Bắt đầu từng bước một

Bắt đầu với AppsFlyer để phân bổ và đo lường các chiến dịch ứng dụng di động của bạn là một quá trình dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần làm theo năm bước đơn giản sau đây:

  1. Sign-up for an AppsFlyer account or add team members to existing accounts.
    Shortly afterward you will receive an email with all the necessary information
  2. Thêm ứng dụng của bạn vào bảng điều khiển AppsFlyer (và thiết lập đơn vị tiền tệ và múi giờ) 
  3. Tải về và tích hợp SDK: chúng tôi có các hướng dẫn rõ ràng và thân thiện cho AndroidiOSWindows PhoneUnity và các nền tảng Android khác 
  4. Kiểm tra tích hợp: bạn có thể kiểm tra tích hợp SDK trước hoặc sau khi triển khai ứng dụng trong cửa hàng
  5. Bắt đầu phân bổ nguồn truyền thông

Đó là tất cả những gì bạn cần làm! Bây giờ, AppsFlyer đã ghi nhận giúp bạn lượt cài đặt, nhấp, hiển thị, phiên truy cập, v.v. cho ứng dụng di động của bạn!

 Lời khuyên

Bạn chưa biết về UA? Tìm hiểu tất cả về những thách thức lớn nhất và các yếu tố quan trọng của việc lập kế hoạch, thực hiện và liên tục tối ưu hóa nỗ lực thu hút người dùng của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?