

Bạn có thể ghi nhận bất kỳ sự kiện trong ứng dụng liên quan, chẳng hạn như:

  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Hoàn thành Hướng dẫn
  • Mua hàng trong ứng dụng / Thêm vào giỏ hàng
  • Quảng cáo đã xem

Bạn có thể sử dụng các sự kiện đa dạng trong ứng dụng để ghi nhận hành vi chung của người dùng trong ứng dụng của mình.
Tuy nhiên, mục đích và chức năng thực sự của việc sử dụng các sự kiện trong ứng dụng là để phân tích chất lượng của người dùng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Ban đầu, bạn nên bắt đầu với 3-5 sự kiện, bạn có thể sử dụng làm KPI để đo lường chất lượng người dùng của mình, ví dụ: mua hàng, đăng ký và chia sẻ.

Tùy chọn Ghi nhận Sự kiện

Có một số cách ghi nhận các sự kiện trong ứng dụng:

Các sự kiện đến từ SDK 

Nguồn chính cho các hoạt động của người dùng di động là chính bản thân ứng dụng di động. Bạn có thể gửi các sự kiện đa dạng trong ứng dụng ghi nhận hành động của người dùng trong ứng dụng bằng API sự kiện trong ứng dụng của AppsFlyer ở cấp SDK.

Để biết chi tiết về cách tạo sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Sự kiện trong ứng dụng phong phú của AppsFlyer

Sự kiện Máy chủ đến Máy chủ

Sử dụng API máy chủ đến máy chủ để gửi trực tiếp các sự kiện xảy ra bên ngoài ứng dụng dành cho thiết bị di động đến AppsFlyer. Ví dụ: nếu bạn có một người dùng đang hoạt động trên cả giao diện web và thiết bị di động, bạn có thể ghi nhận các sự kiện từ cả hai nguồn và phân bổ chúng cho cùng một người dùng trong AppsFlyer. Đó có thể là sự kiện trong ứng dụng hoặc các sự kiện khác, chẳng hạn như các sự kiện trang web, sự kiện tổng đài hoặc mua hàng tại cửa hàng thực tế. Xem chi tiết và hướng dẫn tại đây.

Xác thực Sự kiện Mua hàng

Xác thực biên lai là một cơ chế bảo mật trong đó nền tảng thanh toán, ví dụ, Apple và Google, xác thực rằng giao dịch mua trong ứng dụng đã diễn ra như được báo cáo. Xác thực mua là công cụ chính để ngăn chặn các sự kiện doanh thu gian lận. Đồng thời cũng giúp bạn xem doanh thu thực tế và sàng lọc các hoạt động mua hàng trong ứng dụng chưa hoàn tất.

Để thực hiện việc xác thực mua, hãy xem: iOS / Android.

Các sự kiện từ giao diện web gốc

Để biết chi tiết, nhấp vào đây.

Xem Dữ liệu Sự kiện trong ứng dụng

Tìm dữ liệu sự kiện trong ứng dụng của bạn trong:

Các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho nguồn phương tiện chịu trách nhiệm cài đặt trong suốt thời gian sử dụng của người dùng. Một số SRN yêu cầu xóa dữ liệu thô của người dùng trong một khoảng thời gian được chỉ định sau sự kiện cài đặt. Do đó, một khi dữ liệu thô của người dùng đã bị xóa, các sự kiện trong ứng dụng của họ được xem là không tự nhiên. 

Dữ liệu sự kiện trong AppsFlyer được trình bày dưới dạng Giá trị Lâu dài hoặc dữ liệu Hoạt động. Xem Giá trị lâu dài so với Hoạt động

Doanh thu và Sự kiện trong ứng dụng

Sự kiện trong ứng dụng là nguồn dữ liệu doanh thu duy nhất trên AppsFlyer. Bạn có thể gắn một giá trị doanh thu cụ thể cho từng sự kiện và hiển thị trên bảng điều khiển của ứng dụng. 

Truy cập vào đây để xem chi tiết về các tham số kiếm tiền.

Bài viết này có hữu ích không?