Chuẩn bị đánh giá trên App Store—Ý nghĩa của iOS 14

Khái quát: Trước khi công bố ứng dụng, App Store sẽ đảm bảo rằng ứng dụng tuân thủ các hướng dẫn về Mã định danh Quảng cáo (IDFA) và Giới hạn Theo dõi Quảng cáo (LAT). 

Cập nhật iOS 14

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Apple thông báo phát hành iOS 14

iOS14Implication.png

 • Bắt đầu từ thời điểm phát hành iOS 14 cho đến đầu năm 2021, Thời gian Gia hạn, quyền truy cập vào IDFA vẫn không thay đổi và bạn không phải triển khai ATT.
 • Kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2020, các phiên bản SDK AppsFlyer được thử nghiệm và tương thích với iOS 14. 
  • SDK V6.0.X
   • Phân bổ tiếp tục hoạt động không thay đổi so với iOS 13. 
   • Trong Thời gian Gia hạn:
    • Triển khai Giải pháp SKAdNetwork của AppsFlyer.
    • Đảm bảo rằng các đối tác mạng quảng cáo của bạn có tích hợp SKAdNetwork với AppsFlyer.
    • Sử dụng mô phỏng SKAdNetwork của AppsFlyer để hiểu rõ hơn về cách ATT sẽ tác động đến phân bổ của bạn.
    • Không cần hiển thị lời nhắc ATT. 
    • Lưu ý! Chúng tôi có thể cần thực hiện thêm các thay đổi đối với SDK để hỗ trợ các thay đổi đối với iOS vào cuối Thời gian Gia hạn này. 
  • iOS SDK V5.4:
   • Phân bổ tiếp tục hoạt động không thay đổi so với iOS 13. 
   • Trong thời gian gia hạn, hãy cân nhắc sử dụng SDK V6.0.X và làm theo hướng dẫn ở trên.
  • iOS SDK 4.9-5.3: 
   • Thử nghiệm khả năng tương thích hạn chế đã được thực hiện và kết quả tương tự như của V5.4. Lưu ý! Trong khi thử nghiệm, chúng tôi không hỗ trợ các phiên bản này trong ngữ cảnh của iOS 14. 

Chuẩn bị đánh giá App Store (iOS 13 và bản phát hành đầu tiên của iOS 14)

Tuyên bố của luật sư chúng tôi: Không nội dung nào được nêu ở đây là thông tin tư vấn pháp lý. Những nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin và để thuận tiện cho bạn. Bạn nên trao đổi với các cố vấn pháp lý và chuyên môn khác để biết chính xác những chính sách của Apple áp dụng như thế nào đối với bạn. Mối quan hệ riêng tư giữa bạn và AppsFlyer bị ràng buộc theo Chính sách Quyền riêng tư về Dịch vụ của AppsFlyer!

Khi bạn gửi ứng dụng iOS lên App Store Connect, bạn phải giải thích cách thức bạn sử dụng IFDA và xác nhận rằng ứng dụng tuân thủ các cài đặt LAT của người dùng.

Bài viết liên quan: Hướng dẫn duyêt xét cửa hàng ứng dụng (quyền riêng tư)

Sử dụng hướng dẫn bên dưới để giúp trả lời các câu hỏi duyệt xét. 

Bản cập nhật ngày 16 tháng 9 năm 2020: Apple đã thông báo hôm nay rằng "sau năm nay, các trang sản phẩm của App Store sẽ có phần tóm tắt về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư do nhà phát triển tự báo cáo, được hiển thị ở định dạng đơn giản, dễ đọc", như vậy, hướng dẫn theo sau là không thay đổi. 

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc về duyệt xét trên App Store Connect (không sử dụng cho phần Trẻ em)

Câu hỏi về App Store Connect

SDK AppsFlyer có chức năng gì? 

Ứng dụng này có ở phần Trẻ em trong App Store không? 

Bài viết này không nhằm mục đích sử dụng liên quan đến phần trẻ em của cửa hàng ứng dụng. Tham khảo nguyên tắc và chính sách của App Store đối với phần trẻ em.

Ứng dụng này có sử dụng Mã định danh Quảng cáo (IDFA) không

AppsFlyer sử dụng IFDA để phân bổ.

Phục vụ quảng cáo trong ứng dụng

Nếu hiển thị quảng cáo, SDK AppsFlyer có thể báo cáo IDFA tới AppsFlyer theo cách tương tự như cách gửi dữ liệu tới AppsFlyer như một phần của sự kiện trong ứng dụng.  

Phân bổ cài đặt ứng dụng này cho một quảng cáo được phục vụ trước đó

 

AppsFlyer sử dụng IDFA để phân bổ lượt cài đặt. 

Phân bổ một hành động được thực hiện trong ứng dụng này cho một quảng cáo được phục vụ trước đó

AppsFlyer sử dụng IDFA để báo cáo các hành động trong ứng dụng.

Cài đặt Giới hạn Theo dõi Quảng cáo (LAT) trong IOS

Đảm bảo rằng mã của bạn tuân thủ các yêu cầu để làm đúng theo cài đặt LAT. 

AppsFlyer hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu sau đây của Apple: "Kiểm tra giá trị của thuộc tính này trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động theo dõi quảng cáo nào. Nếu giá trị là KHÔNG, chỉ sử dụng mã định danh quảng cáo cho các mục đích sau: giới hạn tần suất, sự kiện chuyển đổi, ước tính số lượng người dùng duy nhất, phát hiện sự cố bảo mật và hành vi gian lận, cũng như gỡ lỗi."

Thông tin Bổ sung

 • Dữ liệu thuộc sở hữu của khách hàng, chủ sở hữu ứng dụng.
 • Đối tác truyền thông của bạn có thể có các cách sử dụng khác nhau cho IDFA. Đảm bảo rằng các đối tác truyền thông của bạn hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của Apple.
 • Chúng tôi cho phép bạn tuân thủ các quy định về lựa chọn không tham gia, như GDPR, CCPA, và COPPA.
Bài viết này có hữu ích không?