Hướng dẫn tích hợp SDK iOS V6.X dành cho nhà phát triển

Khái quát: SDK iOS V6.X của AppsFlyer, được gọi là SDK, cung cấp chức năng báo cáo sự kiện và phân bổ ứng dụng cho các ứng dụng iOS đồng thời cho phép chủ sở hữu và nhà phát triển ứng dụng chuẩn bị cho bản phát hành iOS 14 sắp tới. Phiên bản SDK này kết hợp những thay đổi đáng kể về phương thức so với các phiên bản trước. 

ioios2.png

Ghi chú phát hành (lên đến phiên bản V6.0.4)

 Quan trọng!

SDK iOS V5.4.4 hoạt động hoàn toàn với iOS 14. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị bạn nên cập nhật lên SDK V6 để đảm bảo khả năng tương thích với các bản phát hành iOS trong tương lai. đối với các bản cập nhật iOS trong tương lai.  Xem Cập nhật lên SDK iOS V6.

1. Tổng quan

SDK cung cấp chức năng cài đặt ứng dụng và ghi nhận sự kiện. SDK mạnh mẽ, an toàn, nhẹ và dễ nhúng.

Bạn có thể ghi nhận các lượt cài đặt, cập nhật, phiên và sự kiện trong ứng dụng. Sự kiện trong ứng dụng hỗ trợ mua hàng trong ứng dụng, cấp độ trò chơi, v.v. để đánh giá ROI và chất lượng người dùng. 

Phiên bản iOS Các mô hình phân bổ được hỗ trợ
iOS 13 trở xuống
 • Mô hình xác suất
 • Cấp người dùng (IDFA): Không cần có sự đồng ý. Người dùng có thể lựa chọn không tham gia bằng LAT.

iOS 14 trở lên

(đã thử nghiệm bằng iOS 14 beta 7)

 • Giải pháp SKAdNetwork*: 
  • Luôn có sẵn ở cấp iOS và SDK bất kể cài đặt ATT là gì. 
  • Nhà quảng cáo bật SKAdNetwork trong bảng điều khiển của AppsFlyer.
 • Mô hình xác suất
 • Cấp độ người dùng (IDFA): Theo mặc định thì IDFA sẽ được thu thập. Hộp thoại đồng ý là không bắt buộc.

* Từ SDK iOS V5.4 trở xuống:

 • Giải pháp SKAdNetwork không khả dụng dưới dạng phương thức phân bổ
 • SDK V5.4 đã được thử nghiệm với iOS 14 beta 7. Một số chức năng iOS như ATT không được hỗ trợ.
Các mô hình phân bổ

1.1 Tích hợp SDK—những việc cần thực hiện

Tab Mục đích Kết quả

Tích hợp SDK 
[Bắt buộc]

Hướng dẫn cách thêm và cấu hình SDK.
 • Một lượt cài đặt tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.
 • Một lượt cài đặt không tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.

API lõi 
[Khuyến nghị]

Hướng dẫn cách sử dụng API lõi SDK. Các API này cho phép bạn đo lường các sự kiện và doanh thu trong ứng dụng, thực hiện liên kết sâu và thu thập dữ liệu chuyển đổi.

Các sự kiện trong ứng dụng và doanh thu xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn.

Bạn có thể thực hiện liên kết sâu.

Các API bổ sung

Hướng dẫn cách triển khai và sử dụng các API tùy chọn như đo lường lượt gỡ cài đặt, lượt giới thiệu (phân bổ lời mời của người dùng) và thông báo đẩy.

Bạn có thể đo lường lượt gỡ cài đặt, lượt giới thiệu, mức độ tương tác của người dùng bằng thông báo đẩy, xử lý các tình huống về quyền riêng tư của người dùng, v.v.

Tham chiếu API

Tham chiếu nhanh các API SDK cho nhà phát triển

 

1.2 Khả năng tương thích của SDK với iOS

 • SDK này:
  • Tương thích với tất cả các thiết bị iOS và tvOS (iPhone, iPod, iPad, Apple TV) với iOS phiên bản 6 trở lên và tvOS phiên bản 9 trở lên.
  • Phù hợp với mạng IPv6 DNS64/NAT64 của Apple.

 Lưu ý

Sắp có các Clip về Ứng dụng iOS 14 của Apple!
Hãy tìm hiểu trong Clip Hướng dẫn Toàn tập về Ứng dụng dành cho Nhà phát triển của chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.