OneLink 3/4: Liên kết sâu người dùng hiện có với các trang cụ thể

Khái quát: Sử dụng hướng dẫn này để tạo liên kết nhằm nhắm mục tiêu lại người dùng ứng dụng hiện có của bạn và đưa họ trực tiếp đến một trải nghiệm cụ thể (ví dụ: một trang cụ thể) trong ứng dụng của bạn (mà không bị chuyển đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang chủ ứng dụng trước). Những người dùng này được phân bổ bằng cách nhắm mục tiêu lại cho phân bổ. 

Part1_fade_180X408.png Part2_fade_180X408.png Part1_180X408.png Part4_fade_180X408.png

Bài đọc liên quan: Liên kết sâu với SRN

Phạm vi công việc

Đối tượng tham gia

  • Nhà tiếp thị: Thiết lập liên kết sâu cho người dùng Android và iOS hiện có. 
  • Nhà phát triển iOS: Triển khai liên kết sâu thống nhất (UDL)nhận diện các thông số dữ liệu liên kết sâu (từ liên kết) và định tuyến người dùng ứng dụng phù hợp tùy theo đó.
  • Nhà phát triển AndroidTriển khai liên kết sâu thống nhất (UDL)nhận diện các thông số dữ liệu liên kết sâu (từ liên kết) và định tuyến người dùng ứng dụng phù hợp tùy theo đó.

Lưu ý: Hướng dẫn này cho biết thời điểm và cách mà nhà tiếp thị cần làm việc cùng các nhà phát triển.

Điều kiện tiên quyết

Thời gian cần thiết

Khoảng 3 tiếng (tùy thuộc vào các trường hợp sử dụng được hỗ trợ), làm việc cùng với các nhà phát triển thiết bị di động của bạn.

Kết quả

Trong OneLink 2/4, bạn đã tạo một liên kết tùy chỉnh, liên kết này sẽ chuyển người dùng hiện có đến mở ứng dụng của bạn. OneLink 3/4 thảo luận về cách chuyển trực tiếp người dùng ứng dụng hiện có thực hiện thao tác nhấp vào liên kết của bạn đến nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn. Để thực hiện, bạn sẽ phải sử dụng dữ liệu liên kết sâu từ SDK của AppsFlyer.
Điều này áp dụng cho TẤT CẢ các phương thức liên kết sâu: Liên kết Chung, Liên kết Ứng dụng Android và lược đồ URI. 

 Ví dụ

Bài đăng trên Facebook của nhà tiếp thị tên là Mark (từ ví dụ của hướng dẫn trước) đã có chút thành công trong việc đưa người dùng hiện có sử dụng lại ứng dụng. Tuy nhiên, không nhiều người dùng nhấp vào liên kết và mở ứng dụng là thực sự chuyển đổi thành thực hiện đặt đơn hàng.

Mark quyết định tăng lượt chuyển đổi bằng cách tặng miễn phí một túi đào, táo hoặc bơ với mỗi lần mua. Đối với điều này, Mark tạo ra trải nghiệm liên kết sâu, mượt mà cho người dùng hiện có. Anh đã gửi cơ sở người dùng của mình một email chi tiết nhấn mạnh lợi ích của 3 loại trái cây tốt cho sức khỏe này. 

Đối với mỗi loại trái cây được đề cập trong email, Mark thêm một liên kết sâu do OneLink cung cấp, được cấu hình (với sự trợ giúp của các nhà phát triển di động) để:

  • Đưa người dùng ứng dụng hiện có (bất kể nền tảng) đến thẳng trang của trái cây có liên quan.
  • Chuyển người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang đích thích hợp, dựa trên thiết bị của họ.

Sau đó Mark có thể tạo thêm nhiều liên kết mà không cần bất kỳ nhà phát triển làm thêm điều gì, liên kết sâu tới bất kỳ trang sản phẩm nào trong bất kỳ liên kết đã cho nào.

Quy trình

Để tạo một liên kết tùy chỉnh, bạn phải chọn các thông số và giá trị. Khi người dùng nhấp vào liên kết tùy chỉnh của bạn, AppsFlyer sẽ cung cấp các thông số và giá trị cho mã nội bộ của ứng dụng. 

Bên trong ứng dụng của bạn, mã được viết bởi nhà phát triển di động sẽ nhận thông tin thông số thông qua SDK AppsFlyer (nếu được tích hợp) và khiến ứng dụng thực hiện tác vụ cụ thể, ví dụ, điều hướng đến một trang cụ thể.

Hoàn thành các quy trình sau để thiết lập liên kết tùy chỉnh (có thông số và giá trị) chuyển trực tiếp người dùng ứng dụng iOS hoặc Android hiện có đến nội dung cụ thể trong ứng dụng. 

XEM ĐỌC

Nếu bạn đã hoàn thành các quy trình trong bài viết này, thì xin chúc mừng! Bạn đã tạo một liên kết bạn có thể gửi cho những người dùng ứng dụng hiện có để chuyển họ đến thẳng nội dung cụ thể (hoặc có trải nghiệm được cá nhân hóa) trong ứng dụng của bạn và nhận dữ liệu nhắm mục tiêu lại cho phân bổ. 

 

OneLink_pic.png

 

Bước tiếp theo

Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng MỚI nhấp vào liên kết tùy chỉnh của bạn? 

Làm theo hướng dẫn trong OneLink 4/4 để mang đến cho người dùng mới trải nghiệm liên kết sâu giống như người dùng hiện có bằng cách sử dụng deferred deep linking. Điều này sẽ đưa người dùng mới đến cửa hàng ứng dụng trước tiên, sau đó trực tiếp đến nội dung cụ thể bên trong ứng dụng của bạn. 

Bài viết này có hữu ích không?