Liên kết sâu bị trì hoãn nhận dữ liệu chuyển đổi

Giới thiệu

AppsFlyer cho phép bạn truy cập dữ liệu phân bổ người dùng trong thời gian thực và trực tiếp ở cấp độ SDK. Ứng dụng cho phép bạn tùy chỉnh trang đích mà một người dùng nhìn thấy trong lần đầu tiên mở một ứng dụng sau khi cài đặt mới. Điều này thường được gọi là liên kết sâu “gián tiếp”. Việc này rất phổ biến trên web, tuy nhiên có một thử thách lớn khi làm điều này trong hệ sinh thái ứng dụng di động. Rất may là AppsFlyer hỗ trợ được mọi trường hợp và mọi nền tảng.

 Quan trọng!

Để thực hiện liên kết sâu bị trì hoãn, ứng dụng của bạn phải hỗ trợ các lược đồ URI, Liên kết Ứng dụng (Android) hoặc Liên kết chung (iOS). Xem Thiết lập Liên kết sâu để tìm hiểu thêm.

Đưa một người dùng mới của ứng dụng tới một liên kết sâu khi cài đặt cũng giống như dùng Lược đồ URL tùy chỉnh liên kết sâu của ứng dụng (iOSAndroid) cho người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn. 

 Ví dụ

Giả sử một người dùng vừa nhấp vào quảng cáo Google Adwords của HotelTonight cho tìm kiếm "Hotels New York" (Khách sạn New York). Trước tiên, người dùng được đưa tới Google Play/App-Store để tải xuống ứng dụng và ở lần mở ứng dụng đầu tiên, người dùng trực tiếp được đưa tới trang Các khách sạn tại New York. Bằng cách truy cập dữ liệu phân bổ do AppsFlyer cung cấp, ứng dụng sẽ nhận được chiến dịch và từ khóa dùng chính xác để chuyển hướng người dùng/cài đặt đó.


Bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm và cải tiến chuyển đổi, chức năng này cho phép thực hiện các chiến dịch dựa trên ngữ cảnh phức tạp như cung cấp cho người dùng một khoản tín dụng/tiền thưởng khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ví dụ: Thay vì chiến dịch Nhấp để cài đặt, ta triển khai chiến dịch Cài đặt và nhận $50 chiết khấu khi đặt chỗ. Những chiến dịch này không chỉ cải thiện chuyển đổi nhấp để cài đặt, mà còn cải thiện chuyển đổi thành người dùng trả tiền. Những ứng dụng này có thể cải thiện ROI (lợi tức đầu tư) tổng thể gấp 2 - 5 lần!

SDK của AppsFlyer chịu trách nhiệm cho phép truy cập vào dữ liệu phân bổ từ bên trong ứng dụng. Ở lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên, việc truy cập dữ liệu phân bổ từ SDK của AppsFlyer có thể mất vài giây. Ở các phiên sau, truy cập là ngay lập tức, vì dữ liệu phân bổ được lưu trữ trên thiết bị.

 Lưu ý

 • Theo chính sách quyền riêng tư của Facebook, AppsFlyer (hoặc bất kỳ đối tác bên thứ ba nào thuộc lĩnh vực đo lường trên di động) không được cung cấp thuộc tính cấp độ người dùng cho các cài đặt Facebook, trừ khi bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng Dịch vụ của Facebook. Thông tin chi tiết tại đây.
  Nếu bạn chọn không chấp nhận điều khoản Dịch vụ, các lượt cài đặt quảng cáo trên điện thoại di động trên Facebook được phân loại là "Tự nhiên" và bạn không thể nhận dữ liệu cấp người dùng cho lượt cài đặt trên Facebook.
  Truy cập dữ liệu phân bổ để thực hiện liên kết sâu bị trì hoãn có thể áp dụng cho lần khởi chạy đầu tiên của người dùng sau khi cài đặt. Để thực hiện liên kết sâu cho người dùng đã cài đặt ứng dụng, xem tại đây.
 • Dữ liệu chuyển đổi không phải là API dữ liệu lý tưởng để lưu trữ dữ liệu thô của người dùng trong backend của bạn.
  Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về việc chọn các API dữ liệu tốt nhất cho bạn.

Khóa khả dụng trong phản hồi phân bổ

Dữ liệu chuyển đổi trả về bao gồm TẤT CẢ các tham số trên liên kết phân bổ ban đầu và một số tham số máy chủ được tạo vào thời điểm nhấp hoặc cài đặt.

Vì dữ liệu chuyển đổi dựa vào liên kết phân bổ nên các nguồn và liên kết phân bổ khác nhau có thể tạo ra các tham số dữ liệu chuyển đổi khác nhau.

Chức năng sau đây được gọi mỗi lần ứng dụng khởi chạy:

onInstallConversionDataLoaded danh cho Android

onConversionDataReceived cho iOS

Có 3 kết quả có thể xảy ra tùy theo loại cài đặt:

Các lượt Cài đặt không tự nhiên
Trả về dữ liệu phân bổ ban đầu của cài đặt (xem các ví dụ bên dưới).
Cài đặt Tự nhiên
(hoặc cài đặt lại) Trả về "cài đặt tự nhiên"
Ghi công lại
Trả về chi tiết chuyển đổi phân bổ lại.

Giải thích tên khóa

Tên khóa Giải thích Giá trị ví dụ Nguồn phương tiện

af_status

Hiển thị loại phân bổ đã được phát hiện.

Giá trị hợp lệ:

 • Tự nhiên
 • Không tự nhiên
 • Lỗi

Không tự nhiên

Tất cả

af_message

Văn bản tự do

Cài đặt tự nhiên/Thông báo lỗi

Tất cả

media_source

Tên nguồn truyền thông. Đây là tham số ‘pid’ liên kết phân bổ của AF

 • inmobi_int
 • tapjoy_int
 • Quảng cáo Facebook Ads

 Lưu ý

Các nguồn cài đặt xuất phát từ Agency bị ẩn và có giá trị "null".

Tất cả

 

campaign

Tên chiến dịch (tham số ‘c’ liên kết phân bổ của AppsFlyer hoặc tên chiến dịch của Facebook)

Ad1/camp123

Tất cả

clickid

Click id hoặc transaction id

123456/xsfd234

Tất cả

af_siteid

Site id (để tối ưu hóa)

Site1

Tất cả

af_sub1

Tham số bổ sung

someParameter

Tất cả

af_sub2

Tham số bổ sung

 

Tất cả

af_sub3

Tham số bổ sung

 

Tất cả

af_sub4

Tham số bổ sung

 

Tất cả

af_sub5

Tham số bổ sung

 

Tất cả

af_keywords

Từ khóa đã tìm trong chiến dịch tìm kiếm. VD: Các chiến dịch tìm kiếm Google Search Campaigns

 

Tất cả

click_time

Ngày & giờ nhấp (mili giây)

2014-01-08 00:07:53.233

Tất cả

install_time

Ngày & giờ chuyển đổi (mili giây)

2014-01-08 00:12:51.701

Tất cả

agency

Agency hoặc PMD tạo lượt cài đặt

nanigans

Tất cả

is_first_launch

True khi khởi chạy lần đầu và false ở các lần tiếp theo

true

Tất cả

is_fb

 

Cờ cho biết đó là phân bổ Facebook. Giá trị: true/false

true

Facebook

ad_id

Số định danh duy nhất của Facebook cho một quảng cáo

6012740800279

Facebook

campaign_id

ID chiến dịch của Facebook

6012700005123

Facebook

adset

Tên tập quảng cáo của Facebook

US - 18+

Facebook

adset_id

ID tập quảng cáo của Facebook

6099800005123

Facebook

orig_cost

Giá trị chi phí của lượt cài đặt (có thể ở bất kỳ loại tiền tệ nào)

1.5

Tất cả

cost_cents_USD

Giá trị chi phí tính bằng cent Mỹ sau khi chuyển đổi tiền tệ

150

(Cent)

Tất cả

 Lưu ý

Đối với tích hợp Liên kết Phân bổ (các mạng không tự báo cáo), tất cả các tham số URL xuất hiện trong liên kết phân bổ được trả về trong GCD.

Ví dụ cài đặt Liên kết phân bổ thông thường của AppsFlyer

Lượt cài đặt được tạo ra bằng cách sử dụng liên kết phân bổ sau:

AndroidiOS
http://app.appsflyer.com/com.greatapp?pid=network_int&c=network_TH&af_ad=ad_name&af_sub1=102619
&af_sub2=network_TH_G001_Android&af_dp=app%3A%2F%2Fhome&af_prt=expertagency
&af_siteid=1777215&af_sub_siteid=1702&freehand-param=somevalue&tag={TAGID}
&clickid={CLICKID}&af_click_lookback=1d

tạo ra các mục sau 

Phản hồi Dữ liệu Chuyển đổi

AndroidiOS
{
 "media_source":"network_int",
 "campaign":"network_TH",
 "adset":null,
 "clickid":"fb7f51d42-2621-93bd-e9a1b24f1acfab7b76e5104706104f4d6*******",
 "adgroup":null,
 "campaign_id":null,
 "af_cost_currency":"USD",
 "af_status":"Non-organic",
 "af_sub_siteid":"1702",
 "agency":"expertagency",
 "af_sub3":null,
 "af_cost_model":"CPI",
 "af_siteid":"1777215",
 "af_ad" = "ad_name",
 "af_dp":"app://home",
 "adset_id":null,
 "click_time":"2017-07-19 08:30:31.890",
 "cost_cents_USD":"150",
 "iscache":true,
 "is_first_launch":true,
 "af_cpi":null,
 "af_sub1":"102619",
 "af_cost_value":"1.5",
 "af_click_lookback":"1d",
 "af_sub4":null,
 "site_id":"1777215",
 "adgroup_id":null,
 "tag":"8d55089f-31b6-407b-9266-*********",
 "orig_cost":"1.5",
 "af_prt":"expertagency",
 "af_sub5":null,
 "install_time":"2017-07-19 08:30:35.461",
 "af_sub2":"network_TH_G001_Android",
 "freehand-param":"somevalue"
}

 Lưu ý

Thứ tự của các khóa có thể thay đổi. Khóa bổ sung có thể được thêm vào mà không cần thông báo.

Ví dụ Cài đặt Facebook

 Lưu ý

Không có liên kết phân bổ cho các chiến dịch Facebook.

Tham số Liên kết sâu được định nghĩa trong chiến dịch Facebook không khả dụng bên ngoài Facebook. Điều này bao gồm tham số af_dp, chứa đường dẫn lược đồ trong ứng dụng. Do đó, để triển khai liên kết sâu bị trì hoãn, phải áp dụng logic bổ sung cho các chiến dịch của Facebook. Sử dụng dữ liệu Facebook trong phản hồi getConversionData , ví dụ như: chiến dịch, adset, adgroup, v.v. để chuyển hướng theo dạng lập trình cho người dùng của bạn.

Phản hồi Dữ liệu Chuyển đổi

AndroidiOS
{
 "adset":"T:DAT-Desktop_O:All_L:AR-AE_A:All_R:1-30 Day",
 "adgroup":"T:DAT-Desktop_O:All_L:AR-AE_A:All_R:1-30 Day",
 "campaign_id":"6068535534218",
 "af_status":"Non-organic",
 "agency":null,
 "af_sub3":null,
 "af_siteid":null,
 "adset_id":"6073532011618",
 "is_fb":true,
 "is_first_launch":true,
 "click_time":"2017-07-18 12:55:05",
 "iscache":false,
 "ad_id":"6074245540018",
 "af_sub1":null,
 "campaign":"T:DAT_L:AR-AE",
 "is_paid":true,
 "af_sub4":null,
 "adgroup_id":"6073532011418",
 "is_mobile_data_terms_signed":true,
 "af_channel":"Facebook",
 "af_sub5":null,
 "media_source":"Facebook Ads",
 "install_time":"2017-07-19 08:06:56.189",
 "af_sub2":null
}

Liên kết sâu gián tiếp với SRN

AppsFlyer luôn nhận dữ liệu chuyển đổi và đảm bảo dữ liệu khả dụng cho ứng dụng khi khởi chạy lần đầu.
Người dùng mới cài đặt sau khi nhấp vào chiến dịch liên kết sâu/nhắm mục tiêu lại trên SRN có thể được chuyển hướng bên trong ứng dụng khi khởi chạy, bằng cách sử dụng dữ liệu chuyển đổi.

Tuy nhiên, với SRNs, các tham số liên kết sâu AppsFlyer thông thường như af_dp, không được hiển thị như một phần của dữ liệu liên kết sâu.
Để sử dụng dữ liệu này trong ứng dụng, nhà phát triển cần triển khai các logic cao hơn dựa trên các tham số hiện có, ví dụ như chiến dịch, tập quảng cáo hoặc tên quảng cáo đơn.

 Ví dụ

Jill, nhà tiếp thị di động của greatapp, quyết định chạy một chiến dịch liên kết sâu trên Facebook, nhắm mục tiêu đến đối tượng đại chúng.
Chiến dịch chuyển hướng bất kỳ người dùng nào nhấp vào đến hoạt động "phần thưởng".
Jack, nhà phát triển ứng dụng di động, bổ sung logic này sau khi nhận được dữ liệu chuyển đổi:
1. Nó có xuất phát từ Facebook ("is_fb=true") không?
2. Nếu có - hãy lấy giá trị của thông số nhóm quảng cáo.
3. Nếu giá trị có chứa từ "phần thưởng", hãy đưa người dùng đến hoạt động "phần thưởng".
Dùng phương thức của Facebook, người dùng hiện có nhấp vào quảng cáo được chuyển hướng trực tiếp đến hoạt động trong khi người dùng mới có trải nghiệm tương tư bằng cách dùng dữ liệu chuyển đổi của AppsFlyer.

Bài viết này có hữu ích không?