Phân bổ các thị trường Android ngoài cửa hàng

  • Nhà quảng cáo
  • Đại lý
  • Nhà phát triển

Giới thiệu

AppsFlyer cung cấp các giải pháp ghi nhận phân bổ cho ứng dụng Android ngoài cửa hàng, ngoài tính năng phân bổ cho các ứng dụng Google Play.

Để cho phép các cài đặt hữu cơ và được phân bổ được chỉ định cho một thị trường ngoài cửa hàng, chẳng hạn như Amazon hoặc Yahoo, có hai phương pháp mà chủ sở hữu ứng dụng có thể sử dụng:

  • Ứng dụng đơn trên AppsFlyer, bao gồm tất cả các cửa hàng
  • Nhiều ứng dụng trên AppsFlyer, ứng dụng trên mỗi cửa hàng

Trong cả hai trường hợp, nhà phát triển chuẩn bị một APK riêng cho từng thị trường ngoài cửa hàng nhằm quảng bá ứng dụng. Sự khác biệt giữa các phương thức chủ yếu là cách hiển thị thông tin trên bảng điều khiển và báo cáo của AppsFlyer.

Ứng dụng đơn

Xem kết quả tổng hợp của các nỗ lực tiếp thị của bạn trên các thị trường khác nhau (cửa hàng Google Play và thị trường ngoài cửa hàng) trong bảng điều khiển của ứng dụng.

Dữ liệu thô phân bổ bao gồm giá trị Thiết lập Cửa hàng Ứng dụng. Khi không trống rỗng, giá trị này là tên của thị trường ngoài cửa hàng mang đến lượt cài đặt mới, như được đặt bởi nhà phát triển. Nếu không, lượt cài đặt được phân bổ cho cửa hàng Google Play.

 Quan trọng!

Giải pháp ứng dụng đơn là tốt nhất cho các nhà quảng cáo cần nhìn thấy tất cả các cài đặt không tự nhiên và các sự kiện trong ứng dụng từ tất cả các thị trường trong bảng điều khiển của ứng dụng đơn trên AppsFlyer.

Xin lưu ý rằng với giải pháp này, tên thị trường ngoài cửa hàng hiện chỉ có trong các báo cáo dữ liệu thô không tự nhiên và tự nhiên. Đảm bảo tài khoản của bạn có quyền truy cập vào dữ liệu thô hoặc nâng cấp nó trước khi thực hiện phương pháp này.

Nhiều ứng dụng

Xem cài đặt tự nhiên và không tự nhiên và dữ liệu sự kiện trong ứng dụng trên mỗi thị trường trên bảng điều khiển ứng dụng riêng biệt trên AppsFlyer.

Với giải pháp này, mỗi thị trường đòi hỏi một APK khác nhau, cũng như các liên kết phân bổ được chỉ định. Kết quả được hiển thị trên mỗi thị trường và không nằm trong bảng điều khiển của một ứng dụng.

 Quan trọng!

  • Giải pháp Nhiều ứng dụng là tốt nhất cho các nhà quảng cáo muốn biết thị trường ngoài cửa hàng nơi mang lại người dùng tự nhiên hơn là muốn xem kết quả trong một ứng dụng.
  • Có nhà cung cấp sở hữu thị trường, thiết bị Android hoặc trình duyệt Android. Trong một số trường hợp, điều này gây ra việc tải xuống APK từ các cửa hàng không chính xác, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến độ chính xác của phân bổ khi sử dụng giải pháp Nhiều ứng dụng.
Bài viết này có hữu ích không?
5 trên 6 thấy hữu ích