Hướng dẫn phân bổ thị trường Android không có trong cửa hàng

AppsFlyer cung cấp các giải pháp ghi nhận phân bổ cho các ứng dụng Android được cung cấp bởi cả thị trường không có trong cửa hàng và Google Play Store. 

Để cho phép các cài đặt tự nhiên và lượt cài đặt được phân bổ được chỉ định cho một thị trường không có trong cửa hàng, chẳng hạn như Amazon hoặc Baidu, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Ứng dụng đơn: có nghĩa là trong AppsFlyer sẽ chỉ có một ứng dụng và tất cả dữ liệu sẽ được hiển thị như một phần của ứng dụng đó. 
  • Nhiều ứng dụng: có nghĩa là trong AppsFlyer, mỗi cửa hàng được thể hiện dưới dạng một ứng dụng khác nhau.

Không phụ thuộc vào phương pháp đã chọn, nhà phát triển chuẩn bị một APK riêng cho từng thị trường ngoài cửa hàng nhằm quảng bá ứng dụng. Sự khác biệt giữa các phương thức chủ yếu là cách hiển thị thông tin trên bảng điều khiển và báo cáo của AppsFlyer.  Xem thêm phân bổ ngoài thị trường tại Trung Quốc

 

Ứng dụng đơn

Xem kết quả tổng hợp của các nỗ lực tiếp thị của bạn trên các thị trường khác nhau (cửa hàng Google Play và thị trường ngoài cửa hàng) trong bảng điều khiển của ứng dụng.

Dữ liệu thô phân bổ bao gồm giá trị Thiết lập Cửa hàng Ứng dụng. Khi không trống rỗng, giá trị này là tên của thị trường ngoài cửa hàng mang đến lượt cài đặt mới, như được đặt bởi nhà phát triển. Nếu không, lượt cài đặt được phân bổ cho cửa hàng Google Play.

 Quan trọng!

Giải pháp Ứng dụng duy nhất phù hợp nhất khi bạn muốn xem tất cả các cài đặt không tự nhiên và các sự kiện trong ứng dụng từ tất cả các thị trường trong một bảng điều khiển ứng dụng trên AppsFlyer.

Xin lưu ý rằng với giải pháp này, tên thị trường ngoài cửa hàng hiện chỉ có trong các báo cáo dữ liệu thô không tự nhiên và tự nhiên. Đảm bảo tài khoản của bạn có quyền truy cập vào dữ liệu thô hoặc nâng cấp nó trước khi thực hiện phương pháp này.

Nhiều ứng dụng

Xem cài đặt tự nhiên và không tự nhiên và dữ liệu sự kiện trong ứng dụng trên mỗi thị trường trên bảng điều khiển ứng dụng riêng biệt trên AppsFlyer.

Với giải pháp này, mỗi thị trường đòi hỏi một APK khác nhau, cũng như các liên kết phân bổ được chỉ định. Các kết quả được hiển thị trên mỗi thị trường và không hiển thị trong một bảng điều khiển ứng dụng.

 Quan trọng!

  • Giải pháp Nhiều ứng dụng là tốt nhất cho các nhà quảng cáo muốn biết thị trường ngoài cửa hàng nơi mang lại người dùng tự nhiên hơn là muốn xem kết quả trong một ứng dụng.
  • Có nhà cung cấp sở hữu thị trường, thiết bị Android hoặc trình duyệt Android. Trong một số trường hợp, điều này gây ra việc tải xuống APK từ các cửa hàng không chính xác, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến độ chính xác của phân bổ khi sử dụng giải pháp Nhiều ứng dụng.
Bài viết này có hữu ích không?