Tích hợp SDK iOS cho những nhà phát triển

  Ngừng hỗ trợ phiên bản cũ

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, AppsFlyer sẽ không còn hỗ trợ các phiên bản SDK cũ trước (không bao gồm) V4.8.3. Thông báo ngừng hỗ trợ.

ios.pngSDK Phiên bản: 5.2.0 (Ghi chú phát hành)

1. Tổng quan

SDK của AppsFlyer cung cấp chức năng cài đặt ứng dụng và ghi nhận sự kiện. Chúng tôi đã phát triển một SDK rất mạnh mẽ, an toàn, nhẹ và dễ nhúng.

Bạn có thể ghi nhận lượt cài đặt, cập nhật và các phiên làm việc, cũng như ghi nhận thêm các sự kiện khác trong ứng dụng, chứ không chỉ các lượt cài đặt ứng dụng (bao gồm các hoạt động mua hàng trong ứng dụng, cấp độ trò chơi, v.v.) để đánh giá lợi tức đầu tư (ROI) và mức độ tham gia của người dùng.

1.1 Tích hợp SDK - những việc cần thực hiện

Tab Mục đích Kết quả

Tích hợp SDK ( Bắt buộc )

Hướng dẫn cách thêm và cấu hình SDK.
  • Một lượt cài đặt tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.
  • Một lượt cài đặt không tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.

API lõi (Đặc biệt khuyến nghị )

Hướng dẫn cách sử dụng API lõi SDK. Các API này cho phép bạn đo lường các sự kiện và doanh thu trong ứng dụng, thực hiện liên kết sâu và thu thập dữ liệu chuyển đổi.

Các sự kiện trong ứng dụng và doanh thu xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn.

Bạn có thể thực hiện liên kết sâu.

Các API bổ sung

Hướng dẫn cách triển khai và sử dụng các API tùy chọn như đo lường lượt gỡ cài đặt, lượt giới thiệu (phân bổ lời mời của người dùng) và thông báo đẩy.

Bạn có thể đo lường lượt gỡ cài đặt, lượt giới thiệu, mức độ tương tác của người dùng bằng thông báo đẩy, xử lý các tình huống về quyền riêng tư của người dùng, v.v.

Tham chiếu API

Tham chiếu nhanh các API SDK cho nhà phát triển

 

1.2 Khả năng tương thích của SDK với iOS

  • SDK iOS tương thích với tất cả các thiết bị iOS và tvOS (iPhone, iPod, iPad, Apple TV) với phiên bản iOS 6 trở lên và tvOS phiên bản 9 trở lên.
  • SDK iOS hoàn toàn phù hợp với các mạng IPv6 DNS64/NAT64 của Apple. Để biết thêm thông tin chi tiết, xem ở đây.
Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Các bài viết trong mục này