Đưa vào danh sách trắng một thiết bị thử nghiệm

Giới thiệu

AppsFlyer cung cấp cho các nhà quảng cáo tùy chọn đưa vào danh sách trắng các thiết bị cho mục đích thử nghiệm. Điều này cho phép bạn thử nghiệm xem các lượt cài đặt đã được ghi nhận chưa. Lý do cho việc đưa vào danh sách trắng một thiết bị là do chính sách phân bổ lại 90 ngày.

Theo mặc định, một lượt cài đặt sẽ bị bỏ qua nếu chúng tôi nhận thấy một lượt cài đặt trước đó trên cùng một thiết bị trong vòng 90 ngày gần nhất. Ngoại lệ duy nhất là nếu thiết bị trong danh sách trắng, trong trường hợp đó, tất cả các lượt cài đặt từ thiết bị này được coi là "lượt cài đặt mới".

ID thiết bị AppsFlyer - Đưa vào danh sách trắng một thiết bị thử nghiệm

 Quan trọng!

Chỉ có chủ sở hữu ứng dụng (Nhà quảng cáo) mới có thể dùng phương pháp này để đưa vào danh sách trắng các thiết bị

Với ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer, bạn có thể dễ dàng xem ID thiết bị và trực tiếp đưa vào danh sách trắng một thiết bị thử nghiệm trong tài khoản AppsFlyer của mình. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép bạn chia sẻ thông tin này dễ dàng.

 1. Tải xuống ứng dụng:
 2. Sau khi tải xuống ứng dụng, một màn hình được hiển thị theo Hệ điều hành bạn đang sử dụng:
  iOS

  Android

   

  white-list-device-android.png

  white-list-device-android2.png

 3. Nhấp vào Danh sách trắng (đối với Android, nhấp vào Đưa vào danh sách trắng thiết bị rồi sau đó Danh sách trắng trong màn hình tiếp theo).

  Bạn được nhắc nhập thông tin đăng nhập AppsFlyer sau đó, thiết bị sẽ được đưa vào danh sách trắng như một thiết bị thử nghiệm trong tài khoản AppsFlyer của mình.

 4. Nhấp vào Chia sẻ để chia sẻ thông tin ID thiết bị bằng cách sử dụng đối thoại chia sẻ hệ thống.

  Ngoài ra, cũng có thể đưa vào danh sách trắng một thiết bị thử nghiệm thông qua bảng điều khiển AppsFlyer.

Ngoài ra, cũng có thể đưa vào danh sách trắng một thiết bị thử nghiệm thông qua bảng điều khiển AppsFlyer.

Thêm một thiết bị vào Danh sách trắng từ bảng điều khiển AppsFlyer

 Quan trọng!

Bất kỳ thành viên nhóm nào cũng có thể dùng phương pháp này để đưa vào danh sách trắng các thiết bị

 1. Đăng nhập vào bảng điều khiển AppsFlyer

 2. Từ menu thả xuống của người dùng, hãy nhấp vào Thiết bị thử nghiệm để mở cửa sổ Thiết bị thử nghiệm

 3. Nhấp vào Thêm thiết bị

 4. Chọn hệ điều hành của thiết bị
 5. Nhập tên thiết bị và ID (đối với iOS: IDFA. Đối với Android: AID, Android ID, IMEI). Để biết thêm thông tin về việc này, hãy nhấp vào đây.

   Lưu ý

  Khi đưa vào danh sách trắng một thiết bị thử nghiệm iOS, hãy nhập các chữ cái trong IDFA dưới dạng viết hoa và có dấu gạch giữa (-)

  iOS
  Tìm IDFA của bạn
  Ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer có thể tải xuống tại đây
  Android
  Tải xuống ứng dụng ID thiết bị AppsFlyer tại đây.

  Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp bên dưới:

  Tìm IMEI của bạn
  Mở bàn phím cuộc gọi và nhập *#06#*
  Tìm ID Android của bạn
  Mở bàn phím cuộc gọi và nhập *#*#8255#*#*
  ID quảng cáo Google
  https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248?hl=en
 6. Nhấp vào Lưu chỉ khi bạn đã hoàn tất các trường này. Một cửa sổ pop-up xác nhận Đã được thêm màu xanh lá xuất hiện ở góc bên dưới tay phải của màn hình. Ngay khi thiết bị được thêm vào, nó sẽ xuất hiện trong danh sách thiết bị cho đến khi bạn xóa.

   Lưu ý

  Chỉ quản trị viên hoặc người dùng với quyền quản trị viên mới được phép xóa các thiết bị thử nghiệm

Sau khi thiết bị được thêm vào danh sách trắng và bạn tạo một lượt nhấp và khởi chạy một ứng dụng mới cài đặt trên thiết bị thử nghiệm, bạn sẽ có thể xem lượt nhấp mới và lượt cài đặt tự nhiên trên bảng điều khiển của mình.

 Lời khuyên

Bạn có thể đưa vào danh sách trắng tối đa 40 thiết bị một tài khoản.

Bài viết này có hữu ích không?
14 trên 25 thấy hữu ích