Liên kết sâu gián tiếp & nhận dữ liệu chuyển đổi

AppsFlyer cho phép bạn truy cập dữ liệu phân bổ người dùng trong thời gian thực và trực tiếp ở cấp độ SDK. Ứng dụng này cho phép bạn tùy chỉnh hoạt động mà người dùng nhìn thấy trong lần đầu tiên mở một ứng dụng sau khi cài đặt mới. Điều này thường được gọi là liên kết sâu “gián tiếp”.

Việc này rất phổ biến trên web, tuy nhiên có một thử thách lớn khi làm điều này trong hệ sinh thái ứng dụng di động. Rất may là AppsFlyer hỗ trợ được mọi trường hợp và mọi nền tảng.

 Quan trọng!

Liên kết sâu gián tiếp xử lý người dùng cài đặt mới. Để xử lý liên kết sâu cho người dùng hiện tại, ứng dụng của bạn phải hỗ trợ các lược đồ URI, Liên kết Ứng dụng (Android) hoặc Liên kết Chung (iOS).
Xem Thiết lập Liên kết Sâu để tìm hiểu thêm.

Đưa một người dùng mới của ứng dụng tới một liên kết sâu khi cài đặt cũng giống như dùng Lược đồ URL tùy chỉnh liên kết sâu của ứng dụng (iOSAndroid) cho người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn. 

 Ví dụ

Giả sử một người dùng vừa nhấp vào quảng cáo Google Adwords của HotelTonight cho tìm kiếm "Hotels New York" (Khách sạn New York). Trước tiên, người dùng được đưa tới Google Play/App-Store để tải xuống ứng dụng và ở lần mở ứng dụng đầu tiên, người dùng trực tiếp được đưa tới trang Các khách sạn tại New York. Bằng cách truy cập dữ liệu phân bổ do AppsFlyer cung cấp, ứng dụng sẽ nhận được chiến dịch và từ khóa dùng chính xác để chuyển hướng người dùng/cài đặt đó.


Bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm và cải tiến chuyển đổi, chức năng này cho phép thực hiện các chiến dịch dựa trên ngữ cảnh phức tạp như cung cấp cho người dùng một khoản tín dụng/tiền thưởng khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ví dụ: Thay vì chiến dịch Nhấp để cài đặt, ta triển khai chiến dịch Cài đặt và nhận $50 chiết khấu khi đặt chỗ. Những chiến dịch này không chỉ cải thiện chuyển đổi nhấp để cài đặt, mà còn cải thiện chuyển đổi thành người dùng trả tiền. Những ứng dụng này có thể cải thiện ROI (lợi tức đầu tư) tổng thể gấp 2 - 5 lần!

SDK của AppsFlyer chịu trách nhiệm cho phép truy cập vào dữ liệu phân bổ từ bên trong ứng dụng. Ở lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên, việc truy cập dữ liệu phân bổ từ SDK của AppsFlyer có thể mất vài giây. Ở các phiên sau, truy cập là ngay lập tức, vì dữ liệu phân bổ được lưu trữ trên thiết bị.

 Lưu ý

  • Theo chính sách quyền riêng tư của Facebook, AppsFlyer (hoặc bất kỳ đối tác bên thứ ba nào thuộc lĩnh vực đo lường trên di động) không được cung cấp thuộc tính cấp độ người dùng cho các cài đặt Facebook, trừ khi bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng Dịch vụ của Facebook. Thông tin chi tiết tại đây.
    Nếu bạn chọn không chấp nhận điều khoản Dịch vụ, các lượt cài đặt quảng cáo trên điện thoại di động trên Facebook được phân loại là "Tự nhiên" và bạn không thể nhận dữ liệu cấp người dùng cho lượt cài đặt trên Facebook.
    Truy cập dữ liệu phân bổ để thực hiện liên kết sâu bị trì hoãn có thể áp dụng cho lần khởi chạy đầu tiên của người dùng sau khi cài đặt. Để thực hiện liên kết sâu cho người dùng đã cài đặt ứng dụng, xem tại đây.
  • Dữ liệu chuyển đổi không phải là API dữ liệu lý tưởng để lưu trữ dữ liệu thô của người dùng trong backend của bạn.
    Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về việc chọn các API dữ liệu tốt nhất cho bạn.
Bài viết này có hữu ích không?