OneLink™ Hướng dẫn cài đặt chuyển hướng người dùng

 • Nhà quảng cáo
 • Nhà phát triển
onelink_redirections

Giới thiệu

OneLink™ là liên kết theo dõi độc đáo của AppsFlyer, giúp các nhà quảng cáo kết hợp 3 tính năng chính chi sau 1 nhấp:

 1. Xác định hệ điều hành và chuyển đến đúng kho ứng dụng: OneLink có thể phát hiện loại thiết bị (Android, iOS, máy tính để bàn, v.v.) khi được nhấp và chuyển hướng người dùng tới đích đến phù hợp.
 2. Liên kết sâu: Nếu ứng dụng di động quảng cáo đã được cài đặt sẵn thì OneLink có thể hỗ trợ khởi chạy ứng dụng sau khi nhấp vào và/hoặc phục vụ người dùng các nội dung được cá nhân hóa (ví dụ như đưa người dùng tới một hoạt động/trang cụ thể trong ứng dụng).
 3. Liên kết sâu gián tiếp: Nếu ứng dụng di động quảng cáo chưa được cài đặt, OneLink có thể hỗ trợ phục vụ người dùng các nội dung được cá nhân hóa (ví dụ như đưa người dùng tới một hoạt động/trang cụ thể trong ứng dụng) vào lần khởi chạy đầu tiên của ứng dụng sau khi cài đặt. 

Nhà quảng cáo thường triển khai OneLink với phương tiện thuộc sở hữu của họ, ví dụ như  email và chiến dịch SMS, biểu ngữ trang web và trang đích, bài đăng thu hút nhiều quan tâm trên mạng xã hội hoặc thậm chí là mã QR trên áp phích. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng OneLink với các đối tác tích hợp.

Hướng dẫn này bao gồm thiết lập cơ bản cho OneLink, giúp kích hoạt phát hiện và chuyển hướng thiết bị.

Khi thiết lập cơ bản này hoàn tất, bạn có thể tiếp tục xem Hướng dẫn liên kết sâu từng bước.

 Ví dụ

AwesomeCom đã phát hành một ứng dụng mới cho Android và iOS. Jill, nhà marketing trên di động, quyết định khởi xướng một chiến dịch SMS bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu số điện thoại di động của người dùng AwesomeCom. Thông điệp ngắn chứa lời kêu gọi hành động và một OneLink URL.
Tất cả người dùng Android nhấp chuột vào liên kết được chuyển hướng đến trang của ứng dụng trên Google Play. Tất cả người dùng iOS nhấp vào liên kết tương tự sẽ được chuyển hướng đến trang của ứng dụng trên iTunes.
Chiến dịch có thể chuyển đổi 23,5% người dùng đã đăng ký của AwesomeCom thành người dùng di động sử dụng OneLink! 

Luồng phát hiện và chuyển hướng thiết bị

Khi bạn nhấp vào OneLink, các bước sau sẽ xảy ra:

 1. Bạn được chuyển hướng đến máy chủ của AppsFlyer
 2. Tại đó, việc bạn nhấp vào URL và các tham số sẽ được lưu lại để sử dụng trong tương lai, nhằm mục đích phân bổ và liên kết sâu nếu bạn chọn cài đặt ứng dụng
 3. Ngay sau đó, OneLink dựa trên user agent của thiết bị để xác định hệ điều hành 
 4. Bạn được chuyển hướng đến đích được chỉ định theo mẫu của OneLink (xem bên dưới) loại phù hợp với loại thiết bị của bạn

Có hai giai đoạn cần cho thiết lập OneLink để đạt được các bước này:

 1. Cấu hình mẫu OneLink
 2. Tạo liên kết tùy chỉnh từ mẫu của OneLink

Cấu hình mẫu OneLink

Mỗi ứng dụng di động trong tài khoản AppsFlyer có thể được định nghĩa trong một mẫu OneLink.

Mẫu OneLink là nơi định nghĩa tất cả các đích đến khác nhau cho các loại thiết bị.

Khi thiết lập OneLink cơ bản hoàn tất, bạn có thể tạo ra nhiều liên kết tùy chỉnh với các tham số khác nhau, dẫn tới các đích đến giống nhau được thể hiện trong mẫu OneLink (ngoại trừ nếu bị ghi đè).

Trang danh sách OneLink

Cửa sổ danh sách OneLink thuộc cấp độ tài khoản, nghĩa là được dùng chung giữa tất cả các ứng dụng và bao gồm tất cả các mẫu OneLink của tài khoản.

1. Từ bảng điều khiển của ứng dụng bất kỳ, trong phần Configuration (Cấu hình), nhấp vào Configure OneLink (Cấu hình OneLink) để mở danh sách cửa sổ OneLinks

OL_setup_1.png

Mỗi OneLink được tạo ra có OneLink ID riêng biệt (miễn là tên miền phụ OneLink được định nghĩa): http://myapp.onelink.me/onelinkid.

Mỗi OneLink cũng có tên tùy chỉnh riêng.

2. Đối với mẫu OneLink mới, nhấp vào

3. Để làm việc trên mẫu OneLink hiện có, nhấp vào tên OneLink tương ứng.

 Lưu ý

Không thể xóa mẫu OneLink khi chúng đã được đặt. Bởi vì mọi liên kết theo dõi hiện có đều dựa trên các mẫu OneLink bị xóa đã dừng hoạt động và có thể chuyển hướng người dùng tới trang 404 (không tìm thấy trang).

Thay vào đó, bạn có thể chỉnh sửa các mẫu OneLink hiện có. 

Trang cấu hình OneLink

Sau khi chọn một mẫu OneLink hiện có, hoặc thêm mẫu mới, trang cấu hình OneLink sẽ mở ra.

Từ đây, bạn có thể đặt đích đến cho thiết bị iOS, Android và Windows phone. Ngoài ra, có thêm một số đích đến mà bạn có thể đặt. Phần sau đây giải thích từng tùy chọn này.

Tên mẫu OneLink

OL_setup_4.png

Đặt tên OneLink tại đây, tốt nhất là cho các ứng dụng tham gia trong mẫu. Đây là thao tác tùy chọn, nhưng nếu bạn không đặt tên, tên mặc định "Untitled OneLink” sẽ được tạo cho mẫu. 

Bạn có thể thay đổi tên của OneLink bất kỳ lúc nào.

Ứng dụng iOS

Sử dụng menu thả xuống, chọn ứng dụng iOS bạn muốn người dùng được chuyển hướng tới trong App Store.

OL_setup_5.png

Tùy chọn nâng cao

 1. Trang đích tùy chỉnh 
  Để chuyển hướng người dùng iOS tới đích đến khác với App Store, hãy đưa URL đích vào trường Custom iOS Landing Page URL (Tùy chỉnh URL Trang đích iOS).

  Để đặt các tùy chỉnh OneLink nâng cao còn lại cho iOS, hãy bật nút Enable Universal Links for deep linking (Bật Liên kết phổ dụng để liên kết sâu) thành On (Bật).
 2. Tiền tố App ID
  Khóa định danh ứng dụng trong quyền của ứng dụng
 3. Ứng dụng kiểm thử iOS
  Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng kiểm thử để phát triển ứng dụng iOS, bạn có thể kiểm thử bằng OneLink.
  Hoàn tất tiền tố App ID (giống như 2) và iOS App Bundle ID, như định nghĩa trong XCode. 

   Lưu ý

  Cả hai giá trị được tìm thấy trong developers.apple.com, tại mục Identifiers >> App IDs. Chỉ cần nhấp vào App ID đã đăng ký tương ứng như hiển thị bên dưới.

  ios_ids.png

 4. iPad 
  Nếu ứng dụng iOS của bạn có phiên bản khác dành cho iPad, bạn có thể chuyển hướng người dùng iPad đến đó. Sử dụng menu thả xuống iPad để chọn một ứng dụng iOS khác từ tài khoản của bạn và người dùng iPad sẽ được chuyển hướng đến App Store.

Ứng dụng Android

Sử dụng menu thả xuống, chọn ứng dụng Android bạn muốn người dùng được chuyển hướng đến trong Google Play.


OL_setup_8.pngAndroid APK URL tùy chỉnh
Tùy chọn nâng cao

 1. Chèn liên kết vào đây cho ứng dụng Android của bạn, nếu nó không nằm trong Google Play, người dùng Android sẽ được chuyển hướng đến liên kết này. 
 2. Enable App Links for deep linking
  (Bật Liên kết ứng dụng cho liên kết sâu) "Liên kết ứng dụng" là phương thức nâng cao để thực hiện liên kết sâu trên thiết bị Android từ hệ điều hành Android phiên bản 6.0 trở lên. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào đây.

Ứng dụng Windows Phone

Chọn ứng dụng Windows Phone mà bạn muốn người dùng được chuyển hướng đến trong cửa hàng Windows Phone và thêm URL tương ứng vào ô Custom Windows Phone URL URL Windows Phone tùy chỉnh.

Cấu hình bổ sung

Kindle Fire: Đưa Amazon Store ASIN hoặc URL vào thay thế cho người dùng Kindle Fire

Website URL: Giới thiệu mọi URL đích cho người dùng máy tính để bàn.

 Lưu ý

Hai tham số cấu hình bổ sung đầu tiên có được nhắc tới trong Hướng dẫn Liên kết sâu.

Tạo Liên kết tùy chỉnh từ mẫu OneLink

Giờ mẫu OneLink của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể tạo các liên kết theo dõi nhiều tham số với mẫu này. Những liên kết theo dõi này có thể khác nhau về giá trị, ví dụ như nguồn phương tiện và tên chiến dịch (VD: email, trang web, biểu ngữ, v.v.), nhưng các chuyển hướng OneLink cơ bản giống nhau cho tất cả các liên kết (trừ khi bạn ghi đè chúng).

Bạn có thể tạo liên kết theo dõi OneLink thủ công bằng cách dùng cửa sổ thiết lập liên kết theo dõi tùy chỉnh. Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tự động tạo liên kết theo dõi OneLink hoặc theo số lượng lớn, bạn có thể thực hiện bằng cách dùng OneLink REST API.

Kiểm thử chuyển hướng của OneLink

Để kiểm thử mẫu OneLink mới được cấu hình, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

1. Tạo liên kết tùy chỉnh 'kiểm thử' - Bạn có thể tạo các liên kết khác nhau cho mọi loại kiểm thử mà bạn chạy.  Tuy nhiên, AppsFlyer khuyên bạn dùng tên nguồn phương tiện kiểm thử cho tất cả.

 Mách nhỏ

Luôn luôn sử dụng &pid=test khi bạn kiểm thử mọi thứ với AppsFlyer, để xem tất cả các kết quả kiểm thử trong nguồn phương tiện 'kiểm thử’. Bổ sung &c={test type} (VD: &c=redirections) để phân biệt giữa các loại kiểm thử khác nhau với tham số tên chiến dịch.

2. Chọn Enable OneLink (Bật OneLink)

3. Sao chép OneLink URL ở phía dưới cùng của cửa sổ (đánh dấu màu xanh lá trong ảnh chụp màn hình bên dưới) 

redirections_link_setup


Ví dụ: https://go.onelink.me/{AUTO_GENERATED}?pid=test&c=redirections
4. Với mọi phiên bản hệ điều hành được cấu hình trong trang cấu hình OneLink:

 • Gửi URL kiểm thử - Tới thiết bị trong danh sách trắng tương ứng qua email, mã QR, v.v.
 • Nhấp vào URL kiểm thử - Xác minh thiết bị được chuyển hướng tới đích đến đã cấu hình (Google Play, iTunes, trang web, v.v.)
 • Cài đặt ứng dụng trên di động - Trên thiết bị và khởi chạy ứng dụng
 • Kiểm tra kết quả - Trên trang tổng quan của bảng điều khiển tìm nhấp chuột mới và cài đặt dưới mục 'kiểm thử' nguồn phương tiện và tên chiến dịch bạn đặt trong URL (VD: chuyển hướng)

 Cảnh báo

Hoàn tất thành công các kiểm thử ở trên có nghĩa là ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để thực hiện chỉ chuyển hướng OneLink. Với kiểm thử liên kết sâu, hãy nhấp vào đây.

Ghi đè đích đến của mẫu OneLink

Mặc dù chuyển hướng được cấu hình mẫu của OneLink là phổ biến cho tất cả các liên kết theo dõi sử dụng nó, bạn có thể ghi đè bằng các tham số tùy chỉnh. Đặt các tham số đích sau đây vào liên kết theo dõi đưa người dùng nhấp chuột tới các giá trị ghi trong liên kết thay vì các giá trị được cấu hình của mẫu.

Tham số đích

Tên tham số đích Mô tả Mách nhỏ của AppsFlyer
af_ios_url Chuyển hướng người dùng iOS tới URL khác với trang của ứng dụng trên iTunes Sử dụng phần này cho chuyển hướng trang đích
af_android_url Chuyển hướng người dùng Android tới URL khác với trang của ứng dụng trên Google Play Sử dụng phần này cho chuyển hướng trang đích
af_web_dp Chuyển hướng người dùng máy tính để bàn tới trang web khác với đã cấu hình trong mẫu OneLink Sử dụng mục này để lưu dữ liệu phân bổ của người dùng máy tính để bàn trên các nền tảng khác (VD: Google Analytics hoặc Omniture) 
af_dp Đường dẫn cho hoạt động nội bộ của ứng dụng mà người dùng được liên kết sâu Sử dụng mục này để liên kết sâu và nhắm mục tiêu lại
af_ios_fallback Cung cấp URL dự phòng cho người dùng iOS 10.3 trở lên Sử dụng mục này để cải thiện dòng bị gián đoạn cho người dùng iOS 10.3

 Ví dụ

Người dùng Android nhấp vào liên kết ví dụ sau sẽ được chuyển hướng tới google.com thay vì trang ứng dụng đã cấu hình sẵn trên Google Play. Người dùng iOS nhấp chuột sẽ được chuyển hướng tới apple.com:

https://go.onelink.me/{AUTO_GENERATED}?pid=test&c=redirections&af_android_url=
http://www.google.com&af_ios_url=http://www.apple.com

OneLink & Ứng dụng mạng xã hội

Nhà quảng cáo có thể sử dụng OneLink với các bài đăng thu hút nhiều quan tâm trên các ứng dụng mạng xã hội, vì không thể nhắm mục tiêu trước những người dùng nào có thể đọc được những bài đăng này theo thiết bị của họ.

Rất tiếc là các giới hạn bị đặt ra chủ yếu là do Liên kết phổ dụng của Apple, cùng với các giới hạn của một số ứng dụng mạng xã hội, ngăn cản việc sử dụng OneLink cho liên kết sâu, hoặc thậm chí đôi khi là ngăn việc nhận dạng thiết bị cơ bản, chuyển hướng và phân bổ. 

Bảng sau đây tóm tắt những gì bạn có thể làm với OneLink trong các ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay:

Ứng dụng mạng xã hội Chuyển hướng Android Liên kết sâu Android Chuyển hướng iOS Liên kết sâu iOS
Facebook Không Không
Twitter Không
WeChat
(Xem Câu hỏi thường gặp về WeChat)
Không Không Không
Instagram Không Không
Slack
Whatsapp
Line Không

Cách khắc phục cho Ứng dụng mạng xã hội

Để tránh những giới hạn OneLink đã nhắc đến ở trên và vẫn cho phép chuyển hướng thiết bị và liên kết sâu trên các bài đăng của ứng dụng mạng xã hội, chúng tôi khuyên dùng các trang đích.

Sơ đồ của người dùng như sau:

1. Người dùng nhấp vào quảng cáo trên ứng dụng mạng xã hội

2. Người dùng được chuyển hướng đến trang đích

3. Người dùng nhấp vào nút "Tải về ứng dụng" trên trang đích, với OneLink đằng sau.

4. Sơ đồ OneLink thông thường bao gồm liên kết sâu và phân bổ bằng dấu vân tay.

 Lưu ý

Tỷ lệ chuyển đổi cho các trang đích có thể hơn thấp hơn so với nguồn ban đầu, do người dùng bắt buộc phải nhấp lần thứ 2. 

Sử dụng OneLink với mạng tích hợp

OneLink chủ yếu được sử dụng với phương tiện được sở hữu và không cùng với mạng quảng cáo. 

Hiếm khi nào các mạng quảng cáo yêu cầu OneLink vì chúng thường quảng cáo trên ứng dụng. Điều này cho phép tìm hiểu nền tảng của người dùng, ID thiết bị, v.v. để ứng dụng và các liên kết theo dõi riêng của nền tảng có thể đáp ứng đầy đủ.

Tuy nhiên, đôi khi các mạng quảng cáo không biết trước được nền tảng của người dùng, ví dụ khi họ tự chạy các chiến dịch email hoặc SMS. 

Thiết lập OneLink với mạng tích hợp

 1. Đi đến Integrated Partners (Đối tác tích hợp) trên bảng điều khiển của ứng dụng Android của bạn và chọ mạng quảng cáo thích hợp.
 2. Sao chép liên kết theo dõi của ứng dụng từ cửa sổ thiết lập và lưu vào một tài liệu bên ngoài.
 3. Với ứng dụng iOS, lặp lại các bước 1+2.

Bây giờ, hãy dựng liên kết theo dõi:

 1. Bảo đảm  OneLink được thiết lập đúng cách
 2. Tạo OneLink URL cơ bản trong cửa sổ Liên kết theo dõi tùy chỉnh và lưu nó vào tài liệu bên ngoài. Ví dụ: https://greatapp.onelink.me/3287867539?
 3. Thêm PID chính xác của đối tác tích hợp vào liên kết https://greatapp.onelink.me/3287867539?pid=network_int&
 4. Thêm TẤT CẢ các tham số tưè CẢ HAI liên kết theo dõi
  Nếu liên kết theo dõi của ứng dụng iOS và Android giống nhau, chỉ cần sao chép các tham số từ một trong các liên kết. Nếu không, hãy bảo đảm rằng bạn có tất cả các tham số từ cả hai liên kết. 

Nếu tất cả các tham số của mạng tích hợp đã được bổ sung chính xác, khi OneLink được nhấp vào và chuyển hướng tới đúng nền tảng, các tham số yêu cầu sẽ được gửi tới mạng trong vòng một postback sau khi người dùng cài đặt. 

 Ví dụ

https://greatapp.onelink.me/3287867539?pid=network_int&c=email&idfa={$IDFA}&gaid={$GAID}&clickid=$SITEID&af_sub1=[pixel_code]&af_sub2=[creative]

Mạng sử dụng các tham số của IDFA hoặc GAID theo nền tảng thiết bị của khách và bỏ qua tham số khác.

Câu hỏi thường gặp

Có giới hạn nào khi đăng OneLink trên trang web không?

Có, sử dụng  target="_blank" trong HTML href tag không tạo ra chuyển hướng tới Google Play.

Có giới hạn nào đối với việc đăng OneLink trên Instagram không?

Có, có một số giới hạn đối với Instagram:

 • Do cách Instagram kết xuất văn bản của bài đăng trên trang, các liên kết không thể nhấp vào được khi được nhập trong đoạn chú thích của bài đăng.
 • Mô tả hồ sơ Instagram không hỗ trợ liên kết có thể nhấp được.
 • Có thể liên kết từ các liên kết trang web hồ sơ, tuy nhiên luôn dẫn tới App Store vì Liên kết phổ dụng không được hỗ trợ trong Instagram (chỉ trên iOS).
AppsFlyer có giải pháp gì cho việc chuyển hướng Android OneLink trên WeChat?
WeChat ghi đè liên kết sâu Android chuyển hướng người dùng đến một trang web. Từ trang web này, người dùng phải nhấp vào nút tùy chọn và chọn để mở trang trong trình duyệt.  Kết quả là người dùng có trải nghiệm không liền mạch và tăng xác suất họ từ bỏ trong chu trình chuyển đổi.

Để khắc phục, OneLink có thể nhận dạng lượt nhấp chuột trong WeChat và tải một trang đích riêng hướng dẫn người dùng nhấp vào nút tùy chọn và nhấp vào Mở trong trình duyệt. Việc này sẽ mở URL chuyển hướng được định nghĩa trong cấu hình OneLink.

WeChat_a.jpg

Nếu ngôn ngữ WeChat của người dùng được đăng ký là tiếng Trung, OneLink sẽ tạo một phiên bản được bản địa hóa của trang đích:

WeChat_b.jpg

Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 18 thấy hữu ích

Nội dung trang: