Thêm một ứng dụng mới

Khái quát: Thêm ứng dụng của bạn vào AppsFlyer để ghi lại số lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng cũng như phân bổ chúng cho đúng nguồn truyền thông.

add_an_app_step_1.png

Thêm một ứng dụng

Nếu bạn chưa thêm ứng dụng vào bảng điều khiển của mình, màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ yêu cầu bạn thêm một ứng dụng. Để thêm các ứng dụng khác sau ứng dụng đầu tiên, hãy đi đến trang My Apps (Ứng dụng của Tôi) và nhấp vào nút Add app (Thêm ứng dụng).

 Lưu ý

Để thêm một ứng dụng vào tài khoản AppsFlyer:

 1. Chọn nền tảng ứng dụng và nhập các thông tin bắt buộc, như được liệt kê bên dưới:

  Android, AndroidTV, Fire

  Sử dụng tùy chọn này cho các nền tảng sau:

  • Android (di động)
  • AndroidTV
  • Amazon Fire
  • Amazon Fire TV
  • Kindle
  Trạng thái Google Play Khi nào nên sử dụng Các thông tin bắt buộc

  In store (Trong cửa hàng)

  Ứng dụng của bạn hiện có sẵn trên cửa hàng Google Play

  URL Google Play (được sao chép từ Google Play)

  • Ví dụ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsflyer.adNetworkTest
  Đang chờ phê duyệt/chưa được công bố

  Ứng dụng của bạn chưa được phát hành hoặc đang chờ phê duyệt từ Google Play

  Tên gói Android

  • Ví dụ: com.appsflyer.adNetworkTest
  • Lưu ý: Tên gói có phân biệt chữ hoa chữ thường
  • Định dạng:
   • Ít nhất hai phân đoạn (một hoặc nhiều dấu chấm)
   • Mỗi phân đoạn phải bắt đầu bằng một chữ cái
   • Tất cả các ký tự phải là chữ và số hoặc dấu gạch dưới (az, AZ, 0-9 hoặc _)
   • Độ dài tối đa là 100 ký tự

  Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển Android

  cửa hàng của bên thứ 3/ngoài cửa hàng

  Ứng dụng của bạn đang ở trên một cửa hàng ứng dụng Android không phải Google Play và/hoặc ứng dụng này có thể được tải xuống từ một vị trí không phải cửa hàng ứng dụng

  Tên gói Android

  Để biết các yêu cầu chi tiết, hãy xem hàng trước (Đang chờ phê duyệt/chưa được xuất bản)

  Tên kênh: là tên duy nhất bạn đặt cho từng cửa hàng của bên thứ 3/vị trí trong APK riêng được chuẩn bị cho cửa hàng/vị trí đó

  • Ví dụ: Amazon
  • Định dạng: Chỉ chữ hoa hoặc chữ thường (a-z hoặc A-Z). Không được phép sử dụng các ký tự khác, chẳng hạn như dấu gạch ngang (-) hoặc dấu gạch dưới (_).

  URL Ứng dụng (được sao chép từ cửa hàng ứng dụng của bên thứ 3 hoặc vị trí ngoài cửa hàng)

   Quan trọng!

  Nếu ứng dụng của bạn có sẵn từ nhiều nguồn (cụ thể là bất cứ kết hợp nào giữa Google Play, cửa hàng của bên thứ 3 hoặc vị trí ngoài cửa hàng) thì quan trọng là bạn phải xem xét các tùy chọn để thiết lập phân bổ Android cho nhiều cửa hàng. Việc thực hiện đúng ngay từ đầu sẽ đảm bảo rằng bạn có thể truy cập dữ liệu ở định dạng mà bạn cần. 

  ioS, tvOS, MacOS

  Sử dụng tùy chọn này cho các nền tảng sau:

  • iOS
  • tvOS
  • MacOS
  Trạng thái App Store Khi nào nên sử dụng Các thông tin bắt buộc

  In store (Trong cửa hàng)

  Ứng dụng của bạn hiện có sẵn trên App Store

  URL App Store (được sao chép từ App Store)

  • Ví dụ: https://apps.apple.com/us/app/partner-integrations/id1543229303
  • Lưu ý:
   • Đảm bảo rằng URL chứa mã quốc gia của cửa hàng gồm 2 chữ cái (ví dụ: us (Mỹ) trong URL ở trên)
   • Ứng dụng được thêm vào App Store trước ngày 14 tháng 6 năm 2019, có thể chứa itunes.apple.com trong URL của ứng dụng đó (thay vì apps.apple.com).
  Đang chờ phê duyệt/chưa được công bố

  Ứng dụng của bạn chưa được phát hành hoặc đang chờ phê duyệt từ App Store

   

  Quốc gia của App Store mà ứng dụng đã được gửi đến

   

  ID ứng dụng do App Store chỉ định, không có tiền tố id

  • Ví dụ: 1543229303
  • Định dạng: 9 hoặc 10 ký tự số, 0-9

  Windows Phone, Xbox

  Sử dụng tùy chọn này cho các nền tảng sau:

  • Windows Phone
  • Xbox
  • Windows (máy tính để bàn)
  Trạng thái Microsoft Store Khi nào nên sử dụng Các thông tin bắt buộc

  In store (Trong cửa hàng)

  Ứng dụng của bạn hiện có sẵn trên Microsoft Store

  URL Microsoft Store (được sao chép từ Microsoft Store)

  • Ví dụ: https://www.microsoft.com/en-us/p/wordament/9wzdncrfhwfg
  • Lưu ý: URL ở trên là một ví dụ cho ứng dụng Windows Phone. Định dạng URL sẽ khác đối với các ứng dụng Xbox và Windows dành cho máy tính để bàn.
  Đang chờ phê duyệt/chưa được công bố

  Ứng dụng của bạn chưa được phát hành hoặc đang chờ phê duyệt từ cửa hàng

   

  ID Ứng dụng do Microsoft Store chỉ định

  • Ví dụ: 9wzdncrfhwfg
  • Lưu ý: ID ứng dụng có phân biệt chữ hoa chữ thường

  Roku

  Tên ứng dụng: tên kênh được sao chép từ Bảng điều khiển dành cho Nhà phát triển Roku.

  • Ví dụ: Kênh Roku của tôi
  • Định dạng:
   • Độ dài tối đa là 100 ký tự
   • Không được phép sử dụng thẻ XSS

  ID kênh: ID dạng số được Roku chỉ định cho kênh

  • Ví dụ: 1234567
  • Định dạng:
   • Ký tự số, 0-9
   • Độ dài tối đa là 50 ký tự
  • Làm thế nào để tôi tìm thấy được ID kênh?

  Vizio SmartCast

  Tên ứng dụng: tên bạn đã chọn cho ứng dụng của mình

  ID Ứng dụng: ID của ứng dụng được Vizio công nhận (thường bắt đầu bằng các chữ vz). Nếu cần xác nhận ID ứng dụng, hãy kiểm tra với đại diện Vizio của bạn.

  Samsung Tizen

  Tên ứng dụng: tên bạn đã chọn cho ứng dụng của mình

  ID Ứng dụng: ID Gói được Samsung chỉ định cho ứng dụng của bạn. Bạn có thể tìm thấy ID này ở cuối URL cửa hàng ứng dụng của ứng dụng của bạn:

  samsung_tizen_url_app_id.png

  LG WebOS

  Tên ứng dụng: tên bạn đã chọn cho ứng dụng của mình

  ID Ứng dụng ID ứng dụng LG WebOS của ứng dụng

  PlayStation

  Tên ứng dụng: tên bạn đã chọn cho ứng dụng của mình

  ID Ứng dụng: ID ứng dụng PlayStation của ứng dụng

  Vidaa

  Tên ứng dụng: tên bạn đã chọn cho ứng dụng của mình

  ID Ứng dụng: ID ứng dụng Vidaa của ứng dụng

  Web

   Lưu ý

  Ứng dụng web là nơi bạn xác định một trang web cần đưa vào gói thương hiệu cho tính năng Phân bổ trên cơ sở người dùng (PBA) của chúng tôi.

  • Tùy chọn này chỉ có sẵn cho những khách hàng đã đăng ký PBA.
  • Tìm hiểu thêm về PBA và phân bổ lượt truy cập web, sự kiện web và lượt cài đặt do trang web hỗ trợ để có được cái nhìn thống nhất về hành trình của khách hàng trên các kênh, nền tảng và thiết bị.

   

  URL đầy đủ: URL đầy đủ của trang web mà bạn muốn đo lưu lượng truy cập. Đây là trang web mà bạn đã thực hiện (hoặc sẽ thực hiện) SDK Web PBA.

  URL_diagram

  Bao gồm

  • lược đồ
  • miền phụ [tùy chọn]
  • tên miền
  • miền cấp cao
  • đường dẫn [tùy chọn] địa chỉ của một thư mục hoặc trang cụ thể trên trang web của bạn

  Tên ứng dụng: tên bạn đã chọn cho ứng dụng của mình 

  • Độ dài tối đa = 100 ký tự
  • Không được phép sử dụng thẻ XSS

   Quan trọng!

  Sau khi tạo ứng dụng web, bạn sẽ chỉ chỉnh sửa được các thuộc tính của ứng dụng (URL và tên ứng dụng) khi xóa và tạo lại ứng dụng đó, điều đó có nghĩa là bạn cũng phải xóa gói thương hiệu có ứng dụng đó.

   

  Các bước tiếp theo:

  • Thêm ứng dụng web bạn vừa tạo mới vào gói thương hiệu PBA để xem ứng dụng đó trên bảng điều khiển PBA.
   • Đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng di động bạn muốn đưa vào gói thương hiệu đã được thêm vào tài khoản của bạn trước khi tạo gói.
  • Tích hợp SDK Web PBA vào trang web được chỉ định trong ứng dụng web để dữ liệu đo lường được lưu chuyển.
 2. Đặt múi giờ và đơn vị tiền tệ (không áp dụng cho ứng dụng web):

   

  add_an_app_step_2.png

  Múi giờ: Căn chỉnh múi giờ bạn chọn ở đây với múi giờ bạn đã đặt với các đối tác phân bổ khác (chẳng hạn như Facebook và Google Ads). Điều này đảm bảo sự trùng khớp sát nhất giữa dữ liệu được báo cáo trong bảng điều khiển AppsFlyer và dữ liệu bạn nhận được từ các đối tác này. Tìm hiểu thêm về cài đặt múi giờ của ứng dụng và tác động của cài đặt này.

  Đơn vị tiền tệ: Chọn đơn vị tiền tệ để hiển thị dữ liệu của ứng dụng này trong bảng điều khiển. Các sự kiện doanh thu và chi tiêu được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ này bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái có hiệu lực tại thời điểm diễn ra sự kiện. Tìm hiểu thêm về cài đặt đơn vị tiền tệ của ứng dụng và tác động của cài đặt này.

   Quan trọng!

  Hãy thận trọng khi chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn sử dụng cho ứng dụng này. Bạn sẽ không thể thay đổi nữa khi chi phí và doanh thu đã được ghi nhận.

Giới thiệu về các ứng dụng đang chờ xử lý

Làm việc với một ứng dụng ở trạng thái đang chờ xử lý có thể hữu ích khi bạn gỡ lỗi ứng dụng đó để thử nghiệm SDK AppsFlyer.

Trạng thái của ứng dụng trên bảng điều khiển là đang chờ xử lý sẽ không ảnh hưởng đến quá trình thu thập và đo lường dữ liệu. Dù ứng dụng là đang chờ xử lý hay đang hoạt động trên cửa hàng ứng dụng, nếu người dùng cài đặt và tương tác với ứng dụng đó thì dữ liệu lượt cài đặt và sự kiện trong ứng dụng đều sẽ được ghi nhận lên bảng điều khiển.

Khi ứng dụng đang chờ xử lý của bạn hoạt động, AppsFlyer sẽ tự động phát hiện và cập nhật trạng thái của ứng dụng đó, vì vậy bạn không cần phải thêm lại ứng dụng đó. Tìm hiểu thêm về các ứng dụng đang chờ xử lý và quy trình tùy chọn cho trạng thái làm mới theo cách thủ công.

Xử lý sự cố

Tìm giải pháp cho một số sự cố thường gặp:

Ứng dụng chưa được thêm vào

Nếu lỗi này xảy ra, hãy liên hệ với CSM của bạn hoặc gửi email đến hello@appsflyer.com.

Ứng dụng không có trong cửa hàng

Xác nhận rằng bạn đã sao chép đúng URL cửa hàng, sử dụng tên/ID ứng dụng thích hợp.

Không thể truy cập marketplace

Lỗi này đôi khi xảy ra khi bạn thêm ứng dụng Android từ một cửa hàng không thuộc Hoa Kỳ. Làm theo các bước sau để giải quyết lỗi này:

 1. Thêm ứng dụng có trạng thái Pending approval/not published (Đang chờ phê duyệt/chưa được công bố), như mô tả ở trên.
 2. Đi đến trang Cài đặt của ứng dụng của AppsFlyer.
 3. Thay đổi quốc gia của Cửa hàng ứng dụng thành quốc gia chính xác (ví dụ: Nhật Bản).