Thêm một ứng dụng mới

Khái quát: Thêm ứng dụng của bạn vào AppsFlyer để ghi lại số lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng cũng như phân bổ chúng cho đúng nguồn truyền thông.

Thêm một ứng dụng

Nếu bạn chưa thêm ứng dụng vào bảng điều khiển của mình, màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ yêu cầu bạn thêm một ứng dụng. Để thêm các ứng dụng khác sau ứng dụng đầu tiên, hãy đi đến trang My Apps (Ứng dụng của Tôi) và nhấp vào nút Add app (Thêm ứng dụng). Sau đó, chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn như được mô tả trong các tab bên dưới.

Lưu ý: Chỉ quản trị viên tài khoản và các thành viên trong nhóm đã được chỉ định quyền thêm ứng dụng mới có thể thêm ứng dụng.

1Chọn trạng thái ứng dụng

thêm một ứng dụng bước 1

 

Trạng thái Khi nào nên sử dụng

In store (Trong cửa hàng)

Ứng dụng của bạn hiện có sẵn tại một trong các cửa hàng ứng dụng độc quyền: iOS App Store, Google Play, Windows Phone Store.

Pending (Đang chờ xử lý)

Ứng dụng của bạn chưa được phát hành hoặc đang chờ phê duyệt từ cửa hàng. (Trạng thái này hữu ích khi bạn gỡ lỗi ứng dụng để thử nghiệm SDK AppsFlyer).

Sau khi ứng dụng đang chờ xử lý của bạn hoạt động, AppsFlyer sẽ tự động cập nhật trạng thái của ứng dụng đó, vì vậy bạn không cần phải thêm lại ứng dụng đó.

3rd-party app store (Cửa hàng ứng dụng của bên thứ 3)

Ứng dụng của bạn nằm trong một cửa hàng ứng dụng Android không phải Google Play

Quan trọng!

Nếu ứng dụng của bạn có sẵn trên nhiều cửa hàng ứng dụng Android (cụ thể là trong bất cứ kết hợp nào giữa Google Play và/hoặc cửa hàng của bên thứ 3), điều quan trọng là bạn cần phải xem xét các tùy chọn để thiết lập phân bổ trên nền tảng Android cho nhiều cửa hàng. Việc thực hiện đúng ngay từ đầu sẽ đảm bảo rằng bạn có thể truy cập dữ liệu ở định dạng mà bạn cần. 

2Thêm thông tin chi tiết trên cửa hàng

thêm một ứng dụng bước 2.png

 

Trạng thái ứng dụng
(từ bước 1)
Cửa hàng Chi tiết
In store (Trong cửa hàng) iOS App Store URL App Store (được sao chép từ App Store)
 • Ví dụ: https://apps.apple.com/us/app/partner-integrations/id1543229303

  Ứng dụng được thêm vào App Store trước ngày 14 tháng 6 năm 2019, có thể chứa itunes.apple.com trong URL của ứng dụng đó (thay vì apps.apple.com).

Google Play

URL Google Play (được sao chép từ Google Play)

 • Ví dụ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsflyer.adNetworkTest

Windows Phone Store

URL Windows Phone Store (được sao chép từ Windows Phone Store)

 • Ví dụ: https://www.microsoft.com/en-us/p/wordament/9wzdncrfhwfg
Pending (Đang chờ xử lý)

iOS App Store

Quốc gia của App Store mà ứng dụng đã được gửi đến

 

ID ứng dụng do App Store chỉ định, không có tiền tố id

 • Ví dụ: 1543229303

Google Play

Tên gói Android

 • Ví dụ: com.appsflyer.adNetworkTest
 • Lưu ý: Tên gói có phân biệt chữ hoa chữ thường

Windows Phone Store

ID ứng dụng do Windows Phone Store chỉ định

 • Ví dụ: 9wzdncrfhwfg
 • Lưu ý: ID ứng dụng có phân biệt chữ hoa chữ thường
3rd-party app store (Cửa hàng ứng dụng của bên thứ 3)

Tên gói Android

 • Ví dụ: com.appsflyer.adNetworkTest
 • Lưu ý: Tên gói có phân biệt chữ hoa chữ thường

Tên kênh (ví dụ: Amazon)

 

URL ứng dụng (được sao chép từ cửa hàng ứng dụng của bên thứ 3)

 

3Đặt múi giờ và đơn vị tiền tệ

thêm một ứng dụng bước 3

Múi giờ: Căn chỉnh múi giờ bạn chọn ở đây với múi giờ bạn đã đặt với các đối tác phân bổ khác (chẳng hạn như Facebook và Google Ads). Điều này đảm bảo sự trùng khớp sát nhất giữa dữ liệu được báo cáo trong bảng điều khiển AppsFlyer và dữ liệu bạn nhận được từ các đối tác này. Tìm hiểu thêm về cài đặt múi giờ của ứng dụng và tác động của cài đặt này.

Đơn vị tiền tệ: Chọn đơn vị tiền tệ để hiển thị dữ liệu của ứng dụng này trong bảng điều khiển. Các sự kiện doanh thu và chi tiêu được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ này bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái có hiệu lực tại thời điểm diễn ra sự kiện. Tìm hiểu thêm về cài đặt đơn vị tiền tệ của ứng dụng và tác động của cài đặt này.

Quan trọng!

Hãy thận trọng khi chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn sử dụng cho ứng dụng này. Bạn sẽ không thể thay đổi nữa khi chi phí và doanh thu đã được ghi nhận.

Xử lý sự cố

Tìm giải pháp cho một số vấn đề phổ biến: 

Ứng dụng chưa được thêm vào

Nếu lỗi này xảy ra, hãy liên hệ với CSM của bạn hoặc gửi email đến hello@appsflyer.com.

Ứng dụng không có trong cửa hàng

Xác nhận rằng bạn đã sao chép đúng URL cửa hàng, sử dụng tên/ID ứng dụng thích hợp.

Không thể truy cập marketplace

Lỗi này đôi khi xảy ra khi bạn thêm ứng dụng Android từ một cửa hàng không thuộc Hoa Kỳ. Làm theo các bước sau để giải quyết lỗi này:

 1. Thêm ứng dụng có trạng thái Pending (Đang chờ xử lý), như mô tả ở trên.
 2. Đi đến trang Cài đặt của ứng dụng của AppsFlyer.
 3. Thay đổi quốc gia của Cửa hàng ứng dụng thành quốc gia chính xác (ví dụ: Nhật Bản).

Sau khi bạn thêm ứng dụng, AppsFlyer sẽ tự động phát hiện rằng ứng dụng đang hoạt động và cập nhật trạng thái của ứng dụng cho phù hợp.

Bài viết này có hữu ích không?