Tích hợp SDK Android cho những nhà phát triển

Android.png

1. Tổng quan

AppsFlyer Android SDK provides app install and event recording functionality as part of the AppsFlyer attribution solution. 

Embed the SDK in your app to record installs, sessions, and additional in-app events, for example, in-app purchases and game levels, to evaluate user engagement levels.

1.1 SDK integration—what you need to do

Tab Mục đích After completion

Tích hợp SDK ( Bắt buộc )

Add and configure the SDK
  • A new organic install in your app dashboard.
  • Một lượt cài đặt không tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.

API lõi (Khuyến nghị)

Đo lường các sự kiện trong ứng dụng, doanh thu, thực hiện liên kết sâu và thu thập dữ liệu chuyển đổi
  • Các sự kiện trong ứng dụng và doanh thu xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn.
  • Bạn có thể thực hiện liên kết sâu.

Các API bổ sung
(Đề xuất)

Implement and use optional APIs

Check the additional APIs list, as some APIs may be vital for your business plan. Example: Uninstall measurement, or referrals attribution.

  • Bạn có thể đo lường lượt gỡ cài đặt, giới thiệu và mức độ tương tác của người dùng bằng thông báo đẩy.

Tham chiếu API

Tham chiếu nhanh các API SDK cho nhà phát triển

 

1.2 Khả năng tương thích SDK với nền tảng Android

  • Starting Android V4.0
  • Non-mobile Android-based platforms such as Smart TVs, including Amazon Fire TV
  • Out-of store markets for Android apps, like Amazon, and Baidu
Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.