OneLink™ 4/4: Liên kết sâu gián tiếp của người dùng mới đến nội dung cụ thể

Khái quát: Cho phép người dùng mới có được trải nghiệm liên kết sâu tương tự như người dùng hiện có khi nhấp vào liên kết tùy chỉnh.

Part1_fade_180X408.png Part2_fade_180X408.png Part3_fade_180X408.png Part1_180X408.png

Phạm vi công việc

Đối tượng tham gia

  • Nhà tiếp thị: Thiết lập liên kết sâu gián tiếp cho người dùng mới. 
  • Nhà phát triển iOS: Triển khai liên kết sâu thống nhất (UDL)—nhận diện các thông số dữ liệu liên kết sâu (từ liên kết) và định tuyến người dùng ứng dụng phù hợp tùy theo đó.
  • Nhà phát triển Android: Triển khai liên kết sâu thống nhất (UDL)—nhận diện các thông số dữ liệu liên kết sâu (từ liên kết) và định tuyến người dùng ứng dụng phù hợp tùy theo đó.

Lưu ý: Hướng dẫn này cho biết thời điểm và cách mà nhà tiếp thị cần làm việc cùng các nhà phát triển.

Điều kiện tiên quyết

Thời gian cần thiết

Khoảng 1,5 tiếng, làm việc cùng với các nhà phát triển thiết bị di động của bạn. 

Kết quả

Sử dụng cùng một liên kết tùy chỉnh được giải thích trong OneLink 3/4, người dùng mới nhấp vào liên kết đó sẽ trước tiên được chuyển đến đúng cửa hàng ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng của bạn. Với lần khởi chạy đầu tiên, người dùng mới được phân phối nội dung cụ thể (hoặc trải nghiệm cụ thể) trong ứng dụng.

Những người dùng này được phân bổ bằng lượt nhấp/cài đặt đến các nguồn truyền thông sở hữu được xác định của bạn.

 Ví dụ

Chiến dịch email của Mark (từ ví dụ của hướng dẫn trước) về các loại trái cây tốt cho sức khỏe đã liên kết sâu người dùng ứng dụng hiện có với các trang của trái cây trong ứng dụng của Feed Me.

Tuy nhiên, Mark biết rằng nhiều người đọc email chưa cài đặt ứng dụng này. Anh muốn những người dùng tiềm năng này được hưởng ưu đãi chiến dịch tương tự như người dùng hiện có được cung cấp, để tăng lượt chuyển đổi và sự hài lòng của người dùng.

Với sự giúp đỡ của Andrea, nhà phát triển Android và Yossi, nhà phát triển iOS, Mark đã thêm khả năng liên kết sâu gián tiếp vào các ứng dụng của Feed Me. Người dùng ứng dụng mới nhấp vào OneLink trong email và cài đặt, sẽ đi thẳng đến trang của trái cây khi họ mở ứng dụng lần đầu tiên.

Quy trình

Liên kết sâu gián tiếp cho người dùng mới được bật bằng cách sử dụng các thông số và giá trị từ đường phân bổ tùy chỉnh. Khi người dùng nhấp vào liên kết tùy chỉnh của bạn, AppsFlyer sẽ phân tích và cung cấp dữ liệu phân bổ cho mã nội bộ của ứng dụng. 

Bên trong ứng dụng này, mã được viết bởi nhà phát triển di động sẽ nhận thông tin thông số thông qua SDK AppsFlyer (nếu được tích hợp) và khiến ứng dụng thực hiện điều gì đó cụ thể, ví dụ: điều hướng đến một trang cụ thể. 

 Lưu ý

Liên kết sâu người dùng ứng dụng hiện có bằng Liên kết Chung Apple, Liên kết Ứng dụng Android và lược đồ URI, sẽ mở ứng dụng di động. Tuy nhiên, để phục vụ người dùng với nội dung cụ thể trong ứng dụng, các nhà phát triển phải truy cập thông tin liên kết sâu bằng SDK AppsFlyer. 

Deferred deep linking cũng rất tương tự. Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu, các nhà phát triển sẽ truy cập thông tin liên kết sâu sử dụng phương thức SDK AppsFlyer. Bằng thông tin này, nhà phát triển có thể chuyển hướng người dùng mới đến nội dung được cá nhân hóa.

Hoàn thành các quy trình sau đây để đạt được những mục tiêu này.

XEM ĐỌC

Nếu bạn đã hoàn thành các quy trình trong bài viết này, thì xin chúc mừng! Bạn đã triển khai liên kết sâu gián tiếp cho tất cả người dùng tiềm năng của mình, những người sẽ nhận được nội dung cụ thể theo chiến dịch trong ứng dụng vào lần đầu tiên ứng dụng được mở.

Trước khi tiến hành chiến dịch liên kết sâu quy mô lớn, chúng tôi khuyến cao truy cập bài viết Phương pháp thực hành tốt nhất cho Liên kết sâu. Bài viết này bao gồm các khó khăn và giải pháp nhằm thực hiện liên kết sâu di động với OneLink.

 

OneLink_pic.png

 

Các câu hỏi thường gặp và Hạn chế

Các phần sau gồm có nhiều Câu hỏi thường gặp và giải thích chung về deferred deep linking.

Mất bao lâu để nhận được dữ liệu deferred deep linking?

SDK của AppsFlyer chịu trách nhiệm cho phép truy cập vào dữ liệu phân bổ từ bên trong ứng dụng.

  • Ở lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên, việc truy cập dữ liệu phân bổ từ SDK của AppsFlyer có thể mất vài giây.
  • Ở các phiên sau, truy cập là tức thời, vì dữ liệu phân bổ được lưu trữ trên thiết bị.

Tại sao tôi không thể thấy dữ liệu deferred deep linking từ Facebook?

Theo chính sách quyền riêng tư của Facebook, AppsFlyer (hoặc bất cứ đối tác đo lường trên di động) không được cung cấp phân bổ cấp người dùng cho các lượt cài đặt Facebook, trừ khi nhà tiếp thị chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ của Facebook.

Nếu Điều khoản Dịch vụ chưa được chấp nhận, lượt cài đặt Quảng cáo trên Thiết bị di động của Facebook được phân loại là "Tự nhiên" và nhà tiếp thị không thể nhận dữ liệu cấp người dùng cho lượt cài đặt Facebook. Không có dữ liệu chuyển đổi cấp người dùng thì không thể thực hiện deferred deep linking.

Tìm thêm thông tin chi tiết tại đây.

Tôi có thể lưu trữ dữ liệu deferred deep linking/chuyển đổi không?

Dữ liệu chuyển đổi có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng thô trong backend của bạn, ngoài mục đích deferred deep linking. Tuy nhiên, vì phương pháp này là bắt buộc để trả về phản hồi nhanh nhất, nên đây là phương pháp ít được đề xuất nhất để bảo toàn dữ liệu phân bổ cuối cùng

Nhấp vào đây để đọc về cách chọn các API dữ liệu tốt nhất cho bạn.

Có bất kỳ hạn chế nào đối với tên thông số không?

Dữ liệu chuyển đổi sẽ không trả về thông số tùy chỉnh có tên "name" với chữ "n" viết thường.

iOS 14 và deferred deep linking

Không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến trải nghiệm người dùng đối với những người dùng iOS 14 bị deferred deep linking từ các chiến dịch trên mạng quảng cáo và truyền thông sở hữu.

Đối với mục đích phân bổ/báo cáo, AppsFlyer sử dụng IDFA hoặc IDFV khi có sẵn. Nếu các ID này không có sẵn,  có thể sử dụng mô hình xác suất. Bắt đầu từ phiên bản iOS 14.5 trở lên, tính năng này sẽ khả dụng trong trường hợp đối với truyền thông sở hữu, quảng cáo chéo và các luồng chuyển đổi từ web đến ứng dụng đã có sự đồng ý.

iOS 14 có thể ảnh hưởng đến deferred deep linking từ các chiến dịch mạng quảng cáo dựa trên IDFA. Những khách hàng muốn triển khai deferred deep linking từ mạng quảng cáo và truyền thông sở hữu nên sử dụng SDK của AppsFlyer phiên bản 6.1.0 trở lên dành cho nền tảng iOS và cho phép sự linh hoạt trong việc chấp thuận ATT (nếu cần), để giảm thiểu tác động tổng thể và hưởng lợi từ thời gian phản hồi nhanh hơn.

Bài viết này có hữu ích không?