Hướng dẫn Thiết lập Đối tác Tích hợp

  • Nhà quảng cáo
  • Đại lý

Giới thiệu

Là một nhà tiếp thị ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn có kế hoạch bắt đầu làm việc với một mạng quảng cáo mới. Bạn thiết lập tài khoản của mình với mạng quảng cáo mới, nhưng bây giờ bạn PHẢI đảm nhận việc phân bổ lượt cài đặt của mạng quảng cáo và ghi nhận các sự kiện sau cài đặt. Ngày trước, việc này sẽ đòi hỏi nhiều tuần phát triển và thời gian thử nghiệm. Khi đó, bạn sẽ phải tích hợp SDK của mạng vào mã ứng dụng của mình để có thể theo dõi lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng.

Ngày nay, bằng cách sử dụng SDK và bảng điều khiển của AppsFlyer, bạn có thể đặt phân bổ lưu lượng truy cập trên thiết bị di động với bất kỳ đối tác tích hợp nào trong hơn 4000 đối tác của AppsFlyer chỉ trong vài phút!

Hướng dẫn này mang đến những thông tin chi tiết trong việc thiết lập phân bổ di động của các đối tác tích hợp này cho ứng dụng của bạn.

Để xem danh sách đầy đủ các đối tác tích hợp, nhấp vào đây.

Để cài đặt thanh tích hợp nhấp vào đây.

 Quan trọng!

Kể từ tháng 3 năm 2019, đối với cả nhà quảng cáo và các đại lý, mỗi lần tích hợp đối tác yêu cầu kích hoạt thủ công ban đầu. Những tích hợp đối tác tạo ra các chuyển đổi trong từ 12 năm 2018 tới tháng 2 năm 2019, được tự động kích hoạt. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào đây.

Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 13 thấy hữu ích