Hướng dẫn tích hợp SDK Android dành cho nhà tiếp thị

Khái quát: Tích hợp SDK AppsFlyer vào ứng dụng Android để đo lường lượt cài đặt, sự kiện trong ứng dụng, nguồn truyền thông, v.v.

1. Tổng quan

Android.png

SDK cung cấp chức năng cài đặt ứng dụng và ghi nhận sự kiện. Bạn có thể ghi nhận lượt cài đặt, lượt cập nhật, phiên và sự kiện trong ứng dụng. Các sự kiện trong ứng dụng bao gồm, chẳng hạn như mua hàng trong ứng dụng hoặc thăng cấp trong trò chơi. Ghi nhận những sự kiện này có thể giúp bạn đánh giá ROI và chất lượng người dùng. 

Tích hợp SDK yêu cầu nhà tiếp thị và nhà phát triển phải làm việc cùng nhau. Hướng dẫn này mô tả các bước tích hợp mà nhà tiếp thị phải thực hiện và cung cấp các liên kết đến tài liệu mà nhà tiếp thị cần cung cấp cho nhà phát triển.

Bài viết này mô tả quy trình tích hợp SDK dành cho V6+. Tài liệu bổ sung bao gồm những phần sau:

1.1 Khả năng tương thích SDK 

SDK Android của AppsFlyer tương thích với các nền tảng sau:

  • Khởi động Android V4.0
  • Các nền tảng dựa trên Android dành cho các thiết bị không phải di động như TV Thông minh (bao gồm cả Fire TV của Amazon)
  • Chợ ứng dụng ngoài cửa hàng dành cho các ứng dụng Android, chẳng hạn như Amazon và Baidu

1.2 Tích hợp SDK

Tích hợp SDK bao gồm những phần sau:

Tab Mục đích Sau khi hoàn thành

Tích hợp SDK [Bắt buộc]

  1. Truy xuất dev key AppsFlyer và gửi liên kết đến nhà phát triển.
  2. Gửi hướng dẫn cho nhà phát triển để cài đặt SDK trong ứng dụng của bạntích hợp SDK.
  3. Làm việc với nhà phát triển để thử nghiệm tích hợp SDK.
Báo cáo phân bổ cơ bản có thể bắt đầu đối với ứng dụng của bạn. Bạn có thể bắt đầu xem hiệu suất thu hút người dùng (UA) LTV theo thời gian thực trong bảng điều khiển.

API lõi [Khuyến nghị]

  • Xem các sự kiện trong ứng dụng và doanh thu trên bảng điều khiển của bạn và hiểu các hành động mà người dùng thực hiện sau khi chuyển đổi.
  • Sử dụng liên kết sâu để hướng người dùng mới đến nội dung được cá nhân hóa hoặc chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu lại và cung cấp nội dung tùy chỉnh cho người dùng hiện có.

API bổ sung
[Khuyến nghị]

Làm việc với nhà phát triển của bạn để thực hiện các API không bắt buộc như: 

Đo lường lượt gỡ cài đặt, lượt giới thiệu, tương tác của người dùng với thông báo đẩy và quản lý các tình huống về quyền riêng tư của người dùng.

Tài liệu tham khảo SDK dành cho nhà phát triển có sẵn tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.