Hướng dẫn Thiết lập Đối tác Tích hợp

At a glance: Connect AppsFlyer to your integrated partners enabling attribution recording and postbacks.  

Hệ sinh thái đối tác của AppsFlyer

Loại đối tác AppsFlyer

When you begin to work with an AppsFlyer partner, first set up an account with the partner, then configure the partner in AppsFlyer. Doing so enables you to attribute ad network installs and to record post-install events.

Xem Chỉ số Hiệu suất của AppsFlyer xếp hạng các nguồn truyền thông di động tốt nhất theo danh mục và khu vực.

Bài viết này có hữu ích không?