Tích hợp SDK Android cho những nhà phát triển

Khái quát: Thêm AppsFlyer vào ứng dụng Android để đo lường lượt cài đặt ứng dụng, sự kiện trong ứng dụng, nguồn truyền thông và nhiều hơn thế.

1. Tổng quan

Android.png

SDK Android của AppsFlyer cung cấp chức năng cài đặt ứng dụng và ghi nhận sự kiện cho các ứng dụng Android. SDK có thể được sử dụng với Java/Kotlin.

Nhúng SDK vào ứng dụng của bạn để ghi nhận:

  • Lượt cài đặt ứng dụng
  • Tương tác của người dùng (ví dụ: phiên và sự kiện trong ứng dụng)

1.1 Tích hợp SDK—những việc cần thực hiện

Tab Mục đích Sau khi hoàn thành

Tích hợp SDK ( Bắt buộc )

Thêm và cấu hình SDK
  • Một lượt cài đặt tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.
  • Một lượt cài đặt không tự nhiên mới trong bảng điều khiển ứng dụng của bạn.

API lõi (Khuyến nghị)

Đo lường các sự kiện trong ứng dụng và doanh thu, Bật liên kết sâu và thu thập dữ liệu chuyển đổi
  • Các sự kiện trong ứng dụng và doanh thu xuất hiện trên bảng điều khiển của bạn.
  • Bạn có thể thực hiện liên kết sâu.

Các API bổ sung
(Đề xuất)

Triển khai và sử dụng các API tùy chọn.

Ví dụ: Đo lường lượt gỡ cài đặt và phân bổ lượt giới thiệu.

  • Bạn có thể đo lường lượt gỡ cài đặt, giới thiệu và mức độ tương tác của người dùng bằng thông báo đẩy.

Tham chiếu API

Tài liệu tham chiếu API SDK

 

1.2 Khả năng tương thích SDK với nền tảng Android

  • Khởi động Android V4.0
  • Các nền tảng dựa trên Android dành cho các thiết bị không di động như Smart TV, bao gồm cả Fire TV của Amazon
  • Thị trường ngoài cửa hàng dành cho các ứng dụng Android, như Amazon và Baidu
Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.