Bắt đầu: Từng bước một

  • Nhà quảng cáo
  • Đại lý

Getting_started.png

Bắt đầu với AppsFlyer để theo dõi các chiến dịch ứng dụng di động của bạn là một quá trình dễ dàng và nhanh chóng.  Chỉ cần làm theo năm bước đơn giản sau đây:

  1. Đăng ký một tài khoản AppsFlyer mới hoặc thêm thành viên nhóm vào tài khoản hiện có. 
    Không lâu sau đó, bạn sẽ nhận được một email bao gồm tất cả thông tin cần thiết
  2. Thêm ứng dụng của bạn vào bảng điều khiển AppsFlyer (và thiết lập đơn vị tiền tệ và múi giờ) 
  3. Tải về và tích hợp SDK: chúng tôi có các hướng dẫn rõ ràng và thân thiện cho AndroidiOSWindows PhoneUnity và các nền tảng Android khác 
  4. Kiểm tra tích hợp: bạn có thể kiểm tra tích hợp SDK trước hoặc sau khi triển khai ứng dụng trong cửa hàng
  5. Bắt đầu theo dõi nguồn truyền thông

Đó là tất cả những gì bạn cần làm! Bây giờ, AppsFlyer đã theo dõi giúp bạn lượt cài đặt, nhấp, hiển thị, phiên truy cập, v.v. cho ứng dụng di động của bạn!

af_webinar_en_banner.png

Bài viết này có hữu ích không?
16 trên 16 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này

Nội dung trang: