Hướng dẫn tích hợp SDK iOS V6.X dành cho nhà phát triển

Khái quát: Tích hợp SDK AppsFlyer vào ứng dụng iOS để đo lường lượt cài đặt, sự kiện trong ứng dụng, nguồn truyền thông, v.v.

ioios2.png

Ghi chú phát hành (lên đến phiên bản V6.3.0)

 Lưu ý

1. Tổng quan

SDK cung cấp chức năng cài đặt ứng dụng và ghi nhận sự kiện. SDK mạnh mẽ, an toàn, nhẹ và dễ nhúng.

Bạn có thể ghi nhận các lượt cài đặt, cập nhật, phiên và sự kiện trong ứng dụng. Sự kiện trong ứng dụng hỗ trợ mua hàng trong ứng dụng, cấp độ trò chơi, v.v. để đánh giá ROI và chất lượng người dùng. 

Phiên bản iOS Các mô hình phân bổ được hỗ trợ
8–11.3
 • Mô hình xác suất
 • Cấp người dùng (IDFA): Không cần có sự đồng ý. Người dùng có thể lựa chọn không tham gia bằng LAT.
11.3–13
 • Giải pháp SKAdNetwork*: Bị giới hạn phân bổ lượt cài đặt phù hợp với đặc điểm kỹ thuật SKAdNetwork V1. Có nghĩa là không có giá trị chuyển đổi
 • Mô hình xác suất
 • Cấp người dùng (IDFA): Không cần có sự đồng ý. Người dùng có thể lựa chọn không tham gia bằng LAT.

14+

 • Giải pháp SKAdNetwork*: 
  • Luôn có sẵn ở cấp iOS và SDK bất kể chế độ cài đặt ATT là gì.
  • Nhà quảng cáo bật SKAdNetwork trong bảng điều khiển của AppsFlyer
 • Mô hình xác suất. Bắt đầu từ phiên bản iOS 14.5 trở lên, mô hình xác suất được giới hạn trong trường hợp đối với truyền thông sở hữu, quảng cáo chéo và các luồng chuyển đổi từ web đến ứng dụng đã có sự đồng ý.
 • Cấp độ người dùng (IDFA)

* Từ SDK iOS V5.4 trở xuống:

 • Giải pháp SKAdNetwork không khả dụng dưới dạng phương thức phân bổ
 • Một số chức năng iOS như ATT không được hỗ trợ.
Các mô hình phân bổ

1.1 Tích hợp SDK—những việc cần thực hiện

Tab Mục đích Kết quả

Tích hợp SDK 
[Bắt buộc]

Hướng dẫn cách thêm và cấu hình SDK.
 • Một lượt cài đặt tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.
 • Một lượt cài đặt không tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.

API lõi 
[Khuyến nghị]

Tìm hiểu về cách sử dụng API lõi SDK:

 • Sự kiện trong ứng dụng/doanh thu
 • Deep Linking
 • Dữ liệu chuyển đổi

Các sự kiện trong ứng dụng và doanh thu xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn.

Bạn có thể thực hiện liên kết sâu.

Các API bổ sung

Tìm hiểu cách sử dụng các API bổ sung:

 • Đo lường lượt Gỡ cài đặt
 • Lượt giới thiệu (phân bổ lời mời người dùng)
 • Thông báo đẩy
 • Cài đặt quyền riêng tư

Bạn có thể đo lường lượt gỡ cài đặt, lượt giới thiệu, mức độ tương tác của người dùng bằng thông báo đẩy, xử lý các tình huống về quyền riêng tư của người dùng, v.v.

Tham chiếu API

Tham chiếu các phương thức SDK dành cho nhà phát triển

 

1.2 Khả năng tương thích SDK

SDK iOS của AppsFlyer tương thích với các nền tảng sau:

 • iOS 9+ (iPhone, iPod, iPad)
 • tvOS 9+ (Apple TV)
 • Phù hợp với mạng IPv6 DNS64/NAT64 của Apple
Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.