Đăng ký thiết bị thử nghiệm

Khái quát: Sử dụng thiết bị di động nhiều lần để thử nghiệm phân bổ lượt cài đặt.

Đăng ký thiết bị để thử nghiệm phân bổ

Khi thử nghiệm hoạt động phân bổ, khung thời gian phân bổ lại giới hạn số lần phân bổ lượt cài đặt thành một lần trong khung thời gian 90 ngày. Vì vậy, nếu bạn sử dụng cùng một thiết bị nhiều lần để thử nghiệm phân bổ lượt cài đặt, thì sẽ không có thông tin nào được ghi nhận. Khắc phục điều này bằng cách đăng ký các thiết bị thử nghiệm. 

Để ý rằng:

 • Thiết bị thử nghiệm đã đăng ký,
  • Không bị ảnh hưởng bởi khung thời gian phân bổ lại.
  • Khả dụng cho tất cả các ứng dụng có trong tài khoản.
 • Mạng quảng cáo cần yêu cầu nhà quảng cáo thêm thiết bị; đại lý có thể thêm thiết bị của riêng họ 
 • Mỗi tài khoản có thể đăng ký tối đa 40 thiết bị
 • Chỉ quản trị viên mới có thể xóa thiết bị 

Quản lý danh sách thiết bị đã đăng ký

Quản lý danh sách thiết bị đã đăng ký bằng cách thêm và xóa thiết bị. Có hai cách thêm thiết bị vào danh sách.

Thêm thiết bị bằng ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer (chỉ dành cho Quản trị viên)

Để tải xuống ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer:

 1. Tải xuống và cài đặt ứng dụng bằng mã QR (cửa hàng Google Play) hoặc một trong các liên kết được cấp.

  AndroidiOSWindows

   

 2. Trên màn hình Android/iOS/Windows, nhấn vào Register (Đăng ký) để đăng ký thiết bị.

  AndroidiOSWindows

  AndroidRegisterAppsFlyer_us-en.png

 3. Nhập thông tin đăng nhập AppsFlyer của bạn. Thiết bị hiện đã được đăng ký. 
 4. Nhấn vào Share details (Chia sẻ thông tin chi tiết) để chia sẻ thông tin ID Thiết bị bằng hộp thoại chia sẻ của hệ thống).

Thêm thiết bị theo cách thủ công qua giao diện người dùng

Các thành viên nhóm có thể thêm mã định danh của thiết bị vào danh sách các thiết bị thử nghiệm theo cách thủ công. 

Để thêm một thiết bị vào danh sách:

 1. Trong AppsFlyer, nhấp vào danh sách thả xuống địa chỉ email của bạn.
 2. Chọn Test devices (Thiết bị thử nghiệm).
 3. Nhấp vào Add device (Thêm thiết bị).
 4. Hoàn thành khi cần thiết:
  • Hệ điều hành: Chọn hệ điều hành. 
  • Tên (chỉ sử dụng chữ cái tiếng Anh): Nhập tên nhận dạng cho thiết bị.
  • Mã định danh: Cung cấp mã định danh của thiết bị theo hệ điều hành (OS):

   AndroidiOSWindows

   Lấy mã định danh của thiết bị bằng ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer 

   Lấy mã định danh bằng quay số mã sau trên thiết bị hoặc sử dụng liên kết: 

   [Bắt buộc] GAID hoặc OAID
   Nhận GAID
   [Tùy chọn] IMEI
   *#06#*
   [Tùy chọn] ID Android
   *#*#8255#*#* (có thể không hoạt động trên các thiết bị mới hơn)
 5. Nhấp vào Save (Lưu). 
  Thiết bị hiển thị trong danh sách các thiết bị đã đăng ký. 
  TestDevice_us-en.png

Xóa thiết bị đã đăng ký

AppsFlyerAdmin_us-en.pngQuản trị viên tài khoản có thể xóa các thiết bị thử nghiệm. 

Để xóa thiết bị khỏi danh sách:

 1. Trong AppsFlyer, nhấp vào danh sách thả xuống địa chỉ email của bạn.
 2. Chọn Test devices (Thiết bị thử nghiệm).
 3. Nhấp vào biểu tượng xóa để xóa thiết bị. 
Bài viết này có hữu ích không?