Chuẩn bị đánh giá trên App Store—Ý nghĩa của iOS 14

Khái quát: Trước khi công bố ứng dụng, App Store sẽ duyệt xét ứng dụng để đảm bảo rằng ứng dụng tuân thủ các chính sách của Apple. 

Tuyên bố của luật sư chúng tôi: Không nội dung nào được nêu ở đây là thông tin tư vấn pháp lý. Những nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin và để thuận tiện cho bạn. Bạn nên trao đổi với các cố vấn pháp lý và chuyên môn khác để biết chính xác các chính sách của Apple áp dụng như thế nào đối với bạn. Mối quan hệ riêng tư giữa bạn và AppsFlyer bị ràng buộc theo Chính sách Quyền riêng tư về Dịch vụ của AppsFlyer

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2020, Apple thông báo rằng, kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2020, chủ sở hữu Ứng dụng bắt buộc phải cung cấp thông tin riêng tư chi tiết về ứng dụng của họ. Do đó, hướng dẫn sau có thể không còn đúng /phù hợp nữa. Chúng tôi sẽ cập nhật hướng dẫn này trong tương lai gần. [Cập nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020]

Ý nghĩa của iOS 14 được cập nhật trước ngày 5 tháng 11 năm 2020. 

 • Bài viết này được cập nhật dựa trên hướng dẫn duyệt xét của App Store ngày 11 tháng 9 năm 2020. 
 • Bắt đầu từ thời điểm phát hành iOS 14 cho đến đầu năm 2021, Thời gian Gia hạn, quyền truy cập vào IDFA vẫn không thay đổi và bạn không phải triển khai ATT.
 • Kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2020, các phiên bản SDK AppsFlyer được thử nghiệm và tương thích với iOS 14. 
  • SDK V6.0.X
   • Phân bổ tiếp tục hoạt động không thay đổi so với iOS 13. 
   • Trong Thời gian Gia hạn:
    • Triển khai Giải pháp SKAdNetwork của AppsFlyer.
    • Đảm bảo rằng các đối tác mạng quảng cáo của bạn có tích hợp SKAdNetwork với AppsFlyer.
    • Sử dụng mô phỏng SKAdNetwork của AppsFlyer để hiểu rõ hơn về cách ATT sẽ tác động đến phân bổ của bạn.
    • Không cần hiển thị lời nhắc ATT. 
    • Chúng tôi có thể cần thực hiện thêm các thay đổi đối với SDK để hỗ trợ các thay đổi đối với iOS vào cuối Thời gian Gia hạn này. 
  • iOS SDK V5.4:
   • Phân bổ tiếp tục hoạt động không thay đổi so với iOS 13. 
   • Trong thời gian gia hạn, hãy cân nhắc sử dụng SDK V6.0.X và làm theo hướng dẫn ở trên.
  • iOS SDK 4.9-5.3: 
   • Thử nghiệm khả năng tương thích hạn chế đã được thực hiện và kết quả tương tự như của V5.4.
   • Chúng tôi không hỗ trợ các phiên bản này trong bối cảnh của iOS 14. 
Hướng dẫn về duyệt xét của App Store bắt đầu từ iOS 14 sử dụng thông tin có sẵn vào ngày 11 tháng 9 năm 2020

Yêu cầu của Apple

Hướng dẫn

Ứng dụng này có ở phần Trẻ em trong App Store không? 

Tắt cho phép SDK thu thập IDFA. Sử dụng các lệnh gọi API sau để thực hiện:

  • iOS SDK: disableAdvertisingIdentifierdisableCollectASA
  • Unity SDK:setDisableCollectIAD

Thông tin bổ sung: Danh mục dành cho trẻ em

Bạn có muốn thu thập IDFA không? 

Triển khai Tính minh bạch về theo dõi ứng dụng iOS (ATT) để cho phép SDK nhận IDFA. 

Bạn có muốn thu thập IDFV không?

IDFV có sẵn cho SDK và có thể được sử dụng để phân tích trên các ứng dụng từ cùng một chủ sở hữu ứng dụng.

Bạn có cần kiểm tra giới hạn dưới dạng cài đặt theo dõi (LAT) không?

Không. Bắt đầu từ iOS 14, LAT không còn được hỗ trợ nữa. 

Hướng dẫn áp dụng đến iOS 13

Hướng dẫn các câu hỏi duyệt xét của App Store Connect áp dụng đến iOS 13

Câu hỏi về App Store

SDK AppsFlyer có chức năng gì? 

Ứng dụng này có ở phần Trẻ em trong App Store không?

Bảng này không liên quan và không được sử dụng để trả lời các câu hỏi liên quan đến mục dành cho trẻ em. 

Ứng dụng này có sử dụng Mã định danh Quảng cáo (IDFA) không

AppsFlyer sử dụng IFDA để phân bổ.

Phục vụ quảng cáo trong ứng dụng?

Nếu hiển thị quảng cáo, SDK AppsFlyer có thể báo cáo IDFA tới AppsFlyer theo cách tương tự như cách gửi dữ liệu tới AppsFlyer như một phần của sự kiện trong ứng dụng.  

Bạn có đang Phân bổ lượt cài đặt ứng dụng này cho một quảng cáo được phục vụ trước đó không?

 

AppsFlyer sử dụng IDFA để phân bổ lượt cài đặt. 

Bạn có đang phân bổ một hành động được thực hiện trong ứng dụng này cho một quảng cáo đã phục vụ trước đó không?

AppsFlyer sử dụng IDFA để báo cáo các hành động trong ứng dụng.

Có cài đặt Giới hạn theo dõi quảng cáo (LAT) trên iOS không?

Bắt đầu từ iOS 14, LAT không còn được hỗ trợ.

Đảm bảo rằng mã của bạn tuân thủ các yêu cầu để làm đúng theo cài đặt LAT. 

AppsFlyer hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu sau đây của Apple: "Kiểm tra giá trị của thuộc tính này trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động theo dõi quảng cáo nào. Nếu giá trị là KHÔNG, chỉ sử dụng mã định danh quảng cáo cho các mục đích sau: giới hạn tần suất, sự kiện chuyển đổi, ước tính số lượng người dùng duy nhất, phát hiện sự cố bảo mật và hành vi gian lận, cũng như gỡ lỗi."

Thông tin Bổ sung

Bài viết này có hữu ích không?