Thêm một ứng dụng mới

Khái quát: Thêm ứng dụng mới vào tài khoản nhà quảng cáo trong Bảng điều khiển.

Thêm một ứng dụng (app) mới

Tính năng Thêm ứng dụng được các quản trị viên và thành viên nhóm thực hiện với quyền Thêm ứng dụng.

Chọn một tùy chọn thêm ứng dụng từ một trong các tùy chọn trong danh sách liệt kê. 

Tùy chọn trạng thái ứng dụng
Tùy chọn  Thời gian sử dụng Tùy chọn cần cấu hình

Có sẵn trên App Store/Google Play Store/Windows Phone Store

 

Đang chờ Phê duyệt hoặc Chưa được công bố
 • Debug ứng dụng để kiểm tra SDK AppsFlyer
 • Trạng thái của các ứng dụng đang chờ xử lý được cập nhật tự động ngay khi chúng xuất hiện trong App Store/Google Play
 • Ứng dụng thử nghiệm iOS: ID ứng dụng cho iOS không có tiền tố id
 • Android: Tên gói. Lưu ý: ID ứng dụng phân biệt chữ hoa chữ thường

 

Android out of store APK Nếu nhiều cửa hàng có cùng một ứng dụng, hãy xem phân bổ Android nhiều cửa hàng
 • Tên Android package 
 • Tên Kênh, chẳng hạn như Amazon.
 • URL ứng dụng

 

Thêm Cửa sổ Ứng dụng của bạn

 Để thêm một ứng dụng mới:

 1. Trong Bảng điều khiển, ở phía trên bên phải của trang, hãy nhấp vào Thêm Ứng dụng.
  Cửa sổ Thêm Ứng dụng sẽ mở ra.

  AddYourApp_en-us.jpg

 2. Chọn trạng thái ứng dụng: (xem phần giải thích trong phần trước) 
  • Có sẵn trong Cửa hàng Ứng dụng/Cửa hàng Google Play/Cửa hàng Windows Phone

  • Đang chờ phê duyệt hoặc chưa được xuất bản: 

  • APK của Android ngoài cửa hàng (Standalone, Amazon, v.v.)
 3. Chọn một cửa hàng ứng dụng:
  • Apple store
  • Google play
  • Cửa hàng Windows
 4. Hoàn thành URL của App Store  thực hiện bằng cách sao chép URL từ cửa hàng ứng dụng. Dán vào trường URL của App Store
  • ID ứng dụng phân biệt chữ hoa và chữ thường. 
  • iOS:  Sử dụng một trong các cách sau:
   • (Cách tốt nhất) Có sẵn bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 năm 2019: liên kết tham khảo apps.app.com apps.apple.com, hoặc itunes.com. Ví dụ: https://apps.apple.com/us/app/angry-birds/id343200656?mt=8 
   • Có sẵn cho đến ngày 14 tháng 6 năm 2019 liên kết tham khảo itunes. Ví dụ: https://itunes.apple.com/us/app/angry-birds/id343200656?mt=8
  • Android: https: //play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.angrybirds
  • Windows: https: //www.microsoft.com/en-us/store/apps/deck-heroes-by-igg/9nblggh5wxf4
 5. Múi giờ:  Chọn múi giờ thích hợp. Căn chỉnh múi giờ của ứng dụng với múi giờ bạn đặt với các đối tác phân bổ khác như Facebook và Google. 
 6. Tiền tệ: Chọn loại tiền để hiển thị dữ liệu trong Bảng điều khiển. Các sự kiện doanh thu và chi tiêu được chuyển đổi sang loại tiền này bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái có hiệu lực tại thời điểm diễn ra sự kiện.  Loại tiền tệ mặc định là USD.  Nếu bạn không muốn sử dụng USD, hãy đặt loại tiền tệ khác ngay lúc đó. Thay đổi loại tiền tệ sau khi ghi nhận chi phí và doanh thu sẽ làm sai lệch dữ liệu lịch sử. 
 7. Nhấp vào SaveLưu (Lưu).
  Ứng dụng đã được thêm vào.

Xử lý sự cố

Lỗi— Ứng dụng chưa được thêm vào

Nếu xảy ra lỗi này, hãy liên hệ với CSM của bạn hoặc liên hệ theo địa chỉ hello@appsflyer.com.

Lỗi—Ứng dụng không có trên cửa hàng

app_doesnt_exist_in_store.png

Nhập chính xác tên hoặc ID của ứng dụng vào URL của cửa hàng.

Lỗi—Không thể truy cập marketplace

Vấn đề này thỉnh thoảng xảy ra khi thêm ứng dụng Android mới, đặc biệt là với các quốc gia ngoài Hoa Kỳ, ví dụ như Vương Quốc Anh.

Để giải quyết vấn đề này, hãy thử cách sau:

 1. Tải ứng dụng lên dưới dạng ứng dụng đang chờ xử lý
 2. Truy cập trang Cài đặt Ứng dụng
 3. Thay đổi quốc gia thành quốc gia phù hợp, ví dụ: Vương Quốc Anh
 4. Sau đó các máy chủ AppsFlyer cập nhật thông tin ứng dụng từ marketplace
Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này