Tổng quan về Sự kiện trong ứng dụng

shutterstock_243293269__Converted_-01.png

Giới thiệu

AppsFlyer cho phép bạn ghi nhận mọi sự kiện sau khi cài đặt mà bạn quan tâm trong việc phân bổ nguồn phương tiện và chiến dịch.

Trong mọi trường hợp, bạn có thể gửi cho AppsFlyer BẤT KỲ tham số nào có liên quan và BẤT KỲ giá trị nào. Tuy nhiên, AppsFlyer đề xuất sử dụng các cấu trúc sự kiện phong phú này để bật tự động ánh xạ các giá trị sự kiện cho nhiều đối tác khác nhau.

Bạn có thể ghi nhận bất kỳ sự kiện trong ứng dụng liên quan, chẳng hạn như:

  • Đăng ký / Đăng nhập
  • Hoàn thành hướng dẫn
  • Mua hàng trong ứng dụng / Thêm vào giỏ hàng
  • Quảng cáo đã xem

 Quan trọng!

Bạn có thể sử dụng các sự kiện trong ứng dụng phong phú của AppsFlyer để ghi nhận hành vi người dùng chung trong ứng dụng của bạn.
Tuy nhiên, mục đích thực sự và chức năng của việc sử dụng các sự kiện của AppsFlyer là phân tích chất lượng của người dùng của bạn từ nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với từ 3 đến 5 sự kiện phản ánh rõ nhất KPI chất lượng cao của người dùng, ví dụ như mua hàng, đăng ký, chia sẻ, v.v.

Tùy chọn Ghi nhận Sự kiện

Nói chung, có rất nhiều cách để ghi nhận các Sự kiện trong ứng dụng:

Sự kiện có nguồn gốc SDK

Nguồn chính cho các hoạt động của người dùng di động là chính bản thân ứng dụng di động. Bạn có thể gửi các sự kiện trong ứng dụng phong phú ghi lại các hoạt động của người dùng trong ứng dụng bằng cách sử dụng API sự kiện trong ứng dụng của AppsFlyer ở cấp độ SDK.

Để biết chi tiết về cách tạo sự kiện trong ứng dụng, hãy xem Sự kiện trong ứng dụng phong phú của AppsFlyer

Sự kiện Máy chủ đến Máy chủ

Sử dụng API này để gửi các sự kiện xảy ra bên ngoài ứng dụng di động, trực tiếp tới AppsFlyer. Ví dụ, nếu bạn có một người dùng hoạt động trên cả giao diện web và di động, bạn có thể ghi lại tất cả các sự kiện từ cả hai phương tiện và đính kèm vào cùng một người dùng trong AppsFlyer.   Đó có thể là sự kiện trong ứng dụng hoặc các sự kiện khác, chẳng hạn như sự kiện trang web, sự kiện tổng đài hoặc mua hàng tại cửa hàng thực tế.

Xem chi tiết và hướng dẫn tại đây.

Xác thực Sự kiện Mua hàng

Tính năng này cho phép bạn xác thực từng hoạt động mua hàng trong ứng dụng của người dùng.  Xác thực biên nhận là một cơ chế an toàn, trong đó nền tảng thanh toán (như Apple hoặc Google) xác thực rằng hoạt động mua hàng trong ứng dụng đã xảy ra đúng như báo cáo. Đây là công cụ nền tảng trong cuộc chiến chống các sự kiện doanh thu gian lận. Đồng thời cũng giúp bạn xem doanh thu thực tế của mình và sàng lọc các hoạt động mua hàng trong ứng dụng chưa hoàn tất. 

Hướng dẫn để thực hiện xác thực mua hàng: iOS / Android.

Các sự kiện từ giao diện web gốc

Để biết chi tiết, nhấp vào đây.

Xem Dữ liệu Sự kiện trong ứng dụng

Hãy tìm dữ liệu sự kiện trong ứng dụng của bạn trên trang tổng quan của bảng điều khiển, trên trang Sự kiện, hoặc trong báo cáo sự kiện trong ứng dụng của dữ liệu thô

Các sự kiện trong ứng dụng được phân bổ cho nguồn truyền thông chịu trách nhiệm cài đặt trong suốt thời gian sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, một số SRN yêu cầu rằng sau một khoảng thời gian nhất định từ khi cài đặt, dữ liệu phân bổ thô của người dùng sẽ bị xóa, sẽ gửi các sự kiện của người dùng trong 'Tự nhiên'. 

Dữ liệu Sự kiện ở bất kỳ đâu trong AppsFlyer được biểu thị dưới dạng Giá trị trọn đời hoặc dạng dữ liệu Hoạt động. Bài viết sau đây giải thích sự khác nhau giữa hai phương thức và nơi bạn có thể tìm thấy chúng. 

Doanh thu và Sự kiện trong ứng dụng

Sự kiện trong ứng dụng là nguồn dữ liệu doanh thu duy nhất trên AppsFlyer. Bạn có thể gắn một giá trị doanh thu cụ thể cho từng sự kiện và hiển thị trên bảng điều khiển của ứng dụng. 

Truy cập vào đây để xem chi tiết về các tham số kiếm tiền.

Bài viết này có hữu ích không?