Đăng ký thiết bị thử nghiệm

Khái quát: Khi thực hiện các thử nghiệm phân bổ, hãy đăng ký thiết bị thử nghiệm của bạn để đảm bảo mỗi lượt cài đặt được ghi nhận dưới dạng một lượt cài đặt mới. Thiết bị thử nghiệm đã đăng ký ngăn không cho ghi nhận các lượt cài đặt dưới dạng lượt cài đặt lại.

Tổng quan

Khi thử nghiệm hoạt động phân bổ, khung thời gian phân bổ lại giới hạn số lần phân bổ lượt cài đặt thành một lần trong khung thời gian 90 ngày. Do đó, nếu bạn sử dụng cùng một thiết bị nhiều lần để thử nghiệm các phân bổ cài đặt, thì không có gì được ghi nhận. Việc đăng ký thiết bị thử nghiệm sẽ ngăn không cho ghi nhận các lượt cài đặt dưới dạng các lượt cài đặt lại. 

Phương pháp đăng ký thiết bị thử nghiệm

Đăng ký thiết bị thử nghiệm bao gồm chọn hệ điều hành của thiết bị (Android, iOS hoặc Windows) và thêm mã định danh thiết bị.

Bạn có thể sử dụng một trong các phương thức sau để đăng ký:

Hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Thiết bị thử nghiệm đã đăng ký khả dụng cho tất cả các ứng dụng thuộc tài khoản.
 • Mạng quảng cáo cần yêu cầu nhà quảng cáo thêm thiết bị; đại lý có thể thêm thiết bị của riêng họ.

Mã định danh thiết bị được hỗ trợ

Mã định danh thiết bị bao gồm:

 • Android: AID (GAID hoặc OAID), IMEI, ID Android

   Lưu ý

  Khi đăng ký thiết bị thử nghiệm, bạn chỉ nên thêm mã định danh thiết bị IMEI hoặc ID Android nếu ứng dụng của bạn sử dụng các mã định danh này.

 • iOS: IDFA, IDFV
 • Windows Phone: ID quảng cáo của Windows

Quản lý danh sách thiết bị đã đăng ký

Thêm thiết bị bằng ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer (chỉ dành cho Quản trị viên)

Để tải xuống ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer:

 1. Tải xuống và cài đặt ứng dụng bằng mã QR (cửa hàng Google Play) hoặc một trong các liên kết được cấp.

  AndroidiOSWindows

   

 2. Trên thiết bị phiên bản iOS 14.5 trở lên, nếu bạn muốn cho phép thu thập IDFA, hãy nhấn vào Allow khi xuất hiện lời nhắc ATT.

  ATT_prompt

 3. Trên màn hình Android/iOS/Windows, nhấn vào Register để đăng ký thiết bị.

  AndroidiOSWindows

  AndroidRegisterAppsFlyer_us-en.png

 4. Nhập thông tin đăng nhập AppsFlyer của bạn. Thiết bị hiện đã được đăng ký.  
 5. Nhấn vào Share details để chia sẻ thông tin ID Thiết bị.

Thêm thiết bị theo cách thủ công qua giao diện người dùng

Người dùng tài khoản có thể thêm mã định danh thiết bị vào danh sách thiết bị thử nghiệm theo cách thủ công. 

Để thêm một thiết bị vào danh sách:

 1. Trong AppsFlyer, ở phía trên bên phải, nhấp vào địa chỉ email của bạn.
 2. Chọn Test devices (Thiết bị thử nghiệm).
 3. Nhấp vào Add device (Thêm thiết bị).
  Register_Test_Device
 4. Hoàn thành các trường sau:
  • Name (Tên) (chỉ sử dụng chữ cái tiếng Anh): Nhập tên định danh duy nhất cho thiết bị.
  • Hệ điều hành: Chọn hệ điều hành. 
  • Loại ID Thiết bị: Chọn một mã định danh thiết bị. 
  • ID Thiết bị: Cung cấp ID thiết bị theo hệ điều hành:
   AndroidiOSWindows

   Nhận mã định danh bằng cách sử dụng ứng dụng ID Thiết bị AppsFlyer hoặc bằng cách nhập mã gọi trong thiết bị: 

   Mã định danh Phương thức truy xuất Google Play Khác
   AID (GAID hoặc OAID) Sử dụng ứng dụng ID Thiết bị AppsFlyer Bắt buộc Có thể được sử dụng để đăng ký thiết bị
   imei *#06#* Không áp dụng Có thể được sử dụng để đăng ký thiết bị
   ID Android *#*#8255#*#* (có thể không hoạt động trên các thiết bị mới hơn) Không áp dụng Có thể được sử dụng để đăng ký thiết bị
 5. Nhấp vào Save
  Thiết bị hiển thị trong danh sách các thiết bị đã đăng ký. Lưu ý! Mặc dù thiết bị hiển thị ngay lập tức trong danh sách các thiết bị đã đăng ký, nó có thể mất vài phút để đăng ký vào hệ thống và hoạt động như dự kiến.

 Lưu ý

Có thể có trường hợp bạn muốn thêm nhiều hơn 1 mã định danh vào thiết bị thử nghiệm của mình, ví dụ như bạn muốn cả IDFA và IDFV trên cùng một thiết bị.

Để thêm một mã định danh bổ sung:

 1. Nhấp vào Add device.
 2. Sử dụng cùng tên cho thiết bị thử nghiệm và thêm mã định danh thứ hai.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Hướng dẫn đăng ký IDFA hoặc IDFV cho thiết bị thử nghiệm phiên bản iOS 14 trở lên

Thực hiện theo các hướng dẫn sau khi thêm thiết bị thử nghiệm theo cách thủ công:

 • Đăng ký IDFA - hãy thực hiện điều này nếu chính sách Minh bạch về Theo dõi Ứng dụng (ATT) được triển khai trên ứng dụng của bạn và bạn muốn chạy thử nghiệm với tư cách là người dùng đồng ý. Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu, hãy nhớ nhấp vào Allow trong lời nhắc ATT.
 • Đăng ký IDFV - hãy thực hiện điều này nếu bạn có nhiều hơn 1 ứng dụng, bên cạnh ứng dụng thử nghiệm được cài đặt trên thiết bị và áp dụng một trong những trường hợp sau:
  • ATT đã được triển khai và bạn muốn chạy thử nghiệm với tư cách là người dùng không đồng ý. Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu, hãy nhớ nhấp vào Don't Allow trong lời nhắc ATT.
  • ATT không được triển khai.

  Lý do: Khi có ít nhất 2 ứng dụng được cài đặt trên một thiết bị, việc gỡ cài đặt và sau đó cài đặt lại ứng dụng thử nghiệm sẽ dẫn đến việc thiết bị nhận được cùng một IDFV và lượt cài đặt sẽ được ghi nhận dưới dạng lượt cài đặt lại. Việc đăng ký thiết bị cho phép ghi nhận lượt cài đặt dưới dạng lượt cài đặt mới.

 • Không đăng ký thiết bị - hãy thực hiện điều này nếu ATT không được triển khai và bạn không có thêm ứng dụng nào khác. Trong trường hợp này, mô hình xác suất sẽ được sử dụng để phân bổ. Mỗi lượt cài đặt sẽ được ghi nhận dưới dạng lượt cài đặt mới trên thiết bị thử nghiệm.
  Phương thức này có thể giúp đăng ký các lượt cài đặt thử nghiệm lặp lại cho cùng một thiết bị nếu ít nhất một trong các trường hợp sau xảy ra:
  • Tính năng phát hiện lượt cài đặt lại bị tắt đối với ứng dụng (không được khuyến nghị cho các ứng dụng trực tiếp)
  • SDK AppsFlyer dành cho iOS là v6.8.0 trở xuống

  • Đường dẫn phân bổ thử nghiệm chứa "is_retargeting=true". Trong trường hợp này, lượt cài đặt được ghi nhận dưới dạng phân bổ lại và có sẵn trong bảng điều khiển nhắm mục tiêu lại và báo cáo dữ liệu thô nhắm mục tiêu lại.

Workflow_register_iOS14_device

Xóa thiết bị đã đăng ký

AppsFlyerAdmin_us-en.png

Mỗi tài khoản có thể đăng ký tối đa 200 thiết bị. Chỉ người dùng quản trị mới có thể xóa thiết bị thử nghiệm.

Để xóa thiết bị khỏi danh sách:

 1. Trong AppsFlyer, ở phía trên bên phải, nhấp vào địa chỉ email của bạn.
 2. Chọn Test devices (Thiết bị thử nghiệm).
 3. Nhấp vào biểu tượng xóa để xóa thiết bị.