Thêm một thành viên mới vào nhóm

Giới thiệu

AppsFlyer cho phép bạn tạo nhiều thông tin đăng nhập cho tài khoản và chọn ứng dụng nào bạn muốn chia sẻ với từng người dùng.

Thêm một thành viên nhóm

Để thêm một thành viên nhóm:

 1. Nhấp vào tên đăng nhập ở phía tay phải trang bảng điều khiển.
 2. Từ menu thả xuống, hãy chọn Thành viên nhóm.

  Team_Members_menu.png

 3. Nhấp vào Thêm thành viên nhóm.


 4. Nhập tên, địa chỉ email và bộ phận của thành viên mới.


   Lưu ý

  Các ký tự được phép trong trường Tên: chữ cái, chữ số, dấu cách, dấu chấm (.), dấu gạch nối (-), dấu gạch dưới (_), dấu ngoặc kép (' hoặc").

  Địa chỉ email phải là địa chỉ email hợp lệ chưa được đăng ký với AppsFlyer.

 5. Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấp quyền truy cập cho người dùng này.

  Theo mặc định, tất cả các ứng dụng được chọn và liên kết với thành viên nhóm mới.

  Nếu bạn đã chọn liên kết TẤT CẢ ứng dụng, bạn cũng có thể bao gồm tất cả các ứng dụng tương lai bằng cách chọn nút chuyển.

 6. Thông tin của thành viên nhóm mới được hiển thị.


Sau khi sửa, thành viên nhóm mới sẽ nhận được lời mời qua email. Đối với các thông tin về việc thành viên nhóm mới phải làm gì tiếp theo, hãy nhấp vào đây.

 Lưu ý

 • Chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể tạo thành viên nhóm mới.
Bài viết này có hữu ích không?