Hướng dẫn tích hợp SDK iOS dành cho nhà tiếp thị

Khái quát: Tích hợp SDK AppsFlyer vào ứng dụng iOS để đo lường lượt cài đặt, sự kiện trong ứng dụng, nguồn truyền thông, v.v.

ioios2.png

1. Tổng quan

SDK cung cấp chức năng cài đặt ứng dụng và ghi nhận sự kiện. Bạn có thể ghi nhận các lượt cài đặt, cập nhật, phiên và sự kiện trong ứng dụng. Các sự kiện trong ứng dụng bao gồm, chẳng hạn như mua hàng trong ứng dụng hoặc thăng cấp trong trò chơi. Ghi nhận những sự kiện này có thể giúp bạn đánh giá ROI và chất lượng người dùng. 

Tích hợp SDK yêu cầu nhà tiếp thị và nhà phát triển phải làm việc cùng nhau. Hướng dẫn này mô tả các quyết định và hành động mà nhà tiếp thị phải thực hiện trong quá trình tích hợp và các liên kết đến tài liệu liên quan dành cho nhà phát triển.

Bài viết này mô tả quy trình tích hợp SDK dành cho V6+. Tài liệu bổ sung bao gồm những phần sau:

1.1 Khả năng tương thích SDK

SDK iOS của AppsFlyer tương thích với các nền tảng sau:

 • iOS 9+ (iPhone, iPod, iPad)
 • tvOS 9+ (Apple TV)
 • Phù hợp với mạng IPv6 DNS64/NAT64 của Apple

SDK hỗ trợ nhiều phương thức phân bổ. Các phương thức phân bổ được sử dụng dựa trên những điều sau:

 • Phiên bản iOS được cài đặt trên thiết bị của người dùng
 • Phiên bản SDK iOS được cài đặt trong ứng dụng
Phương thức phân bổ được hỗ trợ Phiên bản iOS Hỗ trợ SDK iOS Lưu ý
Mô hình xác suất

8 – 14.4

 

5.0.0+  

14.5+

6.0.3+ Mô hình xác suất được giới hạn trong trường hợp đối với truyền thông sở hữu, quảng cáo chéo và các luồng chuyển đổi web sang ứng dụng đã có sự đồng ý.
Khớp ID

8 - 13 5.0.0+ Người dùng có thể chọn không tham gia bằng cách sử dụng tính năng Giới hạn theo dõi quảng cáo (LAT).
14.5+ 6.0.3+

Yêu cầu Minh bạch về Theo dõi Ứng dụng (ATT) và sự đồng ý của người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần cấu hình SDK iOS để hỗ trợ ATT.

SKAdNetwork

11.3 - 13

6.2.3

Giải pháp SKAdNetwork (SKAN) được giới hạn chỉ phân bổ lượt cài đặt theo đặc điểm kỹ thuật của SKAN, có nghĩa là không có giá trị chuyển đổi.

14+

 

 • Luôn có sẵn SKAN ở cấp iOS và SDK bất kể chế độ cài đặt ATT là gì.
 • Nhà tiếp thị kích hoạt trong bảng điều khiển AppsFlyer.

Kể từ SDK V6.0.8, Tính năng phân bổ Apple App Clips sẽ được cung cấp. Bạn cũng có thể đọc bài đăng trên blog của chúng tôi về Apple App Clips. 

1.2 Tích hợp SDK

Tích hợp SDK bao gồm những điều sau:

Tab Công việc Sau khi hoàn thành

Tích hợp SDK 
[Bắt buộc]

 1. Truy xuất dev key AppsFlyer và gửi liên kết đến nhà phát triển.
 2. Gửi cho nhà phát triển hướng dẫn để cài đặt SDK trong ứng dụng của bạntích hợp SDK
 3. Xem lại nguyên tắc Minh bạch về theo dõi ứng dụng (ATT) và gửi hướng dẫn cho nhà phát triển để triển khai ATT. Quyết định từ ngữ cho hộp thoại đồng ý ATT và cung cấp văn bản cho nhà phát triển của bạn.
 4. Cấu hình đo lường SKAN trong nền tảng AppsFlyer.  
 5. Làm việc với nhà phát triển để thử nghiệm tích hợp SDK.

Báo cáo phân bổ cơ bản có thể bắt đầu đối với ứng dụng của bạn. Bạn có thể bắt đầu xem hiệu suất thu hút người dùng (UA) LTV theo thời gian thực trong bảng điều khiển.

API lõi 
[Khuyến nghị]

 • Xem các sự kiện trong ứng dụng và doanh thu trên bảng điều khiển của bạn và hiểu các hành động mà người dùng thực hiện sau khi chuyển đổi.
 • Sử dụng liên kết sâu để hướng người dùng mới đến nội dung được cá nhân hóa hoặc chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu lại và cung cấp nội dung tùy chỉnh cho người dùng hiện có.

Các API bổ sung

Làm việc với nhà phát triển của bạn để thực hiện các API không bắt buộc như: 

Đo lường lượt gỡ cài đặt, lượt giới thiệu, tương tác của người dùng với thông báo đẩy và quản lý các tình huống về quyền riêng tư của người dùng.

Tài liệu tham khảo SDK dành cho nhà phát triển có tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.