Tích hợp SDK Android cho những nhà phát triển

Android.png

SDK Version: 5.3.0 (Release Notes)

 Quan trọng!

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, AppsFlyer sẽ loại bỏ các phiên bản SDK cũ Để tìm hiểu về phiên bản nào không được sử dụng, mức độ ảnh hưởng đến bạn và cách cập nhật lên phiên bản SDK mới nhất, hãy nhấp vào tại đây.

1. Tổng quan

SDK Android của AppsFlyer cung cấp chức năng cài đặt ứng dụng và ghi nhận sự kiện như là một phần của giải pháp phân bổ hoàn chỉnh của AppsFlyer. SDK được chứng minh có hiệu quả trên thị trường, an toàn, nhẹ và dễ dàng nhúng.

Với SDK nhúng, bạn có thể ghi nhận các lượt cài đặt, các phiên và sự kiện bổ sung trong ứng dụng (ví dụ: mua hàng trong ứng dụng, cấp độ trò chơi, v.v.) để đánh giá mức độ tham gia của người dùng và thậm chí cả tỷ suất hoàn vốn!

1.1 Tích hợp SDK - những việc cần thực hiện

Tab Mục đích Sau khi hoàn thành

Tích hợp SDK ( Bắt buộc )

Thêm và định cấu hình SDK 
  • Một lượt cài đặt tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.
  • Một lượt cài đặt không tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.

API lõi (Khuyến nghị)

Đo lường các sự kiện trong ứng dụng, doanh thu, thực hiện liên kết sâu và thu thập dữ liệu chuyển đổi
  • Các sự kiện trong ứng dụng và doanh thu xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn.
  • Bạn có thể thực hiện liên kết sâu.

Các API bổ sung
(Đề xuất)

Triển khai và sử dụng các API tùy chọn. 

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra danh sách này, vì một số API tùy chọn có thể quan trọng đối với kế hoạch kinh doanh của bạn, ví dụ: đo lường lượt gỡ cài đặt hoặc phân bổ giới thiệu.

  • Bạn có thể đo lường lượt gỡ cài đặt, giới thiệu và mức độ tương tác của người dùng bằng thông báo đẩy.

Tham chiếu API

Tham chiếu nhanh các API SDK cho nhà phát triển

 

1.2 Khả năng tương thích SDK với nền tảng Android

  • Hệ điều hành Android phiên bản 4.0 trở lên
  • Các nền tảng dựa trên Android dành cho các thiết bị không di động như Smart TV, bao gồm cả Fire TV của Amazon
  • Thị trường không có trong cửa hàng  cho các ứng dụng Android, ví dụ: Amazon, Baidu
Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.