Thêm một ứng dụng mới

 Lưu ý

Tính năng này được bật cho chủ tài khoản

1. Thêm ứng dụng

Thêm Ứng dụng mới vào bảng điều khiển AppsFlyer:

1. Trong AppsFlyer, ở phía trên bên phải của cửa sổ, nhấp vào Thêm ứng dụng.

2.  Nhấp vào Thêm ứng dụng.

Cửa sổ Thêm ứng dụng của bạn mở ra:

3. Lựa chọn một trong ba tùy chọn.

Ứng dụng có sẵn trong Cửa hàng

1. Chọn tùy chọn Có sẵn trong App Store <br>

2. Copy-paste URL ứng dụng của bạn trong app stores. Xem những ví dụ dưới đây.

 Ví dụ

ID ứng dụng được in đậm trong mỗi URL ứng dụng dưới đây: 

 • iOS: Kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2019, liên kết đến cửa hàng ứng dụng Apple bắt đầu với apps.apple.com , thay vì itunes.com.
  Bạn có thể sử dụng một trong hai định dạng. Ví dụ: 
  https://apps.apple.com/us/app/angry-birds/id343200656?mt=8.
  https://itunes.apple.com/us/app/angry-birds/id343200656?mt=8
  Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng định dạng mới hơn với apps.apple.com.
 • Android: https: //play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.angrybirds
 • Windows: https: //www.microsoft.com/en-us/store/apps/deck-heroes-by-igg/9nblggh5wxf4

3.  Nhấp vào nút Thêm ứng dụng để lưu.

Đang chờ Phê duyệt hoặc Chưa được công bố

  Tip - Lời khuyên

Nếu bạn muốn tạo một ứng dụng debug để thử nghiệm AppsFlyer SDK, hãy làm theo hướng dẫn tại đây.

1.  Chọn tùy chọn Đang chờ Phê duyệt hoặc Chưa được công bố .

2.  Chọn nền tảng. (iOS / Android / Windows Store).

3. Nhập ID ứng dụng iOS của bạn (không có tiền tố 'id') hoặc tên gói đối với Android.

 Lưu ý

Các ứng dụng đang chờ xử lý sẽ tự động được cập nhật ngay sau khi chúng xuất hiện trực tuyến trong App Store / Google Play.

APK Android không có trong cửa hàng

1.  Chọn tùy chọn APK Android không có trong cửa hàng. 

Add_an_App_4.png

2.  Nhập tên Gói Android của ứng dụng bạn muốn thêm vào.

3.  Nhập Tên Kênh, chẳng hạn như Amazon.

4.  Thêm URL Ứng dụng.

Dưới đây là thông tin chi tiết khác về các ứng dụng không có trong cửa hàng

2. Thiết lập Múi giờ và Đơn vị Tiền tệ

Khi xác định một ứng dụng mới, múi giờ mặc định được đặt thành UTC và đơn vị tiền tệ mặc định là USD.

 Quan trọng!

Đơn vị tiền tệ được hiển thị của một ứng dụng chỉ có thể thay đổi một lần. AppsFlyer khuyên bạn nên thực hiện thay đổi này (nếu cần) khi thêm ứng dụng mới vào bảng điều khiển của AppsFlyer.
Múi giờ có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.

Để thay đổi các tùy chọn:

2.1  Nếu bạn đã thoát trang "Thêm ứng dụng của bạn", hãy truy cập trang Cài đặt Ứng dụng

2.2  Chọn các giá trị cần thiết từ danh sách thả xuống.  

 Lưu ý

Bạn chỉ có thể thay đổi đơn vị tiền tệ nếu có chi phí hoặc doanh thu trên ứng dụng của mình.

2.3 Khi bạn đã nhập xong thông tin yêu cầu, hãy nhấp vào Lưu.

2.4 Ứng dụng của bạn đã được thêm đầy đủ vào danh sách ứng dụng.

Tại sao không thể thêm Ứng dụng của bạn?

Lỗi: Vì lý do bảo mật, không thể thêm ứng dụng này

app_exists.png

Điều này có thể xảy ra nếu ứng dụng bạn đang cố gắng thêm vào đã tồn tại trong một tài khoản khác trong nền tảng AppsFlyer.

Trong tình huống như vậy, vui lòng liên hệ CSM của bạn (nếu có) hoặc liên hệ hello@appsflyer.com.

Lỗi: Ứng dụng không tồn tại trong cửa hàng

app_doesnt_exist_in_store.png

Đảm bảo nhập đúng tên ứng dụng hoặc ID ứng dụng trong URL cửa hàng.

Lỗi: Không thể truy cập marketplace

Vấn đề này đôi khi xảy ra khi thêm ứng dụng Android mới, đặc biệt là với các quốc gia không phải là Hoa Kỳ, ví dụ: Vương Quốc Anh.

Để giải quyết vấn đề này, hãy thử cách sau:

 1. Tải ứng dụng lên dưới dạng ứng dụng đang chờ xử lý
 2. Truy cập trang Cài đặt Ứng dụng
 3. Thay đổi quốc gia thành quốc gia phù hợp, ví dụ: Vương Quốc Anh
 4. Sau đó các máy chủ AppsFlyer cập nhật thông tin ứng dụng từ marketplace
Bài viết này có hữu ích không?