Hướng dẫn Thiết lập Đối tác Tích hợp

Khái quát: Hướng dẫn thiết lập đối tác tích hợp giải thích cách kết nối AppsFlyer với các đối tác tích hợp của bạn cho phép ghi nhận phân bổ và đăng lại.

Hệ sinh thái đối tác của AppsFlyer

Xem phần giải thích về các loại đối tác của AppsFlyer tại đây.

Khi bắt đầu làm việc với đối tác AppsFlyer, bạn sẽ thiết lập một tài khoản với đối tác và sau đó định cấu hình đối tác trong AppsFlyer. Làm như vậy cho phép bạn phân bổ các lượt cài đặt mạng quảng cáo và ghi nhận các sự kiện sau cài đặt.

Bài viết này có các tab sau:

 Lời khuyên

Kiểm tra Chỉ số Hiệu suất của AppsFlyer theo tiêu chuẩn của ngành xếp hạng các nguồn phương tiện di động tốt nhất cho mỗi danh mục và khu vực.

Bài viết này có hữu ích không?