OneLink™ 4/4: Liên kết sâu gián tiếp của người dùng mới đến nội dung cụ thể

Khái quát: Cho phép người dùng mới có được trải nghiệm liên kết sâu tương tự như người dùng hiện có khi nhấp vào liên kết tùy chỉnh.

Part1_fade_180X408.png Part2_fade_180X408.png Part3_fade_180X408.png Part1_180X408.png

Bài đọc liên quan: Deferred deep linking với SRN

Phạm vi công việc

Đối tượng tham gia

  • Nhà tiếp thị: Thiết lập liên kết sâu gián tiếp cho người dùng mới. 
  • Nhà phát triển iOS: Triển khai liên kết sâu thống nhất (UDL)—nhận diện các thông số dữ liệu liên kết sâu (từ liên kết) và định tuyến người dùng ứng dụng phù hợp tùy theo đó.
  • Nhà phát triển Android: Triển khai liên kết sâu thống nhất (UDL)—nhận diện các thông số dữ liệu liên kết sâu (từ liên kết) và định tuyến người dùng ứng dụng phù hợp tùy theo đó.

Lưu ý: Hướng dẫn này cho biết thời điểm và cách mà nhà tiếp thị cần làm việc cùng các nhà phát triển.

Điều kiện tiên quyết

Thời gian cần thiết

Khoảng 1,5 tiếng, làm việc cùng với các nhà phát triển thiết bị di động của bạn. 

Kết quả

Sử dụng cùng một liên kết tùy chỉnh được giải thích trong OneLink 3/4, người dùng mới nhấp vào liên kết đó sẽ trước tiên được chuyển đến đúng cửa hàng ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng của bạn. Với lần khởi chạy đầu tiên, người dùng mới được phân phối nội dung cụ thể (hoặc trải nghiệm cụ thể) trong ứng dụng.

Những người dùng này được phân bổ bằng lượt nhấp/cài đặt đến các nguồn truyền thông sở hữu được xác định của bạn.

 Ví dụ

Chiến dịch email của Mark (từ ví dụ của hướng dẫn trước) về các loại trái cây tốt cho sức khỏe đã liên kết sâu người dùng ứng dụng hiện có với các trang của trái cây trong ứng dụng của Feed Me.

Tuy nhiên, Mark biết rằng nhiều người đọc email chưa cài đặt ứng dụng này. Anh muốn những người dùng tiềm năng này được hưởng ưu đãi chiến dịch tương tự như người dùng hiện có được cung cấp, để tăng lượt chuyển đổi và sự hài lòng của người dùng.

Với sự giúp đỡ của Andrea, nhà phát triển Android và Yossi, nhà phát triển iOS, Mark đã thêm khả năng liên kết sâu gián tiếp vào các ứng dụng của Feed Me. Người dùng ứng dụng mới nhấp vào OneLink trong email và cài đặt, sẽ đi thẳng đến trang của trái cây khi họ mở ứng dụng lần đầu tiên.

Quy trình

Liên kết sâu gián tiếp cho người dùng mới được bật bằng cách sử dụng các thông số và giá trị từ đường phân bổ tùy chỉnh. Khi người dùng nhấp vào liên kết tùy chỉnh của bạn, AppsFlyer sẽ phân tích và cung cấp dữ liệu phân bổ cho mã nội bộ của ứng dụng. 

Bên trong ứng dụng này, mã được viết bởi nhà phát triển di động sẽ nhận thông tin thông số thông qua SDK AppsFlyer (nếu được tích hợp) và khiến ứng dụng thực hiện điều gì đó cụ thể, ví dụ: điều hướng đến một trang cụ thể. 

 Lưu ý

Liên kết sâu người dùng ứng dụng hiện có bằng Liên kết Chung Apple, Liên kết Ứng dụng Android và lược đồ URI, sẽ mở ứng dụng di động. Tuy nhiên, để phục vụ người dùng với nội dung cụ thể trong ứng dụng, các nhà phát triển phải truy cập thông tin liên kết sâu bằng SDK AppsFlyer. 

Deferred deep linking cũng rất tương tự. Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu, các nhà phát triển sẽ truy cập thông tin liên kết sâu sử dụng phương thức SDK AppsFlyer. Bằng thông tin này, nhà phát triển có thể chuyển hướng người dùng mới đến nội dung được cá nhân hóa.

Hoàn thành các quy trình sau đây để đạt được những mục tiêu này.

XEM ĐỌC

Nếu bạn đã hoàn thành các quy trình trong bài viết này, thì xin chúc mừng! Bạn đã triển khai liên kết sâu gián tiếp cho tất cả người dùng tiềm năng của mình, những người sẽ nhận được nội dung cụ thể theo chiến dịch trong ứng dụng vào lần đầu tiên ứng dụng được mở.

 

OneLink_pic.png

Bài viết này có hữu ích không?