Hướng dẫn Thiết lập Đối tác Tích hợp

Giới thiệu

Hướng dẫn thiết lập đối tác tích hợp giải thích cách kết nối AppsFlyer với các đối tác tích hợp của bạn cho phép ghi nhận phân bổ và postback. 

Khi bạn bắt đầu làm việc với mạng quảng cáo mới, bạn sẽ thiết lập một tài khoản với mạng quảng cáo mới và sau đó định cấu hình mạng quảng cáo trong AppsFlyer. Làm như vậy cho phép bạn phân bổ các lượt cài đặt mạng quảng cáo và ghi nhận các sự kiện sau cài đặt.

Trước AppsFlyer, việc kết nối với mạng quảng cáo và ghi nhận phân bổ cần nhiều tuần để phát triển và thử nghiệm. Tích hợp SDK của mạng vào ứng dụng của bạn để có thể phân bổ các lượt cài đặt và ghi lại các sự kiện trong ứng dụng.

Ngày nay, bằng cách sử dụng SDK và bảng điều khiển của AppsFly, bạn có thể định cấu hình phân bổ lưu lượng truy cập di động với hơn 4000 đối tác tích hợp của AppsFlyer trong vài phút.

Xem danh sách đầy đủ đối tác tích hợp.

Thiết lập tích hợp.

 Quan trọng!

Kể từ tháng 3 năm 2019, cả nhà quảng cáo và đại lý đềucần kích hoạt thủ công ban đầu. Những tích hợp đối tác tạo ra các chuyển đổi trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019 được tự động kích hoạt. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào đây.

Bài viết này có hữu ích không?