Thiết lập tích hợp Facebook Ads

Khái quát: Tìm hiểu về cách tích hợp Facebook Ads với AppsFlyer.

Hướng dẫn Thiết lập Quảng cáo trên Facebook

Mất bao lâu để bắt đầu phân bổ quảng cáo ứng dụng điện thoại di động trên Facebook của bạn với AppsFlyer?

Nếu bạn đã tích hợp SDK AppsFlyer trong ứng dụng của mình và đã xác định ứng dụng của bạn trên Facebook thì bạn sẽ hiểu được tường tận trong chưa đầy một phút! 

Bạn không cần thực hiện Đăng nhập Facebook hoặc tích hợp ứng dụng của bạn với SDK của Facebook để phân bổ trên thiết bị di động. Chỉ cần làm theo hướng dẫn thiết lập từng bước cơ bản dưới đây. Sau đó, hãy xem các tùy chọn thiết lập nâng cao cho Facebook.

ID Ứng dụng Facebook

Để tích hợp Facebook Ads vào AppsFlyer, trước tiên, hãy tạo ID Ứng dụng Facebook, sau đó truy xuất ID đó. 

Để tạo ID Ứng dụng Facebook:

 1. Trên Facebook, hãy đi đến App Dashboard của bạn.
 2. Trong phần Apps (Ứng dụng), nhấp vào Create New App (Tạo Ứng dụng Mới).
 3. Nhập tên cho ứng dụng của bạn và nhập một không gian tên duy nhất. Đảm bảo thêm nền tảng chính xác cho ứng dụng của bạn, nếu không, lượt cài đặt có thể không được phân bổ chính xác.

Để truy xuất ID Ứng dụng Facebook:

 1. Trên Facebook, hãy đi đến App Dashboard của bạn.
 2. Nhấp vào ứng dụng được yêu cầu.
 3. Nhấp vào ID Ứng dụng, xuất hiện ở trên cùng bên trái của màn hình để sao chép.

  FB-app-id-2-blur.png

AppsFlyer phân bổ dữ liệu cho mỗi ID Ứng dụng. ID Ứng dụng Facebook giống nhau có thể được sử dụng cho cả ứng dụng Android và iOS. Lưu ý rằng, đối với phiên bản iOS 14 trở lên, Facebook Ads giới hạn số lượng tài khoản quảng cáo thành chỉ chín tài khoản cho mỗi ứng dụng.

Thiết lập phân bổ Facebook cơ bản

Để bắt đầu phân bổ các chiến dịch Facebook với AppsFlyer, hãy làm theo các bước sau:

 Xem
 Đọc
 1. Để kích hoạt tùy chọn tích hợp với Facebook Ads:
  1. Truy cập ứng dụng của bạn trong phần Facebook dành cho nhà phát triển.
  2. Chọn ứng dụng.

   FB-for-devs-app-selecrion-en_us.png

  3. Để sao chép ID ứng dụng của bạn, hãy nhấp vào ID đó ở trên cùng của màn hình.

   FB-for-devs-app-ID-copy-en_us.png

  4. Trên AppsFlyer, truy cập Marketplace: Từ menu trên cùng của bất kỳ trang AppsFlyer nào, hãy nhấp vào Marketplace
  5. Tìm kiếm và chọn Meta Ads.
  6. Nhấp vào Set up integration. Bạn được chuyển đến trang thiết lập tích hợp.
  7. Trong tab Integration, bật tùy chọn Activate partner.
   Lưu ý: Nút bật/tắt phải luôn ở trạng thái bật (được kích hoạt) trong thời gian bạn làm việc với đối tác. Tìm hiểu thêm về kích hoạt đối tác.

   Activating-integration-with-FB-en_us.png

  8. Dán ID ứng dụng của bạn vào trường Facebook App ID (ID Ứng dụng Facebook).
  9. Nhấp vào Lưu Tích hợp.
 2. [tùy chọn] Để cấu hình cài đặt đề xuất:

  FB-recommanded-settings-en_us.png

  1. Để khớp khung thời gian xem lại lượt nhấp qua của Facebook Ads, hãy đặt thời gian thành 7 ngày.
   (Lưu ý rằng có một số trường hợp cụ thể trong đó cài đặt mặc định sẽ khác).
  2. Để khớp thời gian xem lại lượt xem hết của Facebook Ads, hãy đặt thời gian thành một ngày.
  3. Để phân bổ những người dùng cài đặt lại ứng dụng trong khung thời gian phân bổ lại, hãy bật tùy chọn Reinstall attribution (Cài đặt lại phân bổ).
   Bạn không cần bật tính năng phân bổ lượt xem hết hoặc cấu hình khung thời gian xem lại đối với phân bổ lượt cài đặt lại vì nó lấy cấu hình từ cài đặt phân bổ lượt cài đặt.
  4. Để lưu cấu hình, hãy nhấp vào Save Integration (Lưu Tích hợp).

Vẫn không thấy kết quả Facebook trên AppsFlyer? Tham khảo Xử lý sự cố tích hợp Facebook Ads.

Thiết lập phân bổ Facebook nâng cao

Với tính năng phân bổ cơ bản đã được thiết lập cho Facebook, đã đến lúc bạn nên thiết lập phân bổ nâng cao nhanh chóng.

 Xem
 Đọc

Dữ liệu cấp độ người dùng

Có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2021, chỉ báo cáo tổng hợp mới được cung cấp cho các nhà quảng cáo. Điều này có nghĩa là dữ liệu phân bổ lượt xem hết và lượt nhấp qua sẽ xuất hiện dưới dạng “hạn chế” trong báo cáo dữ liệu thô. Các trường khác liên quan đến nguồn truyền thông sẽ không được điền. Xem Giới hạn nội dung dữ liệu thô

Điều này áp dụng cho tất cả các nhà quảng cáo, hệ điều hành và MMP. Nó liên quan đến dữ liệu cấp thiết bị cho tất cả những người dùng iOS và Android, bất kể trạng thái chấp thuận ATT hoặc sự cá nhân hóa quảng cáo.

AppsFlyer tiếp tục nhận dữ liệu cấp thiết bị từ Facebook, có nghĩa là khả năng phân bổ và báo cáo của chúng ta (bao gồm phân bổ đa chạm, LTV, ROI, nhóm người, báo cáo giữ lại người dùng, bảo vệ chống gian lận, Audiences và các dịch vụ khác) vẫn không thay đổi. Xem công cụ báo cáo tổng hợp và phân tích.

Cách nhận dữ liệu ở mức người dùng cho các cài đặt trên Android 

Mặc dù dữ liệu ở mức người dùng bị hạn chế, Facebook Ads chia sẻ siêu dữ liệu của chiến dịch cho các nhà quảng cáo đối với các quảng cáo ứng dụng Android chuyển hướng đến Cửa hàng Google Play. Trong trường hợp này, các trường phân bổ khả dụng đối với các nhà quảng cáo trong Liên kết giới thiệu cài đặt của Google, vốn phải được tích hợp vào ứng dụng của bạn. Các trường được cung cấp qua liên kết giới thiệu điền vào các báo cáo dữ liệu thô của AppsFlyer có sẵn sau khi gửi khóa giải mã và phân bổ lượt cài đặt cho Facebook Ads. Điều này cho phép AppsFlyer phân bổ người dùng không có ID quảng cáo (đã bật LAT). Lưu ý rằng Liên kết giới thiệu cài đặt của Google Play không áp dụng cho các chiến dịch nhắm mục tiêu lại.

Các trường phân bổ chiến dịch được cung cấp qua người giới thiệu:

 • ID Quảng cáo
 • Tên quảng cáo
 • ID Bộ quảng cáo
 • Tên bộ quảng cáo
 • ID Chiến dịch
 • Tên chiến dịch
 • ID tài khoản
 • Kênh

 Lưu ý

 • SDK AppsFlyer phải là phiên bản V5.4.0+ để dữ liệu giới thiệu có thể được chuyển đi đúng cách. Dữ liệu giới thiệu được ưu tiên hơn dữ liệu do API cung cấp và không bị hạn chế. Giải pháp này áp dụng để phân bổ lượt nhấp qua và không áp dụng cho phân bổ lượt xem hết.
 • Trường Channel (Kênh) được xác định bởi giá trị kênh nhận được từ Facebook thông qua liên kết giới thiệu của Google Play. Nếu nhận được một chuỗi trống, trường Channel sẽ hiển thị "None". 

Dữ liệu được mã hóa từ liên kết giới thiệu 

Dữ liệu trong liên kết giới thiệu được Facebook mã hóa và được giải mã bằng cách sử dụng khóa được cung cấp cho bạn trong tài khoản nhà phát triển Facebook. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi khóa giải mã được mô tả trong hàng hành động cần thiết. Chỉ cần gửi khóa giải mã một lần trên mỗi ứng dụng.

Lưu ý rằng nếu mã khóa không được cung cấp hoặc bị xóa, thì sẽ có một số trường hợp trong đó Facebook Ads vẫn được phân bổ cho lượt cài đặt dựa trên người giới thiệu - ngay cả khi không có trường phân bổ chiến dịch (được đề cập trong danh sách ở trên). Điều này xảy ra khi:

 • Facebook Ads không yêu cầu xác nhận quyền sở lữu lượt cài đặt
 • Người giới thiệu cài đặt Facebook đã được nhận nhưng chưa được giải mã
 • Và đây là lượt nhấp cuối cùng.

Để nhận khóa giải mã của bạn từ Facebook:

 1. Hãy đăng nhập vào cổng thông tin của nhà phát triển Facebook của bạn.
 2. Điều hướng đến My Apps (Ứng dụng của tôi) ở góc trên bên phải.
 3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn truy cập khóa giải mã của mình.
 4. Điều hướng đến Settings > Basic (Cài đặt>Cơ bản) ở bên trái trang.

 5. Cuộn xuống đến mục Android và bạn sẽ thấy khóa giải mã của mình được ghi nhãn khóa giải mã Người giới thiệu cài đặt bên dưới trường Tên gói. Lưu ý: Đây là mục tương tự mà bạn đã cấu hình tên gói của mình và Google Play Store.

Để thiết lập khóa giải mã trong AppsFlyer:

 1. [Bắt buộc] Xác minh rằng ứng dụng của bạn đang sử dụng SDK AppsFlyer phiên bản 5.4 trở lên. Không phụ thuộc vào các phiên bản cũ hơn.
 2. Trong AppsFlyer, đi tới Configuration > Integrated Partners (Cấu hình>Đối tác Tích hợp).
 3. Chọn Facebook.

  FB-for-install-referrer-decryption-key2.png

 4. Trong tab Integration (Tích hợp), hãy dán khóa trong Install Referrer Decryption Key (Khóa giải mã của Người giới thiệu cài đặt). Chỉ cần thực hiện một lần trên mỗi ứng dụng.
 5. Nhấp vào Save integration (Lưu tích hợp).

Chi phí, lượt nhấp và lượt hiển thị

fb-cost-tab.png

Việc tích hợp này cung cấp dữ liệu hợp nhất về chi phí, lượt nhấp và lượt hiển thị cho các chiến dịch, bộ quảng cáo, quảng cáo và vùng địa lý/quốc gia của bạn. Xem bảng tích hợp chi phí mạng quảng cáo để biết chi tiết đầy đủ về các phương diện, phép đo và tính năng được hỗ trợ.

Lưu ý: Dữ liệu về lượt nhấp và lượt hiển thị được đưa vào tích hợp. Tuy nhiên, dữ liệu chi phí yêu cầu đăng ký Xpend.

Để kích hoạt API Chi phí:

 1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản người dùng Facebook, tài khoản này được kích hoạt để xử lý các chiến dịch của tài khoản trên Facebook. Người dùng đăng nhập phải có quyền chạy tất cả các chiến dịch trong Facebook Business Manager
 2. Truy cập tab Cost (Chi phí).
 3. Bật tùy chọn Nhận Dữ liệu về Chi phí, số Lượt nhấp và Lượt Hiển thị.
 4. Nhấp vào nút Facebook Login (Đăng nhập Facebook).
 5. Khi được nhắc, hãy cho phép AppsFlyer truy cập dữ liệu chiến dịch Facebook của bạn.
  Lưu ý: Trong lần đồng bộ dữ liệu đầu tiên sau khi tích hợp, cũng như các lần đồng bộ tiếp theo, AppsFlyer nhận dữ liệu chi phí của Facebook trong tối đa 7 ngày trở lại đây.

Đọc thêm về cách Facebook xác định lượt nhấp và lượt xem.

Để xóa tài khoản Facebook được kết nối: Trong cột hành động, di chuột qua tài khoản và nhấp vào Delete connecttion (Xóa kết nối).

 Lưu ý

 • Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook, khi bạn nhấp vào nút Đăng nhập Facebook, cửa sổ Facebook sẽ ngay lập tức mở và đóng. Đây là hành vi thông thường.
 • Nếu bạn có một vài người dùng có quyền truy cập vào Facebook, cách tốt nhất là thực hiện đăng nhập Facebook cho tất cả những người dùng đó, để tránh việc nhận dữ liệu một phần.

Trạng thái đồng bộ dữ liệu chi phí

Xem trạng thái API chi phí của bạn và lần cuối cùng AppsFlyer lấy được dữ liệu chi phí phù hợp trong trang tổng quan trạng thái tích hợp chi phí (và doanh thu quảng cáo) hoặc trang tổng quan mạng quảng cáo cá nhân.

Facebook cho phép bạn đồng bộ vài tài khoản để kéo dữ liệu chi phí. Đối với từng tài khoản đã đồng bộ, AppsFlyer hiển thị trạng thái tích hợp chi phí và lần cuối cùng AppsFlyer kéo thành công dữ liệu chi phí khớp.

Tìm hiểu thêm về cách làm phong phú thêm thông tin Facebook với dữ liệu chi phí, số lượt nhấp và lượt hiển thị.

Ánh xạ sự kiện trong ứng dụng

In-app_event_postbacks_en-us.png

 

Để ánh xạ các sự kiện trong ứng dụng:

 1. Bật tùy chọn In-app events postback.
  Khi bật ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của Facebook cho một ứng dụng lần đầu tiên, af_app_open sẽ tự động được ánh xạ tới session_start.
 2. Điền những thông số dưới đây:
  Tên thông số Mô tả
  AppsFlyer event

  Tên của sự kiện mà AppsFlyer nhận được từ SDK sẽ được tích hợp vào ứng dụng của bạn hoặc từ các sự kiện máy chủ đến máy chủ.
  Mẹo: Bạn không thấy sự kiện đang tìm kiếm?

  • Hãy đảm bảo kích hoạt sự kiện trên thiết bị có cài đặt không tự nhiên và kiểm tra lại.
  • Nhập vào AppsFlyer event, sau đó nhấp vào Create custom. Đọc thêm về ánh xạ sự kiện tùy chỉnh.
  mapped to partner event

  Tên hoặc ID duy nhất của từng sự kiện được xác định trên Facebook. Các cấu hình ánh xạ có thể có là:

  • Trường văn bản: Nhận ID sự kiện tương ứng từ Facebook
  • Hộp thả xuống: Chọn sự kiện AppsFlyer được xác định trước phù hợp nhất.
  • Giữ nguyên: Gửi các sự kiện như vốn có mà không ánh xạ tên.
  for users from

  Chọn tùy chọn gửi cho sự kiện:

  • Chỉ đối tác này: chỉ gửi đăng lại khi sự kiện này được phân bổ cho Facebook.
  • Mọi nguồn truyền thông, kể cả nguồn tự nhiên: gửi đăng lại cho các sự kiện được phân bổ cho bất kỳ đối tác và sự kiện tự nhiên nào.
  including
  • Không có dữ liệu (mặc định): chỉ gửi bản thân sự kiện mà không gửi giá trị sự kiện.
  • Giá trị và doanh thu: gửi tất cả các thông số sự kiện, bao gồm cả giá trị doanh thu (nếu có trong sự kiện).
  • Giá trị không có doanh thu: gửi tất cả các thông số, ngoại trừ giá trị doanh thu.
 3. Để thêm SDK hoặc sự kiện từ máy chủ đến máy chủ vào danh sách, hãy nhấp vào Add event.

Hạn chế về tên sự kiện:

 • Giới hạn độ dài của tên sự kiện: 2-40 ký tự 
 • Không được phép sử dụng các ký tự sau đây:
  • Dấu hai chấm (:)
  • Dấu chấm (.)
  • Bộ ký tự không phải là tiếng Latinh (tiếng Anh): Kể từ ngày 12 tháng 1 năm 2020, Facebook không chấp nhận sử dụng Hán tự.  AppsFlyer chưa thử nghiệm các bộ ký tự khác và bạn chỉ nên sử dụng các bộ ký tự này sau khi xác minh với Facebook xem họ có hỗ trợ các bộ ký tự này trong các postback hay không. 
 • Tên sự kiện có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để tránh sai lệnh, hãy đảm bảo bạn sử dụng chính xác chữ hoa chữ thường của tên sự kiện cho tất cả các nguồn truyền thông và phiên bản ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về ánh xạ sự kiện trong ứng dụng của Facebook Ads.

Phân bổ Nhắm lại mục tiêu (Retargeting Attribution)

Tính năng phân bổ nhắm lại mục tiêu của AppsFlyer cho Facebook cho phép nhà quảng cáo phân bổ lượt tương tác của một người dùng hiện tại với quảng cáo trên Facebook và đo lường chất lượng của người dùng, tương tác bài đăng, bằng cách sử dụng báo cáo AppsFlyer.

CHỈ nên sử dụng tính năng này nếu bạn đang tích cực chạy các chiến dịch nhắm vào người dùng của riêng bạn trên Facebook.

 1. Bật tùy chọn nhắm mục tiêu lại trong trang App Settings.
 2. Trên trang đối tác của Facebook Ads, hãy bật tùy chọn Phân bổ thu hút lại.
 3. Thiết lập Thời gian xem lại lượt nhấp tái tương tác.
  Thời gian xem lại lượt tái tương tác là khoảng thời gian, bắt đầu từ khi nhấp vào quảng cáo, trong thời gian đó ứng dụng phải được khởi chạy để lượt nhấp được ghi nhận dưới dạng tương tác lại.
  Chọn thời gian xem lại theo giờ hoặc ngày và đặt thanh trượt về giá trị mong muốn.
 4. Thiết lập Re-engagement window (Thời gian tương tác lại).
  Đây là khoảng thời gian mà các sự kiện trong ứng dụng của người dùng được phân bổ cho nguồn phương tiện nhắm lại mục tiêu làm nguồn chính.
  Bạn có thể đặt giá trị theo ngày (1-90), giờ (tối đa 23) hoặc thậm chí là trọn đời. Thời gian mặc định là 30 ngày.

  facebook_reengagement_attribution.png

Tìm hiểu thêm về phân bổ nhắm mục tiêu lại của AppsFlyer.

Tìm hiểu thêm về liên kết sâu người dùng từ SRN, chẳng hạn như Facebook.

Tuân thủ Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA)

Tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của CCPA hạn chế dữ liệu đến từ người dùng Facebook có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Để bật tùy chọn tuân thủ CCPA: Bật chức năng Limit Facebook use of users' parsonal information (CCPA) (Hạn chế Facebook sử dụng thông tin cá nhân của người dùng (CCPA)) trong tab Integration (Tích hợp).

Tìm hiểu thêm về tuân thủ CCPA.

Ghi nhận Doanh thu Quảng cáo

mceclip0.png

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Doanh thu Quảng cáo trên Mạng đối tượng Facebook để kiếm tiền từ quảng cáo, bạn có thể ghi nhận doanh thu của mình từ Facebook trên AppsFlyer. Dù có hoặc không có dữ liệu doanh thu mua hàng trong ứng dụng, điều này mang lại cho bạn bức tranh hoàn chỉnh về doanh thu của người dùng của bạn

Để bắt đầu ghi nhận Doanh thu Quảng cáo trên Mạng lưới Đối tượng Facebook:

 1. Trên tab Ad Revenue (Doanh thu Quảng cáo), đặt tùy chọn Get Ad Revenue Data (Nhận Dữ liệu Doanh thu Quảng cáo) thành ON (BẬT).
 2. Chọn loại dữ liệu doanh thu quảng cáo hợp nhất mà bạn muốn nhận: Doanh thu được phân bổ và/hoặc Doanh thu kiếm tiền hợp nhất:
  • Doanh thu được phân bổ: Doanh thu dựa trên nguồn thu hút người dùng.
   Thiết lập Event Source (Nguồn Sự kiện), là sự kiện đại diện cho mô hình doanh thu quảng cáo của bạn theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ: Nếu doanh thu của bạn dựa trên lượt hiển thị, bạn nên gửi cho AppsFlyer một sự kiện ad_viewed. Sự kiện tốt nhất có thể được định cấu hình riêng cho từng nền tảng kiếm tiền. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng sự kiện af_app_opened. Trong trường hợp này, doanh thu quảng cáo được phân bổ cho mỗi ứng dụng mở do người dùng thực hiện.
  • Doanh thu kiếm tiền hợp nhất: Doanh thu dựa trên nguồn quảng cáo.
 3. Sự kiện Doanh thu Quảng cáo được hiển thị. Đây là trường chỉ đọc hiển thị sự kiện doanh thu quảng cáo mới được gọi là [source event]_monetized (ví dụ: Ad_Watched_Monetized như được hiển thị ở trên). Sự kiện doanh thu quảng cáo được hiển thị trong bảng điều khiển dưới dạng sự kiện bổ sung.
 4. Nhấp vào Kết nối với Facebook để cho phép thu thập Doanh thu quảng cáo trên Mạng lưới Đối tượng Facebook trên Facebook. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Facebook của bạn để ủy quyền Doanh thu quảng cáo trên Mạng lưới Đối tượng Facebook.
 5. Nhập ID Ứng dụng Mạng Đối tượng (ID Ứng dụng Facebook). Nhận ID này từ Mạng Đối tượng Facebook (FAN).
  • Nhận ID Ứng dụng Facebook.
  • Sao chép ID vào trường Audience Network App ID (ID Ứng dụng Mạng Đối tượng) trong AppsFlyer.
 6. Nhấp vào Save ad revenue (Lưu doanh thu quảng cáo).

Quyền

Bật Facebook Ads để thực hiện nhiều hành động khác nhau và truy cập dữ liệu của bạn theo các quyền hiện có.

Tìm hiểu thêm về cách cấp quyền cho các đối tác tích hợp.

Xử lý sự cố tích hợp Facebook Ads

Nếu bạn đã hoàn thành giải pháp tích hợp cơ bản và vẫn không thấy kết quả từ Facebook trên bảng điều khiển của AppsFlyer, trước tiên hãy xác minh rằng bạn có lượt cài đặt mới từ Facebook kể từ khi tích hợp.

Nếu có, vui lòng tham khảo các lý do chính dưới đây để giải quyết vấn đề này:

Không có bộ IDFA

Như đã nêu trong Hướng dẫn Tích hợp SDK - iOS, bạn phải thêm AdSupport.framework vào dự án của mình để thu thập IDFA diễn ra. Kiểm tra báo cáo Dữ liệu Thô Cài đặt để xem cột IDFA có thực sự trống hay không. Bạn nên cho phép ứng dụng của mình thu thập IDFA đối với ứng dụng iOS và GAID đối với ứng dụng Android.
Bắt đầu từ iOS 14.5, bạn sẽ phải hiển thị lời nhắc ATT của Apple và phải được sự đồng ý của người dùng trước khi có thể thu thập IDFA.

Lưu ý: Phân bổ SKAdNetwork không bị ảnh hưởng bởi tính khả dụng của IDFA. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn bật chuyển đổi Chiến dịch iOS 14 trong Facebook trong khi thiết lập các chiến dịch iOS 14.

ID Ứng dụng Facebook không đúng

ID Ứng dụng Facebook do Facebook tạo đã được cấu hình không chính xác trong AppsFlyer.
Xác minh rằng ID ứng dụng là chính xác và khớp với giá trị trong bảng điều khiển Facebook Ads.

Lưu ý - bạn cũng có thể sử dụng API Biểu đồ của Facebook để xác thực ID Ứng dụng Facebook của mình.

Trạng thái ứng dụng trên Facebook

Ứng dụng phải được xác định trên Facebook là Trực tiếp  thay vì Trong quá trình phát triển  để phân bổ hoạt động.

fb-app-status.png

Sai loại cuả chiến dịch Facebook

Đảm bảo chiến dịch Facebook là Mobile app install ads (Quảng cáo cài đặt trên ứng dụng di động) hoặc Mobile App Engagement (Thu hút Ứng dụng Di động). Đối với các mục tiêu chiến dịch khác (ví dụ: Nhấp vào Liên kết cho các trang đích), để tính toán lượt cài đặt trên thiết bị di động, nhà quảng cáo phải chọn tùy chọn App Event recording (Ghi nhận Sự kiện trong Ứng dụng) khi xác định chiến dịch Facebook.

Cài đặt Ứng dụng Facebook

Khi thiết lập chiến dịch cài đặt ứng dụng Facebook, bạn có thể chọn ứng dụng từ danh sách thả xuống hoặc dán URL cửa hàng đầy đủ vào ứng dụng. Trong khi cả hai phương pháp có hiệu quả với bạn trên Facebook, phương pháp thứ hai không phân bổ được trên AppsFlyer.

Thiết lập đúng - phân bổ có hiệu quả.

fb-app-install.png

Thiết lập không đúng cách - phân bổ thất bại.

fb-app-incorrect_setup.png

Cập nhật Facebook Ads

 Quan trọng!

Có hiệu lực từ ngày 29/10/2021, chỉ báo cáo tổng hợp từ Facebook Ads mới được cung cấp cho các nhà quảng cáo. Điều nay bao gồm cả các cài đặt và sự kiện trong ứng dụng. Thay đổi này áp dụng cho tất cả các nhà quảng cáo, hệ điều hành và MMP. Nó liên quan đến dữ liệu cấp thiết bị cho tất cả những người dùng iOS và Android, bất kể trạng thái chấp thuận ATT hoặc sự cá nhân hóa quảng cáo.Dữ liệu thô cho các cài đặt và sự kiện trong ứng dụng được cung cấp trước khi thay đổi (29/10/2021) vẫn khả dụng.
Lưu ý rằng dữ liệu ở mức người dùng có thể được nhận qua Google Install Referrer. 
Hãy xem bản tin để biết thêm thông tin chi tiết.

Các bản cập nhật iOS 14 liên quan đến Facebook

AppsFlyer xác nhận rằng tích hợp MMP của chúng tôi với Facebook luôn triển khai cờ hiệu Đã bật theo dõi nhà quảng cáo. Có nghĩa là, bạn không cần thực hiện hành động nào trong AppsFlyer. Thông tin này được cung cấp theo danh sách kiểm tra hướng dẫn ứng dụng Facebook dành cho iOS 14 vào tháng 2 năm 2021.

Bài viết liên quan: Khả năng tương tác của SKAdNetwork với AppsFlyer. Xem bài viết này để biết về các vấn đề liên quan đến chiến dịch trên iOS 14.