API use policy

Giới thiệu

Dữ liệu của AppsFlyer có thể được chuyển đến các máy chủ văn phòng hậu cần thông qua các API. API KéoĐẩy là các API chuyển dữ liệu thường được sử dụng nhất. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cho người dùng API của AppsFlyer và ngăn chặn việc lạm dụng dịch vụ, AppsFlyer áp dụng chính sách điều chỉnh API.

Bài viết này nêu chi tiết về chính sách này đối với 3 nhóm dữ liệu:

 • Báo cáo hợp nhất sử dụng API kéo
 • Báo cáo dữ liệu thô sử dụng API kéo
 • API đẩy (dữ liệu thô theo thời gian thực)

Báo cáo hợp nhất thông qua API kéo

Báo cáo hiệu suất hợp nhất của AppsFlyer có thể được tải xuống thủ công thông qua trang Xuất dữ liệu bởi tất cả các bậc tài khoản. Tương tự, các báo cáo hiệu suất hợp nhất thông qua API kéo cũng có sẵn cho tất cả các bậc tài khoản.

Lệnh gọi báo cáo hiệu suất hợp nhất thông qua API kéo được điều chỉnh bởi các quy tắc sau:

 • Lệnh gọi API được giới hạn ở mức một lệnh gọi cho mỗi phút
 • Mỗi lệnh gọi API, mà truy vấn dữ liệu cho hơn 2 ngày, được giới hạn ở mức 24 lệnh gọi mỗi ngày mỗi ứng dụng và ở mức 120 lệnh gọi mỗi ngày mỗi tài khoản
 • Các truy vấn dữ liệu hợp nhất không giới hạn về mặt thời gian, tức là có thể trong khoảng thời gian từ lần tích hợp SDK đầu tiên cho đến hiện tại

Báo cáo dữ liệu thô thông qua API kéo

Dữ liệu thô, hoặc thông qua trang Xuất dữ liệu hoặc thông qua API kéo là mộttính năng cao cấp của AppsFlyer mà chỉ có sẵn cho các gói đăng ký bậc cao hơn.

Báo cáo dữ liệu thô gồm dữ liệu cấp người dùng về các lượt cài đặt không tự nhiên, sự kiện trong ứng dụng và lượt gỡ cài đặt. Các bậc cấp cao hơn cũng có thể truy cập báo cáo dữ liệu thô tự nhiên.

 Lời khuyên

Trước khi bạn thực hiện kéo dữ liệu thô, hãy xác minh xem dữ liệu có khả dụng cho bậc gói đăng ký của bạn không:
1. Đến trang Xuất dữ liệu và thử tải xuống báo cáo dữ liệu thô về Lượt cài đặt hoặc Sự kiện trong ứng dụng trong 7 ngày qua.
2. Nếu tải xuống thành công, bạn sẽ có thể kéo dữ liệu thô thông qua API.
3. Nếu không, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của AppsFlyer để nâng cấp gói đăng ký của bạn để gồm tính năng truy cập dữ liệu thô.

Báo cáo lượt cài đặt và gỡ cài đặt

 • Dữ liệu có thể được truy vấn cho tối đa 60 ngày một lần trong 90 ngày qua
 • Hạn mức cho phép là 120 lệnh gọi mỗi ngày mỗi tài khoản

Báo cáo Sự kiện trong Ứng dụng

 • Dữ liệu có thể được truy vấn cho tối đa 31 ngày một lần trong 90 ngày qua
 • Hạn mức cho phép là 60 lệnh gọi mỗi ngày mỗi tài khoản và 12 lệnh gọi mỗi ứng dụng
 • Thông tin chi tiết tại đây.

 Lời khuyên

Tài khoản gói Enterprise có thể truy vấn dữ liệu sự kiện trong ứng dụng và lượt cài đặt thô trong 180 ngày gần nhất.

API Push

API đẩy gửi dữ liệu thô về sự kiện trong ứng dụng và lượt cài đặt theo thời gian thực, cả thông tin tự nhiên và không tự nhiên. API đẩy là một tính năng cao cấp của AppsFlyer mà chỉ khả dụng cho các gói đăng ký bậc cao hơn.

Chúng tôi khuyến nghị đưa vào danh sách trắng các IP của AppsFlyer trong máy chủ văn phòng hậu cần của bạn để nhận thành công các thông báo API đẩy từ AppsFlyer.
Truy cập liên kết sau đây để biết danh sách cập nhật IP.

Giới hạn kích thước báo cáo

Tất cả các báo cáo được giới hạn tối đa 200K hàng.
Khi cố gắng tải xuống báo cáo gồm nhiều hơn số lượng hàng này, một thông báo lỗi được hiển thị cho biết Báo cáo được giới hạn đến 200K hàng.

Nếu việc này xảy ra, bạn có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Chia khoảng ngày thành các khoảng thời gian nhỏ hơn và truy vấn chúng riêng biệt.
 • Dùng lệnh gọi API với các thông số ngày để truy xuất các hàng theo các khung thời gian cụ thể (ngày và giờ). Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.
 • Hãy liên hệ support@appsFlyer.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Bài viết này có hữu ích không?