Bắt đầu từng bước một

Khái quát: Bắt đầu phân bổ và đo lường hiệu suất chiến dịch của ứng dụng dành cho thiết bị di động với AppsFlyer.

 

 Lưu ý

Bài viết này giải thích cách bắt đầu với AppsFlyer khi bạn là Nhà quảng cáo.

Bắt đầu dành cho Đại lý

Bắt đầu đối với Mạng quảng cáo

Thực hiện theo năm bước đơn giản sau:

  1. Đăng ký một tài khoản AppsFlyer mới hoặc thêm thành viên nhóm vào tài khoản hiện có.
    Không lâu sau đó, bạn sẽ nhận được một email bao gồm tất cả thông tin cần thiết
  2. Thêm ứng dụng của bạn vào bảng điều khiển AppsFlyer (và thiết lập đơn vị tiền tệ và múi giờ) 
  3. Tải về và tích hợp SDK: chúng tôi có các hướng dẫn rõ ràng và thân thiện cho AndroidiOSWindows PhoneUnity và các nền tảng Android khác 
  4. Kiểm tra tích hợp: bạn có thể kiểm tra tích hợp SDK trước hoặc sau khi triển khai ứng dụng trong cửa hàng
  5. Bắt đầu phân bổ nguồn truyền thông

Đó là tất cả những gì bạn cần làm! Bây giờ, AppsFlyer đã ghi nhận giúp bạn lượt cài đặt, nhấp, hiển thị, phiên truy cập, v.v. cho ứng dụng di động của bạn!

af-webinar-banner_en-us.png

 Lời khuyên

Bạn chưa biết về UA? Tìm hiểu tất cả về những thách thức lớn nhất và các yếu tố quan trọng của việc lập kế hoạch, thực hiện và liên tục tối ưu hóa nỗ lực thu hút người dùng của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?