Hướng dẫn Thiết lập Quảng cáo trên Facebook

Khái quát: Tìm hiểu về cách tích hợp Facebook Ads với AppsFlyer.

Các bản cập nhật iOS 14 liên quan đến Facebook

AppsFlyer xác nhận rằng tích hợp MMP của chúng tôi với Facebook luôn triển khai cờ hiệu Đã bật theo dõi nhà quảng cáo. Có nghĩa là, bạn không cần thực hiện hành động nào trong AppsFlyer. Thông tin này được cung cấp theo danh sách kiểm tra hướng dẫn ứng dụng Facebook dành cho iOS 14 vào tháng 2 năm 2021.

Bài viết liên quan: Khả năng tương tác của SKAdNetwork với AppsFlyer. Xem bài viết này để biết về các vấn đề liên quan đến chiến dịch trên iOS 14. 

Hướng dẫn Thiết lập Quảng cáo trên Facebook

Mất bao lâu để bắt đầu phân bổ quảng cáo ứng dụng điện thoại di động trên Facebook của bạn với AppsFlyer?

Nếu bạn đã tích hợp SDK AppsFlyer trong ứng dụng của mình và đã xác định ứng dụng của bạn trên Facebook thì bạn sẽ hiểu được tường tận trong chưa đầy một phút! 

Bạn không cần thực hiện Đăng nhập Facebook hoặc tích hợp ứng dụng của bạn với SDK của Facebook để phân bổ trên thiết bị di động. Chỉ cần làm theo hướng dẫn thiết lập từng bước dưới đây.

ID Ứng dụng Facebook

Để tạo ID Ứng dụng Facebook:

 1. Trên Facebook, hãy đi đến App Dashboard (Bảng điều khiển Ứng dụng) của bạn.
 2. Trong phần Apps (Ứng dụng), nhấp vào Create New App (Tạo Ứng dụng Mới).
 3. Nhập tên cho ứng dụng của bạn và nhập một không gian tên duy nhất.

Để truy xuất ID Ứng dụng Facebook:

 1. Trong Facebook, mở bảng điều khiển Monetization Manager (Trình quản lý Kiếm tiền).
 2. Nhấp vào Property (Thuộc tính) bạn muốn lấy dữ liệu.
 3. Chuyển đến Placements (Vị trí đặt) > Manage Placement (Quản lý Vị trí đặt).
  ID Ứng dụng Facebook là phần đầu tiên của ID Vị trí đặt.

AppsFlyer phân bổ dữ liệu cho mỗi ID Ứng dụng. ID Ứng dụng Facebook giống nhau có thể được sử dụng cho cả ứng dụng Android và iOS. Lưu ý rằng đối với iOS 14+, Facebook Ads giới hạn tài khoản quảng cáo chỉ một ứng dụng cho mỗi tài khoản.

Thiết lập phân bổ Facebook cơ bản

Để bắt đầu phân bổ các chiến dịch Facebook với AppsFlyer, hãy làm theo các bước sau:

 Xem
 Đọc
 1. Để kích hoạt tùy chọn tích hợp với Facebook Ads:
  1. Truy cập ứng dụng của bạn trong phần Facebook dành cho nhà phát triển.
  2. Chọn ứng dụng.

   FB-for-devs-app-selecrion-en_us.png

  3. Để sao chép ID ứng dụng của bạn, hãy nhấp vào ID đó ở trên cùng của màn hình.

   FB-for-devs-app-ID-copy-en_us.png

  4. Trong AppsFlyer, đi đến Configuration (Cấu hình) > Integrated Partners (Đối tác Tích hợp).
  5. Chọn Facebook Ads từ danh sách đối tác.
  6. Trong tab Integration (Tích hợp), bật tùy chọn Activate partner (Kích hoạt đối tác).

   Activating-integration-with-FB-en_us.png

   Tìm hiểu thêm về kích hoạt đối tác.
  7. Dán ID ứng dụng của bạn vào trường Facebook App ID (ID Ứng dụng Facebook).
  8. Nhấp vào Lưu Tích hợp.
 2. [tùy chọn] Để cấu hình cài đặt đề xuất:

  FB-recommanded-settings-en_us.png


  1. Để khớp khung thời gian xem lại lượt nhấp qua của Facebook Ads, hãy đặt thời gian thành 7 ngày.
   (Lưu ý rằng có một số trường hợp cụ thể trong đó cài đặt mặc định sẽ khác).
  2. Để khớp thời gian xem lại lượt xem hết của Facebook Ads, hãy đặt thời gian thành một ngày.
  3. Để phân bổ những người dùng cài đặt lại ứng dụng trong khung thời gian phân bổ lại, hãy bật tùy chọn Reinstall attribution (Cài đặt lại phân bổ).
   Bạn không cần bật tính năng phân bổ lượt xem hết hoặc cấu hình khung thời gian xem lại đối với phân bổ lượt cài đặt lại vì nó lấy cấu hình từ cài đặt phân bổ lượt cài đặt.
  4. Để lưu cấu hình, hãy nhấp vào Save Integration (Lưu Tích hợp).

Vẫn không thấy kết quả Facebook trên AppsFlyer? Tham khảo Xử lý sự cố tích hợp Facebook Ads.

 Chú ý

Đảm bảo rằng ứng dụng thu thập IDFA hoặc GAID. Nếu không, các lượt cài đặt Facebook được coi là tự nhiên. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn tích hợp SDK dành cho iOS hoặc Android.

Thiết lập phân bổ Facebook nâng cao

Với tính năng phân bổ cơ bản đã được thiết lập cho Facebook, đã đến lúc bạn nên thiết lập phân bổ nâng cao nhanh chóng.

 Xem
 Đọc

Dữ liệu cấp độ người dùng

fb-ads-terms-of-service-en_us.png
Theo mặc định, Facebook Ads không phát hành dữ liệu thô cấp độ người dùng.

Để nhận dữ liệu cấp người dùng từ Facebook Ads:

 1. Đi đến trang đối tác của Facebook Ads > tab Integration (Tích hợp), sau đó nhấp để chấp nhận Điều khoản Dịch vụ của Facebook.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook Ads của bạn.
 3. Chọn ứng dụng liên quan.
 4. Nhấp vào Accept (Chấp nhận).
  Điều này cho phép AppsFlyer thu thập và cho phép bạn truy cập vào dữ liệu thô của người dùng Facebook của bạn.

 Lưu ý

Có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2020, Facebook đã áp dụng các biện pháp bảo mật dữ liệu tăng cường để bảo vệ người dùng sử dụng dịch vụ của họ. Do đó, Facebook không còn cung cấp cho các nhà quảng cáo dữ liệu phân bổ lượt xem hết ở cấp thiết bị. Bắt đầu từ ngày có hiệu lực,  lượt chuyển đổi xem hết và các sự kiện trong ứng dụng được liên kết sẽ hiển thị theo nguồn truyền thông bị hạn chế. Các trường phân bổ được liên kết trong các nguồn cấp người dùng như báo cáo dữ liệu thô, thông báo API Push, báo cáo API Pull, sẽ không được điền vào. 

Dữ liệu Chi phí, Nhấp chuột và Hiển thị

fb-cost-tab.png

Khi bật tính năng Chi phí Facebook, bạn có thể biết dữ liệu chi phí cho các chiến dịch, bộ quảng cáo, quảng cáo và các cấp kênh của bạn trên Facebook. Điều này cũng cung cấp cho bạn dữ liệu hợp nhất về lượt nhấp và lượt hiển thị cho chúng. Lưu : Để nhận được dữ liệu chi phí, bạn phải đăng ký gói Xpend. Nếu không có Xpend, bạn chỉ nhận được dữ liệu lượt nhấp và hiển thị. 

 1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản người dùng Facebook, tài khoản này được kích hoạt để xử lý các chiến dịch của tài khoản trên Facebook. Người dùng đăng nhập phải có quyền chạy tất cả các chiến dịch trong Facebook Business Manager
 2. Truy cập tab Cost (Chi phí).
 3. Bật tùy chọn Nhận Dữ liệu về Chi phí, số Lượt nhấp và Lượt Hiển thị.
 4. Nhấp vào nút Facebook Login (Đăng nhập Facebook).
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép AppsFlyer truy cập dữ liệu chiến dịch Facebook của bạn.
  Lưu ý: Trong lần đồng bộ hóa dữ liệu đầu tiên sau khi tích hợp, AppsFlyer nhận dữ liệu chi phí của Facebook tối đa 7 ngày ngược trở về trước. Trong các lần đồng bộ hóa tiếp theo, AppsFlyer nhận dữ liệu trong 7 ngày qua. 

Đọc thêm về cách Facebook xác định lượt nhấp và lượt xem.

Để xóa tài khoản Facebook được kết nối: Trong cột hành động, di chuột qua tài khoản và nhấp vào Delete connecttion (Xóa kết nối).

 Lưu ý

 • Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook, khi bạn nhấp vào nút Đăng nhập Facebook, cửa sổ Facebook sẽ ngay lập tức mở và đóng. Đây là hành vi thông thường.
 • Nếu bạn có một vài người dùng có quyền truy cập vào Facebook, cách tốt nhất là thực hiện đăng nhập Facebook cho tất cả những người dùng đó, để tránh việc nhận dữ liệu một phần.

Trạng thái đồng bộ dữ liệu chi phí

Tab chi phí hiển thị trạng thái tích hợp chi phí và lần cuối cùng AppsFlyer kéo thành công dữ liệu chi phí khớp.

Facebook cho phép bạn đồng bộ vài tài khoản để kéo dữ liệu chi phí. Đối với từng tài khoản đã đồng bộ, AppsFlyer hiển thị trạng thái tích hợp chi phí và lần cuối cùng AppsFlyer kéo thành công dữ liệu chi phí khớp.

Bảng bên dưới liệt kê các thông báo trạng thái và việc cần phải làm nếu bạn nhìn thấy chúng này trong tab Chi phí.

Thông báo trạng thái Mô tả Cần làm gì

Hoạt động

API đối tác đang phản hồi và trả lại dữ liệu.

Không có gì

Hoạt động

 

Với thông báo đồng bộ:

Dữ liệu chi phí chưa bao giờ được kéo thành công

Có thể do một trong số điều sau đây:

 1. Bạn vừa cài đặt tích hợp và AppsFlyer vẫn chưa kéo dữ liệu.
 2. Không có dữ liệu trong AppsFlyer về lượt cài đặt tới từ mạng quảng cáo.
 1. Chờ AppsFlyer kéo dữ liệu.
 2. Bắt đầu chạy chiến dịch bằng mạng quảng cáo.

 

Không có dữ liệu khớp

 

AppsFlyer truy vấn chiến dịch hoạt động của ứng dụng này bằng API đối tác, nhưng API đối tác chưa trả lại dữ liệu nào cho các chiến dịch này.

Điều này có thể xảy ra nếu bạn thay đổi ID chiến dịch trong khi nó vẫn đang chạy.

Nếu bạn dựa vào dữ liệu chi phí, đừng thay đổi ID chiến dịch trong khi chúng vẫn đang hoạt động và chạy.

Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Facebook cho đúng ứng dụng.

API đối tác không phản hồi

 • API dữ liệu chi phí của mạng quảng cáo không hoạt động hoặc gặp sự cố.
 • Nhà quảng cáo đã bật chức năng 2FA trong Facebook sau khi tài khoản được tích hợp vào AppsFlyer.
 • Chờ API mạng phản hồi.
 • Nếu vấn đề là do 2FA:
  1. Đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của bạn.
  2. Trong AppsFlyer, hãy đi đến tab Cost (Chi phí) của phần tích hợp Facebook và xóa kết nối.
  3. Trong tab Cost (Chi phí), nhấp vào login (đăng nhập) và làm theo các bước ở đó.

Thông tin đăng nhập không hợp lệ

AppsFlyer không thể kéo dữ liệu chi phí vì kết nối không còn hợp lệ. Điều này có thể xảy ra nếu mật khẩu Facebook của bạn thay đổi hoặc nếu quyền của AppsFlyer bị hủy.

Đăng nhập lại vào Facebook trong tab chi phí.

Lần kéo dữ liệu thành công cuối cùng

Tab chi phí hiển thị lần cuối cùng bạn lấy dữ liệu chi phí. Tuy nhiên, nếu bạn chưa bao giờ lấy dữ liệu chi phí, thì thông báo đồng bộ sẽ hiển thị Cost Data was never successfully pulled (Dữ liệu Chi phí chưa bao giờ được lấy thành công).

Ví dụ:

 Ví dụ

 

Tình huống 1: Chiến dịch đã bị dừng

AppsFlyer kéo chi phí cho một vài chiến dịch mà bạn chạy với mạng quảng cáo A. Bạn nhìn vào tab chi phí và thấy thông báo Lần đồng bộ cuối cùng cách đây 2 tiếng. Cùng ngày bạn dừng chạy các chiến dịch với mạng quảng cáo A. Hai tuần sau, bạn nhìn vào tab chi phí của mạng quảng cáo A. Sau đó bạn thấy thông báo Lần đồng bộ cuối cùng cách đây 14 ngày.

 

Tình huống 2: Sự cố API mạng quảng cáo

AppsFlyer kéo chi phí cho một vài chiến dịch mà bạn chạy với mạng quảng cáo A. Bạn nhìn vào tab chi phí và thấy thông báo Lần đồng bộ cuối cùng cách đây 2 tiếng. Mạng quảng cáo B sau đó gặp sự cố với API của mình. Họ mất một vài tiếng để khắc phục. Khi bạn nhìn vào tab chi phí, bạn sẽ thấy thông báo Last successful sync 8 hours ago (Lần đồng bộ thành công cuối cùng cách đây 8 tiếng).

Tìm hiểu thêm về cách làm phong phú thêm thông tin Facebook của bạn với dữ liệu chi phí, số lượt nhấp lượt hiển thị.

Ánh xạ sự kiện trong ứng dụng

FB-in-app-events-setup-full-screen-en_us.png

Để ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng:

 1. Bật tùy chọn In-app events postbacks (Đăng lại sự kiện trong ứng dụng).Khi bật in-app event trên Facebook cho ứng dụng lần đầu tiên, tất cả các sự kiện af_XXX từ SDK sẽ được tự động liên kết (mapping) vào danh sách sự kiện được xác định trước của Facebook. Ánh xạ tự động này giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm đáng kể các lỗi ánh xạ.
 2. Điền những thông số dưới đây:
  Tên thông số Mô tả
  Tên sự kiện SDK Tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được là từ SDK được tích hợp trong ứng dụng của bạn hoặc từ các sự kiện máy chủ đến máy chủ.
  Mẹo - bạn không nhìn thấy sự kiện bạn muốn ở trong danh sách? Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.
  Bộ định dạng Sự kiện Đối tác Chọn thẻ sự kiện Facebook được xác định trước phù hợp nhất cho sự kiện của bạn. Bạn cũng có thể gửi sự kiện TÙY CHỈNH Facebook.
  Gửi doanh thu When unchecked - AppsFlyer gửi tất cả thông số của rich in-app event cho đối tác, ngoại trừ thông số doanh thu đã bao gồm trong thông số af_revenue.
  Khi được chọn - AppsFlyer gửi tất cả các thông số bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu tồn tại trong sự kiện).
 3. Để thêm sự kiện SDK vào danh sách, hãy nhấp vào Add Event (Thêm Sự kiện).

Lưu ý rằng Tùy chọn Gửi cho tất cả các sự kiện do SDK xác định là Tất cả các nguồn truyền thông, bao gồm cả tự nhiên, có nghĩa là toàn bộ cơ sở người dùng của bạn đều có thể được báo cáo cho Facebook.

Hạn chế về tên sự kiện:

 • Giới hạn độ dài của tên sự kiện: 2-40 ký tự 
 • Không được phép sử dụng các ký tự sau đây:
  • Dấu hai chấm (:)
  • Dấu chấm (.)
  • Bộ ký tự không phải là tiếng Latinh (tiếng Anh): Kể từ ngày 12 tháng 1 năm 2020, Facebook không chấp nhận sử dụng Hán tự.  AppsFlyer chưa thử nghiệm các bộ ký tự khác và bạn chỉ nên sử dụng các bộ ký tự này sau khi xác minh với Facebook xem họ có hỗ trợ các bộ ký tự này trong các postback hay không. 
 • Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để tránh sai lệnh, hãy đảm bảo bạn sử dụng chính xác chữ hoa chữ thường của tên sự kiện cho tất cả các nguồn truyền thông và phiên bản ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của Facebook Ads.

Phân bổ Nhắm lại mục tiêu (Retargeting Attribution)

Tính năng phân bổ nhắm lại mục tiêu của AppsFlyer cho Facebook cho phép nhà quảng cáo phân bổ lượt tương tác của một người dùng hiện tại với quảng cáo trên Facebook và đo lường chất lượng của người dùng, tương tác bài đăng, bằng cách sử dụng báo cáo AppsFlyer.

CHỈ nên sử dụng tính năng này nếu bạn đang tích cực chạy các chiến dịch nhắm vào người dùng của riêng bạn trên Facebook.

 1. Kích hoạt tính năng nhắm lại mục tiêu trên trang cài đặt ứng dụng.
 2. Trên trang đối tác của Facebook Ads, hãy bật tùy chọn Phân bổ thu hút lại.
 3. Thiết lập Thời gian xem lại lượt nhấp tái tương tác.
  Thời gian xem lại lượt tái tương tác là khoảng thời gian, bắt đầu từ khi nhấp vào quảng cáo, trong thời gian đó ứng dụng phải được khởi chạy để lượt nhấp được ghi nhận dưới dạng tương tác lại.
  Chọn thời gian xem lại theo giờ hoặc ngày và đặt thanh trượt về giá trị mong muốn.
 4. Thiết lập Re-engagement window (Thời gian tương tác lại).
  Đây là khoảng thời gian mà các sự kiện trong ứng dụng của người dùng được phân bổ cho nguồn phương tiện nhắm lại mục tiêu làm nguồn chính.
  Bạn có thể đặt giá trị theo ngày (1-90), giờ (tối đa 23) hoặc thậm chí là trọn đời. Thời gian mặc định là 30 ngày.

  facebook_reengagement_attribution.png

Tìm hiểu thêm về phân bổ nhắm mục tiêu lại của AppsFlyer.

Tìm hiểu thêm về liên kết sâu người dùng từ SRN, chẳng hạn như Facebook.

Tuân thủ đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)

Tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của CCPA hạn chế dữ liệu đến từ người dùng Facebook có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Để bật tùy chọn tuân thủ CCPA: Bật chức năng Limit Facebook use of users' parsonal information (CCPA) (Hạn chế Facebook sử dụng thông tin cá nhân của người dùng (CCPA)) trong tab Integration (Tích hợp).

Tìm hiểu thêm về tuân thủ CCPA.

Ghi nhận Doanh thu Quảng cáo

mceclip0.png

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Doanh thu Quảng cáo trên Mạng đối tượng Facebook để kiếm tiền từ quảng cáo, bạn có thể ghi nhận doanh thu của mình từ Facebook trên AppsFlyer. Dù có hoặc không có dữ liệu doanh thu mua hàng trong ứng dụng, điều này mang lại cho bạn bức tranh hoàn chỉnh về doanh thu của người dùng của bạn

Để bắt đầu ghi nhận Doanh thu Quảng cáo trên Mạng lưới Đối tượng Facebook:

 1. Trên tab Ad Revenue (Doanh thu Quảng cáo), đặt tùy chọn Get Ad Revenue Data (Nhận Dữ liệu Doanh thu Quảng cáo) thành ON (BẬT).
 2. Chọn loại dữ liệu doanh thu quảng cáo hợp nhất mà bạn muốn nhận: Doanh thu được phân bổ và/hoặc Doanh thu kiếm tiền hợp nhất:
  • Doanh thu được phân bổ: Doanh thu dựa trên nguồn thu hút người dùng.
   Thiết lập Event Source (Nguồn Sự kiện), là sự kiện đại diện cho mô hình doanh thu quảng cáo của bạn theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ: Nếu doanh thu của bạn dựa trên lượt hiển thị, bạn nên gửi cho AppsFlyer một sự kiện ad_viewed. Sự kiện tốt nhất có thể được định cấu hình riêng cho từng nền tảng kiếm tiền. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng sự kiện af_app_opened. Trong trường hợp này, doanh thu quảng cáo được phân bổ cho mỗi ứng dụng mở do người dùng thực hiện.
  • Doanh thu kiếm tiền hợp nhất: Doanh thu dựa trên nguồn quảng cáo.
 3. Sự kiện Doanh thu Quảng cáo được hiển thị. Đây là trường chỉ đọc hiển thị sự kiện doanh thu quảng cáo mới được gọi là [source event]_monetized (ví dụ: Ad_Watched_Monetized như được hiển thị ở trên). Sự kiện doanh thu quảng cáo được hiển thị trong bảng điều khiển dưới dạng sự kiện bổ sung.
 4. Nhấp vào Kết nối với Facebook để cho phép thu thập Doanh thu quảng cáo trên Mạng lưới Đối tượng Facebook trên Facebook. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Facebook của bạn để ủy quyền Doanh thu quảng cáo trên Mạng lưới Đối tượng Facebook.
 5. Nhập ID Ứng dụng Mạng Đối tượng (ID Ứng dụng Facebook). Nhận ID này từ Mạng Đối tượng Facebook (FAN).
  • Nhận ID Ứng dụng Facebook.
  • Sao chép ID vào trường Audience Network App ID (ID Ứng dụng Mạng Đối tượng) trong AppsFlyer.
 6. Nhấp vào Save ad revenue (Lưu doanh thu quảng cáo).

 Lưu ý

Nếu bạn sử dụng MoPub để làm trung gian cho Facebook và có tích hợp MoPub SDK, cũng như tích hợp Facebook trực tiếp, thì AppsFlyer sẽ lọc bỏ dữ liệu doanh thu quảng cáo Facebook khỏi Mopub và sử dụng dữ liệu từ Facebook. 

Quyền

Bật Facebook Ads để thực hiện nhiều hành động khác nhau và truy cập dữ liệu của bạn theo các quyền hiện có.

Tìm hiểu thêm về cách cấp quyền cho các đối tác tích hợp.

Bài viết này có hữu ích không?