OneLink™ 1/4: Chuyển đổi người dùng từ phương tiện truyền thông sở hữu

Khái quát: Tạo liên kết đưa những người dùng mới chưa có ứng dụng của bạn đến cửa hàng hoặc trang web thích hợp, tùy thuộc vào nền tảng của họ. Nếu SDK AppsFlyer được cài đặt trên ứng dụng của bạn, người dùng sẽ được phân bổ vào đúng nguồn—bao gồm cả phương tiện truyền thông bạn sở hữu, chẳng hạn như biểu ngữ, email, chiến dịch SMS hoặc mã QR trên áp phích.

Part1_180X408.png Part2_fade_180X408.png Part3_fade_180X408.png Part4_fade_180X408.png

Phạm vi công việc

Đối tượng tham gia

Chỉ cần có các nhà tiếp thị.

Nếu đã cài đặt SDK AppsFlyer, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành hướng dẫn này bằng bảng điều khiển AppsFlyer mà không cần nhà phát triển phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mã của ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

 • Tài khoản AppsFlyer có ít nhất một ứng dụng.
 • Để phân bổ: SDK AppsFlyer đã được cài đặt trong mỗi ứng dụng di động của bạn.
  • Nếu SDK chưa được cài đặt trong ứng dụng của bạn, bạn vẫn có thể tạo liên kết chuyển hướng hoạt động, nhưng sẽ không thể đo lượt cài đặt trong bảng điều khiển, liên kết sâu hoặc liên kết sâu gián tiếp.

Thời gian cần thiết

Khoảng 30 phút

Kết quả

 • Người dùng nhấp vào liên kết sẽ được chuyển đến đúng cửa hàng ứng dụng hoặc trang web dựa trên thiết bị của họ.
 • Người dùng sẽ được phân bổ từ lượt nhấp/cài đặt đến các nguồn truyền thông bạn sở hữu.

 Ví dụ

Mark là chuyên viên tiếp thị của một dịch vụ giao hàng tạp hóa thành công có tên là "Feed Me". Mark nhắm mục tiêu vào các số điện thoại trên cơ sở người dùng của mình để tải xuống ứng dụng mới của Feed Me dành cho thiết bị di động trên nền tảng iOS và Android. Anh đã lên kế hoạch một chiến dịch SMS, nhắm mục tiêu vào những người dùng đã đăng ký chưa cài đặt ứng dụng này.Tuy nhiên, Mark không biết người dùng nào có thiết bị Android hoặc người nào dùng thiết bị iOS.

Để giải quyết vấn đề này, Mark gửi SMS chứa một URL rút gọn do OneLink cung cấp. Khi người dùng nhận được SMS và nhấp vào liên kết, họ sẽ được tự động chuyển đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang đích thích hợp, ở đó họ có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng.

Những lượt cài đặt mới này được phân bổ cho chiến dịch SMS, cho phép Mark kiểm tra khả năng thành công của chiến dịch SMS trong AppsFlyer. 

Quy trình thiết lập

Hoàn thành các quy trình sau để thiết lập một liên kết tùy chỉnh:

 • Hướng người dùng đến đúng cửa hàng ứng dụng hoặc trang web dựa trên thiết bị của họ.
 • Phân bổ lượt nhấp/cài đặt đến nguồn truyền thông bạn sở hữu.
XEM ĐỌC

Nếu bạn đã hoàn thành cả ba quy trình trong bài viết này, thì xin chúc mừng! Bạn đã tạo một liên kết mà bạn có thể gửi cho tất cả người dùng mới không cài đặt ứng dụng của bạn và chuyển hướng họ đến đúng cửa hàng ứng dụng.

 

OneLink_pic.png

 

Các phần sau bao gồm các Câu hỏi thường gặp khác nhau và giải thích chung về OneLink. 

Các quy trình bổ sung

Tạo URL lượt hiển thị tùy chỉnh

Liên kết lượt hiển thị tùy chỉnh cho phép bạn:

Điều kiện tiên quyết: URL đầy đủ của liên kết tùy chỉnh Onelink đang hoạt động. URL rút gọn không được hỗ trợ.

Đối tượng tham gia:

Nhà tiếp thị và nhà phát triển web

Để tạo URL lượt hiển thị để chỉ đo lường lượt hiển thị:

 1. Trong bảng điều khiển AppsFlyer, đi đến Experiences & deep linking (Trải nghiệm & liên kết sâu) > OneLink Custom Links (Liên kết Tùy chỉnh OneLink).
 2. Di chuột qua biểu tượng Actions (Hành động) của liên kết bạn muốn thử nghiệm và nhấp vào Get URL (Nhận URL). 
 3. Sao chép URL OneLink đầy đủ để chỉnh sửa.
  Ví dụ: 
  https://subdomain.onelink.me/j7rN?pid=email&c=Spring
 4. Thay thế miền phụ (hoặc toàn bộ Miền gắn thương hiệu, nếu bạn đang sử dụng) bằng 'lượt hiển thị'.  
  Ví dụ: 
  https://impressions.onelink.me/j7rN?pid=email&c=Spring
 5. Sao chép URL lượt hiển thị và gửi cho nhà phát triển của bạn.
 6. Hướng dẫn nhà phát triển web của bạn triển khai URL lượt hiển thị trong logic trang web. 

Bây giờ bạn có một URL lượt hiển thị, có thể được sử dụng để đếm số lượt hiển thị trên các trang web của bạn nhưng không thể phân bổ các lượt cài đặt mới.Đối với phân bổ lượt xem hết, hãy làm theo các bước tiếp theo.

Để sử dụng URL lượt hiển thị để phân bổ:

 1. Chuẩn bị URL lượt hiển thị như được mô tả trong các bước trước đó.
 2. Đảm bảo rằng tùy chọn phân bổ lượt xem hết được bật.
 3. [Tùy chọn] Nếu bạn muốn thay đổi giá trị khung thời gian xem lại lượt xem hết mặc định 1 ngày, hãy thêm thông số af_viewthrough_lookback bằng giá trị mới. Ví dụ: af_viewthrough_lookback=1d.
 4. Sao chép URL lượt hiển thị và gửi cho nhà phát triển của bạn.
 5. Chỉ thị nhà phát triển web của bạn thực hiện URL lượt hiển thị trong logic trang web. 

Ví dụ URL lượt hiển thị đầy đủ:

https://impressions.onelink.me/j7rN?pid=email&c=Spring&af_viewthrough_lookback=1d&.sh

Tạo bản xem trước mạng xã hội

Khi một liên kết được chia sẻ, các thẻ open graph (OG) được sử dụng để tạo bản xem trước có tiêu đề, mô tả và hình ảnh.

Các thẻ OG này có thể được lấy tự động từ URL web hoặc cửa hàng ứng dụng mà bạn đang chuyển hướng đến. Tuy nhiên, đôi khi phương thức tạo bản xem trước này sẽ không thành công. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên đặt bản xem trước trên mạng xã hội của mình trong OneLink, hoặc sử dụng UI OneLink hoặc thêm thông số thẻ OG vào liên kết của bạn đối với các liên kết không được tạo trong UI OneLink.

Tính năng Bản xem trước trên mạng xã hội được hỗ trợ bởi các nền tảng sau:

 • Facebook (bài đăng và Tin nhắn trực tiếp)
 • Twitter (bài đăng và Tin nhắn trực tiếp)
 • iMessage
 • WhatsApp
 • LinkedIn (bài đăng và Tin nhắn trực tiếp)
 • Line
 • Telegram
 • Slack
 • Signal
 • KakaoTalk
 • Discord

Để tạo bản xem trước trên mạng xã hội của riêng bạn trong UI OneLink: 

 1. Trong trình chỉnh sửa liên kết tùy chỉnh OneLink, hãy đi đến mục Share on social media (Chia sẻ lên mạng xã hội)
 2. Trong mục Social media preview (Bản xem trước trên mạng xã hội), hãy nhập:
  • Tiêu đề
  • Mô tả
  • URL hình ảnh
 3. Nhấp vào Update link (Cập nhật liên kết).

Để thêm thông số thẻ OG vào liên kết của bạn (nếu liên kết không được tạo trong UI OneLink mà sử dụng API OneLink, hãy tải lên hàng loạt, hoặc mời người dùng SDK):

 • Thêm các thông số bắt buộc sau:
  • af_og_title
  • af_og_description
  • af_og_image

Ghi chú: 

 • Bạn có thể thêm thông số thẻ OG vào liên kết của mình bên ngoài UI AppsFlyer.
 • Nếu bạn thêm các thẻ OG riêng cho Twitter, chúng sẽ ghi đè bản xem trước AppsFlyer thông thường.

Tùy chỉnh mã QR

Bạn có thể tùy chỉnh mã QR được tạo qua OneLink bằng cách:

 • Thêm logo của bạn vào mã QR
 • Thay đổi màu của mã QR. 

Lưu ý: Việc tùy chỉnh mã QR diễn ra ở cấp mẫu; không phải ở cấp độ liên kết riêng lẻ. Do đó, các tùy chỉnh sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mã QR dựa trên mẫu đã chỉnh sửa.

Để tùy chỉnh mã QR:

 1. Trong bảng điều khiển AppsFlyer, đi đến Experiences & deep linking (Trải nghiệm & liên kết sâu) > OneLink Custom Links (Liên kết Tùy chỉnh OneLink).
 2. Di chuột qua biểu tượng Hành động của mẫu bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize QR code (Tùy chỉnh mã QR).
  Trình chỉnh sửa mã QR sẽ mở ra.
 3. Nhập URL vị trí lưu trữ logo của bạn. Ví dụ: https://yourbrand.com/logo.png.

  Yêu cầu về logo:

  • Định dạng PNG hoặc JPG
  • Hình vuông hoặc hình tròn với nền trong suốt
  • Kích thước tối thiểu 400 x 400 px
  • Để in, hãy sử dụng độ phân giải hình ảnh tối đa
 4. Đặt màu cho mã QR. 
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặc điểm và hạn chế

Đặc điểm và hạn chế
Đặc điểm Nhận xét
Ký tự OneLink
 • Tổng chiều dài URL không được vượt quá 2000 ký tự 
 • Tên Liên kết và Nguồn Phương tiện truyền thông: không được vượt quá 100 ký tự
 • Dưới đây là các ký tự đặc biệt không được phép sử dụng trong các thông số hoặc giá trị của OneLink: ;, *, !, @, #, ?, $, ^, :, &, ~, `, =, +, ’, >, <, /, {, }, %
 • ID URL rút gọn không được vượt quá 50 ký tự
Đăng URL OneLink trên các trang web Việc sử dụng target="_blank" trong thẻ HTML href sẽ không chuyển hướng đến Google Play hoặc App Store. Nếu URL OneLink được đặt bên trong một thẻ html a có thuộc tính target="_blank" thì URL sẽ mở ra một trang trống trong Chrome trên Android và iOS. Điều này ảnh hưởng đến chức năng OneLink. Hãy chắc chắn rằng thẻ a không bao gồm các thuộc tính mục tiêu.
Đại lý
 • Các đại lý không thể tự tạo mẫu OneLink.
 • Các đại lý có thể sử dụng các mẫu OneLink hiện có để tạo đường dẫn phân bổ tùy chỉnh cho mình nếu đại lý này là một đối tác của tất cả các ứng dụng trong mẫu.
Thêm/chỉnh sửa mẫu OneLink Người dùng tài khoản yêu cầu quyền thêm và chỉnh sửa mẫu OneLink.
Mẫu OneLink Tối đa 600 mẫu OneLink cho mỗi tài khoản.
Hình ảnh xem trước trên mạng xã hội Nếu loại hình ảnh không được nền tảng mạng xã hội hỗ trợ thì sẽ không được hiển thị.
Máy tính để bàn Khi bạn đặt URL hoặc mẫu OneLink để chuyển hướng người dùng máy tính để bàn đến một URL khác, URL web sẽ được thêm vào liên kết trong thông số af_web_dp. Khi liên kết chứa af_web_dp, AppsFlyer không đăng ký lượt nhấp khi lượt nhấp đó đến từ máy tính để bàn.
Chuyển hướng đến các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba

Chỉ có thể đặt nhiều cửa hàng ứng dụng trên mẫu OneLink nếu tên gói ứng dụng là giống nhau ở tất cả các cửa hàng ứng dụng.

Lưu ý:

 • Huawei sử dụng các tên gói khác nhau, vì vậy không thể sử dụng cùng một mẫu OneLink cho nhiều cửa hàng ứng dụng.
 • Nếu tên gói giống nhau, nhưng kênh khác nhau, thì tính năng chuyển hướng sẽ hoạt động, nhưng phân bổ thì không.
af_enc_data

Không được hỗ trợ trong URL lượt hiển thị.

Bước tiếp theo

Thực hiện theo các hướng dẫn trong phần Hướng dẫn OneLink 2/4 để đưa người dùng ứng dụng hiện có nhấp vào liên kết của bạn trực tiếp đến chính ứng dụng đó.

Bài viết này có hữu ích không?