OneLink 3/4: Liên kết sâu người dùng hiện có với các trang cụ thể

Khái quát: Sử dụng hướng dẫn này để tạo liên kết nhằm nhắm mục tiêu lại người dùng ứng dụng hiện có của bạn và đưa họ trực tiếp đến một trải nghiệm cụ thể (ví dụ: một trang cụ thể) trong ứng dụng của bạn (mà không bị chuyển đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang chủ ứng dụng trước). Những người dùng này được phân bổ bằng cách nhắm mục tiêu lại cho phân bổ.

Part1_fade_180X408.png Part2_fade_180X408.png Part1_180X408.png Part4_fade_180X408.png

Phạm vi công việc

Đối tượng tham gia

 • Nhà tiếp thị: Thiết lập liên kết sâu cho người dùng Android và iOS hiện có. 
 • Nhà phát triển iOS: Triển khai liên kết sâu thống nhất (UDL)nhận diện các thông số dữ liệu liên kết sâu (từ liên kết) và định tuyến người dùng ứng dụng phù hợp tùy theo đó.
 • Nhà phát triển AndroidTriển khai liên kết sâu thống nhất (UDL)nhận diện các thông số dữ liệu liên kết sâu (từ liên kết) và định tuyến người dùng ứng dụng phù hợp tùy theo đó.

Lưu ý: Hướng dẫn này cho biết thời điểm và cách mà nhà tiếp thị cần làm việc cùng các nhà phát triển.

Điều kiện tiên quyết

Thời gian cần thiết

Khoảng 3 tiếng (tùy thuộc vào các trường hợp sử dụng được hỗ trợ), làm việc cùng với các nhà phát triển thiết bị di động của bạn.

Kết quả

Trong OneLink 2/4, bạn đã tạo một liên kết tùy chỉnh, liên kết này sẽ chuyển người dùng hiện có đến mở ứng dụng của bạn. OneLink 3/4 thảo luận về cách chuyển trực tiếp người dùng ứng dụng hiện có thực hiện thao tác nhấp vào liên kết của bạn đến nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn. Để thực hiện, bạn sẽ phải sử dụng dữ liệu liên kết sâu từ SDK của AppsFlyer.
Điều này áp dụng cho TẤT CẢ các phương thức liên kết sâu: Liên kết Chung, Liên kết Ứng dụng Android và lược đồ URI. 

 Ví dụ

Bài đăng trên Facebook của nhà tiếp thị tên là Mark (từ ví dụ của hướng dẫn trước) đã có chút thành công trong việc đưa người dùng hiện có sử dụng lại ứng dụng. Tuy nhiên, không nhiều người dùng nhấp vào liên kết và mở ứng dụng là thực sự chuyển đổi thành thực hiện đặt đơn hàng.

Mark quyết định tăng lượt chuyển đổi bằng cách tặng miễn phí một túi đào, táo hoặc bơ với mỗi lần mua. Đối với điều này, Mark tạo ra trải nghiệm liên kết sâu, mượt mà cho người dùng hiện có. Anh đã gửi cơ sở người dùng của mình một email chi tiết nhấn mạnh lợi ích của 3 loại trái cây tốt cho sức khỏe này. 

Đối với mỗi loại trái cây được đề cập trong email, Mark thêm một liên kết sâu do OneLink cung cấp, được cấu hình (với sự trợ giúp của các nhà phát triển di động) để:

 • Đưa người dùng ứng dụng hiện có (bất kể nền tảng) đến thẳng trang của trái cây có liên quan.
 • Chuyển người dùng mới chưa cài đặt ứng dụng đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang đích thích hợp, dựa trên thiết bị của họ.

Sau đó Mark có thể tạo thêm nhiều liên kết mà không cần bất kỳ nhà phát triển làm thêm điều gì, liên kết sâu tới bất kỳ trang sản phẩm nào trong bất kỳ liên kết đã cho nào.

Quy trình

Để tạo một liên kết tùy chỉnh, bạn phải chọn các thông số và giá trị. Khi người dùng nhấp vào liên kết tùy chỉnh của bạn, AppsFlyer sẽ cung cấp các thông số và giá trị cho mã nội bộ của ứng dụng. 

Bên trong ứng dụng của bạn, mã được viết bởi nhà phát triển di động sẽ nhận thông tin thông số thông qua SDK AppsFlyer (nếu được tích hợp) và khiến ứng dụng thực hiện tác vụ cụ thể, ví dụ, điều hướng đến một trang cụ thể.

Hoàn thành các quy trình sau để thiết lập liên kết tùy chỉnh (có thông số và giá trị) chuyển trực tiếp người dùng ứng dụng iOS hoặc Android hiện có đến nội dung cụ thể trong ứng dụng. 

XEM ĐỌC

Nếu bạn đã hoàn thành các quy trình trong bài viết này, thì xin chúc mừng! Bạn đã tạo một liên kết bạn có thể gửi cho những người dùng ứng dụng hiện có để chuyển họ đến thẳng nội dung cụ thể (hoặc có trải nghiệm được cá nhân hóa) trong ứng dụng của bạn và nhận dữ liệu nhắm mục tiêu lại cho phân bổ. 

 

OneLink_pic.png

 

Các câu hỏi thường gặp về liên kết sâu

Cần triển khai các phương thức khởi chạy ứng dụng nào?

Nếu mẫu OneLink của bạn chứa cả ứng dụng Android và iOS, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên triển khai cả ba phương thức sau:

 • Liên kết Chung: Bao gồm gần 100% người dùng iOS. Nếu mẫu của bạn chứa ứng dụng iOS, hãy triển khai Liên kết Chung.
 • Liên kết Ứng dụng Android: Bao gồm ít nhất 85% người dùng Android, vì loại liên kết này có sẵn từ Android 6.0. Nếu mẫu của bạn chứa ứng dụng Android, hãy triển khai Liên kết Ứng dụng Android.
 • Lược đồ URI:
  • Bao gồm ít hơn 15% người dùng Android, những người có phiên bản hệ điều hành Android trước 6.0 và do đó không thể sử dụng Liên kết Ứng dụng Android.
  • Nên được triển khai cho người dùng có phiên bản hệ điều hành Android trước 6.0 và như một phương thức dự phòng cho người dùng Liên kết Chung và Liên kết Ứng dụng Android.
  • Có thể được sử dụng cho tất cả người dùng Android nếu Liên kết Ứng dụng Android không được triển khai, nhưng điều này không được khuyến nghị do các vấn đề về bảo mật và hiệu suất.

Tất cả các phương thức này được sử dụng để khởi chạy ứng dụng trực tiếp cho người dùng hiện có, nhưng chúng không thực sự liên kết sâu người dùng (đưa họ đến nội dung cụ thể trong ứng dụng). 

Cần triển khai phương thức liên kết sâu nào?

Các nhà phát triển thiết bị di động của bạn chỉ được yêu cầu triển khai một phương thức liên kết sâu cho mỗi nền tảng.

Liên kết Chung và Liên kết Ứng dụng Android là các phương thức khởi chạy ứng dụng, không thực sự liên kết sâu người dùng (đưa họ đến nội dung cụ thể trong ứng dụng). Phương thức lược đồ URI có thể khởi chạy ứng dụng và người dùng liên kết sâu (thông qua thông số liên kết tùy chỉnh af_dp), nhưng phương thức chỉ nên được cấu hình để khởi chạy ứng dụng. Cách sử dụng chính của lược đồ URI là như một phương thức dự phòng cho UL và AAL và cho người dùng khởi chạy ứng dụng có phiên bản hệ điều hành Android trước 6.0.

Sau khi ứng dụng được khởi chạy bằng bất kỳ phương thức nào trong số này, SDK AppsFlyer cung cấp giá trị liên kết sâu được chỉ định trong đường dẫn phân bổ tùy chỉnh. Giá trị này phải được phân phối đến phương thức liên kết sâu duy nhất do các nhà phát triển thiết bị di động triển khai.

Ví dụ về lược đồ URI

Giá trị lược đồ URI được đặt với thông số liên kết tùy chỉnh af_dp. Giá trị này chỉ nên chứa URI cơ sở của ứng dụng, cần thiết để khởi chạy ứng dụng. Các giá trị liên kết sâu nên được đặt với các thông số khác, ví dụ: af_sub1.

Ví dụ tốt: af_dp=greatapp%3A%2F%2F&af_sub1=param1%2Fparam2 (af=greatapp://&af_sub1=param1/param2)

Ví dụ không ổn: af_dp=greatapp%3A%2F%2Fparam1%2Fparam2 (af=greatapp://param1/param2)

Lược đồ URI (thông số af_dp) có thể được sử dụng để liên kết sâu không?

Tốt nhất là bạn nên sử dụng deep_link_value để liên kết sâu và lược đồ URI làm phương thức dự phòng để khởi chạy ứng dụng (thông qua thông số liên kết tùy chỉnh af_dp ) mà không liên kết sâu. Tuy nhiên, nếu bạn đã thiết lập lược đồ URI để liên kết sâu thì không cần phải thay đổi cấu hình hoặc mã hiện có của mình; lược đồ sẽ hoạt động.

iOS 14 và liên kết sâu

Không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến trải nghiệm người dùng đối với những người dùng iOS 14 liên kết sâu từ các chiến dịch trên mạng quảng cáo và truyền thông sở hữu.

Đối với mục đích phân bổ/báo cáo, AppsFlyer sử dụng IDFA hoặc IDFV khi có sẵn. Nếu không có IDFA hoặc IDFV, có thể sẽ sử dụng mô hình Xác suất. Bắt đầu từ phiên bản iOS 14.5 trở lên, mô hình xác suất được giới hạn trong trường hợp đối với truyền thông sở hữu, quảng cáo chéo và các luồng chuyển đổi từ web đến ứng dụng đã có sự đồng ý.

Bước tiếp theo

Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng MỚI nhấp vào liên kết tùy chỉnh của bạn? 

Làm theo hướng dẫn trong OneLink 4/4 để mang đến cho người dùng mới trải nghiệm liên kết sâu giống như người dùng hiện có bằng cách sử dụng deferred deep linking. Điều này sẽ đưa người dùng mới đến cửa hàng ứng dụng trước tiên, sau đó trực tiếp đến nội dung cụ thể bên trong ứng dụng của bạn. 

Bài viết này có hữu ích không?