Thêm một ứng dụng mới

Khái quát: Thêm ứng dụng của bạn vào AppsFlyer để ghi lại số lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng cũng như phân bổ chúng cho đúng nguồn truyền thông.

Thêm một ứng dụng

Nếu bạn chưa thêm ứng dụng vào bảng điều khiển của mình, màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ yêu cầu bạn thêm một ứng dụng. Để thêm các ứng dụng khác sau ứng dụng đầu tiên, hãy đi đến trang My Apps (Ứng dụng của Tôi) và nhấp vào nút Add app (Thêm ứng dụng). Sau đó, chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn như được mô tả trong các tab bên dưới.

 Lưu ý

Để thêm một ứng dụng vào tài khoản AppsFlyer:

 1. Chọn loại ứng dụng:

  add_an_app_select_type.png

  • Di động: Android, iOS hoặc Windows
   • Quan trọng! Cũng chọn tùy chọn này cho các ứng dụng chạy trên Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast và tvOS (Apple TV).
  • CTV (TV được kết nối): Roku hoặc Vizio SmartCast
   • Tìm hiểu thêm về tích hợp ứng dụng CTV và phân bổ trong AppsFlyer.
  • Web: Ứng dụng web là nơi bạn xác định một trang web cần đưa vào gói thương hiệu cho tính năng Phân bổ trên cơ sở người dùng (PBA) của chúng tôi.
   • Tùy chọn này chỉ có sẵn cho những khách hàng đã đăng ký PBA.
   • Tìm hiểu thêm về PBA và phân bổ lượt truy cập web, sự kiện web và lượt cài đặt do trang web hỗ trợ để có được cái nhìn thống nhất về hành trình của khách hàng trên các kênh, nền tảng và thiết bị.
 2. Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới phù hợp với loại ứng dụng của bạn.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động và CTV

Hoàn tất quá trình thêm ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc CTV như sau:

 1. Chọn nền tảng chạy ứng dụng của bạn:

  Add_an_app_step_2

  Di động:

  • Android
  • iOS
  • Windows

  CTV:

  • Roku
  • Vizio SmartCast
 2. [Chỉ dành cho ứng dụng di động] Chọn trạng thái ứng dụng dựa trên các tùy chọn trong bảng sau:

  Trạng thái Khi nào nên sử dụng

  In store (Trong cửa hàng)

  Ứng dụng của bạn hiện có sẵn tại một trong các cửa hàng ứng dụng độc quyền: iOS App Store, Google Play, Windows Phone Store.

  Đang chờ phê duyệt/chưa được công bố

  Ứng dụng của bạn chưa được phát hành hoặc đang chờ phê duyệt từ cửa hàng. (Trạng thái này hữu ích khi bạn gỡ lỗi ứng dụng để thử nghiệm SDK AppsFlyer).

   

  Sau khi ứng dụng đang chờ xử lý của bạn hoạt động, AppsFlyer sẽ tự động cập nhật trạng thái của ứng dụng đó, vì vậy bạn không cần phải thêm lại ứng dụng đó. Tìm hiểu thêm về các ứng dụng đang chờ xử lý và quy trình tùy chọn cho trạng thái làm mới theo cách thủ công.

   

  Lưu ý rằng trạng thái của ứng dụng là đang chờ xử lý trên bảng điều khiển không ảnh hưởng đến quá trình thu thập và đo lường dữ liệu. Nếu ứng dụng phát hành trên cửa hàng ứng dụng và người dùng cài đặt cũng như tương tác với ứng dụng đó, thì dữ liệu cài đặt và sự kiện trong ứng dụng sẽ được ghi nhận trong bảng điều khiển tương tự như vậy.

  3rd-party app store (Cửa hàng ứng dụng của bên thứ 3)

  (tùy chọn chỉ hiển thị đối với các ứng dụng Android)

  Ứng dụng của bạn nằm trong cửa hàng ứng dụng Android không phải Google Play.

  Quan trọng!

  Nếu ứng dụng của bạn có sẵn trên nhiều cửa hàng ứng dụng Android (cụ thể là trong bất cứ kết hợp nào giữa Google Play và cửa hàng của bên thứ 3), thì bạn cần phải xem xét các tùy chọn để thiết lập phân bổ nhiều cửa hàng Android. Việc thực hiện đúng ngay từ đầu sẽ đảm bảo rằng bạn có thể truy cập dữ liệu ở định dạng mà bạn cần. 

 3. Nhập thêm thông tin có liên quan dựa trên các tùy chọn trong bảng sau:

  nền tảng

  Trạng thái

  Chi tiết
  Android

  In store (Trong cửa hàng)

  URL Google Play (được sao chép từ Google Play)

  • Ví dụ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsflyer.adNetworkTest
  Đang chờ phê duyệt/chưa được công bố

  Tên gói Android

  • Ví dụ: com.appsflyer.adNetworkTest
  • Lưu ý: Tên gói có phân biệt chữ hoa chữ thường
  • Định dạng:
   • Ít nhất hai phân đoạn (một hoặc nhiều dấu chấm)
   • Mỗi phân đoạn phải bắt đầu bằng một chữ cái
   • Tất cả các ký tự phải là chữ và số hoặc dấu gạch dưới (az, AZ, 0-9 hoặc _)
   • Độ dài tối đa là 100 ký tự
  Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển Android

  Trong cửa hàng của bên thứ 3

  Tên gói Android

  Để biết các yêu cầu chi tiết, hãy xem hàng trước (Đang chờ phê duyệt/chưa được xuất bản)

   

  Tên kênh: là tên duy nhất bạn cài đặt cho từng cửa hàng của bên thứ 3 trong APK riêng được chuẩn bị cho cửa hàng

  • Ví dụ: Amazon
  • Định dạng: Chỉ chữ hoa hoặc chữ thường (a-z hoặc A-Z). Không được phép sử dụng các ký tự khác, chẳng hạn như dấu gạch ngang (-) hoặc dấu gạch dưới (_).

   

  URL ứng dụng (được sao chép từ cửa hàng ứng dụng của bên thứ 3)

  iOS

  In store (Trong cửa hàng)

  URL App Store (được sao chép từ App Store)

  • Ví dụ: https://apps.apple.com/us/app/partner-integrations/id1543229303
  • Lưu ý:
   • Đảm bảo rằng URL chứa mã quốc gia của cửa hàng gồm 2 chữ cái (ví dụ: us (Mỹ) trong URL ở trên)
   • Ứng dụng được thêm vào App Store trước ngày 14 tháng 6 năm 2019, có thể chứa itunes.apple.com trong URL của ứng dụng đó (thay vì apps.apple.com).
  Đang chờ phê duyệt/chưa được công bố

  Quốc gia của App Store mà ứng dụng đã được gửi đến

   

  ID ứng dụng do App Store chỉ định, không có tiền tố id

  • Ví dụ: 1543229303
  • Định dạng: 9 hoặc 10 ký tự số, 0-9
  Windows

  In store (Trong cửa hàng)

  URL Windows Phone Store (được sao chép từ Windows Phone Store)

  • Ví dụ: https://www.microsoft.com/en-us/p/wordament/9wzdncrfhwfg

  Đang chờ phê duyệt/chưa được công bố

  ID ứng dụng do Windows Phone Store chỉ định

  • Ví dụ: 9wzdncrfhwfg
  • Lưu ý: ID ứng dụng có phân biệt chữ hoa chữ thường
  Ứng dụng di động

  nền tảng

  Chi tiết
  Roku

  Đã sao chép tên ứng dụng từ Bảng điều khiển dành cho Nhà phát triển Roku. (Ở đó, bạn sẽ thấy tên ứng dụng ở dạng tên kênh.)

  • Ví dụ: Kênh Roku của tôi
  • Định dạng:
   • Độ dài tối đa là 100 ký tự
   • Không được phép sử dụng thẻ XSS

   

  ID kênh: ID dạng số được Roku chỉ định cho kênh

  • Ví dụ: 1234567
  • Định dạng:
   • Ký tự số, 0-9
   • Độ dài tối đa là 50 ký tự
  • Làm thế nào để tôi tìm thấy được ID kênh?
   • Từ Bảng điều khiển dành cho Nhà phát triển Roku, hãy nhấp vào tên kênh bạn đang thêm vào AppsFlyer. Thao tác này sẽ mở ra trang Preview & Publish của Roku cho kênh.
   • Số xuất hiện ở cuối URL của trang trong trình duyệt của bạn là ID Kênh.

    find_channel_id.png

  Vizio SmartCast

  Tên ứng dụng: tên bạn đã chọn cho ứng dụng của mình

  ID Ứng dụng: ID của ứng dụng được Vizio công nhận (thường bắt đầu bằng các chữ vz). Nếu cần xác nhận ID ứng dụng, hãy kiểm tra với đại diện Vizio của bạn.

  Ứng dụng CTV
 4. Đặt múi giờ và đơn vị tiền tệ:

  Add_an_app_step_3

  Múi giờ: Căn chỉnh múi giờ bạn chọn ở đây với múi giờ bạn đã đặt với các đối tác phân bổ khác (chẳng hạn như Facebook và Google Ads). Điều này đảm bảo sự trùng khớp sát nhất giữa dữ liệu được báo cáo trong bảng điều khiển AppsFlyer và dữ liệu bạn nhận được từ các đối tác này. Tìm hiểu thêm về cài đặt múi giờ của ứng dụng và tác động của cài đặt này.

  Đơn vị tiền tệ: Chọn đơn vị tiền tệ để hiển thị dữ liệu của ứng dụng này trong bảng điều khiển. Các sự kiện doanh thu và chi tiêu được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ này bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái có hiệu lực tại thời điểm diễn ra sự kiện. Tìm hiểu thêm về cài đặt đơn vị tiền tệ của ứng dụng và tác động của cài đặt này.

  Quan trọng!

  Hãy thận trọng khi chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn sử dụng cho ứng dụng này. Bạn sẽ không thể thay đổi nữa khi chi phí và doanh thu đã được ghi nhận.

Ứng dụng web

Add_an_app_web_app

Hoàn tất quá trình thêm ứng dụng web bằng cách nhập những thông tin chi tiết sau của ứng dụng:

 1. URL: Nhập URL đầy đủ của trang web mà bạn muốn đo lưu lượng truy cập. Đây là trang web mà bạn đã thực hiện (hoặc sẽ thực hiện) SDK Web PBA.

  URL_diagram

  Bao gồm:

  • lược đồ
  • tên miền phụ [tùy chọn]
  • tên miền
  • miền cấp cao
  • đường dẫn [tùy chọn] địa chỉ của một thư mục hoặc trang cụ thể trên trang web của bạn
 2. Tên ứng dụng: Nhập tên để xác định ứng dụng của bạn:
  • Độ dài tối đa = 100 ký tự
  • Không được phép sử dụng thẻ XSS

 Quan trọng!

Sau khi tạo ứng dụng web, bạn sẽ chỉ chỉnh sửa được các thuộc tính của ứng dụng (URL và tên ứng dụng) khi xóa và tạo lại ứng dụng đó, điều đó có nghĩa là bạn cũng phải xóa gói thương hiệu có ứng dụng đó.

Các bước tiếp theo:

 • Thêm ứng dụng web bạn vừa tạo mới vào gói thương hiệu PBA để xem ứng dụng đó trên bảng điều khiển PBA.
  • Đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng di động bạn muốn đưa vào gói thương hiệu đã được thêm vào tài khoản của bạn trước khi tạo gói.
 • Tích hợp SDK Web PBA vào trang web được chỉ định trong ứng dụng web để dữ liệu đo lường được lưu chuyển.

Xử lý sự cố

Tìm giải pháp cho một số vấn đề phổ biến: 

Ứng dụng chưa được thêm vào

Nếu lỗi này xảy ra, hãy liên hệ với CSM của bạn hoặc gửi email đến hello@appsflyer.com.

Ứng dụng không có trong cửa hàng

Xác nhận rằng bạn đã sao chép đúng URL cửa hàng, sử dụng tên/ID ứng dụng thích hợp.

Không thể truy cập marketplace

Lỗi này đôi khi xảy ra khi bạn thêm ứng dụng Android từ một cửa hàng không thuộc Hoa Kỳ. Làm theo các bước sau để giải quyết lỗi này:

 1. Thêm ứng dụng có trạng thái Pending approval/not published (Đang chờ phê duyệt/chưa được công bố), như mô tả ở trên.
 2. Đi đến trang Cài đặt của ứng dụng của AppsFlyer.
 3. Thay đổi quốc gia của Cửa hàng ứng dụng thành quốc gia chính xác (ví dụ: Nhật Bản).

Sau khi bạn thêm ứng dụng, AppsFlyer sẽ tự động phát hiện rằng ứng dụng đang hoạt động và cập nhật trạng thái của ứng dụng cho phù hợp.

Bài viết này có hữu ích không?