AppsFlyer LTV attribution model explained

Khái quát: Tìm hiểu cách AppsFlyer xác định nguyên nhân khiến người dùng cài đặt hoặc tương tác lại với một ứng dụng.

UserJourney_us-en.jpg

Phân bổ là gì?  

Phân bổ là hành động xác định nguyên nhân khiến người dùng cài đặt một ứng dụng hoặc thực hiện các hành vi hậu cài đặt như thu hút lại hoặc phân bổ lại. Kết quả phân bổ là:

 • Nguồn truyền thông không tự nhiên nếu người dùng đã tương tác (thường bằng lượt hiển thị hoặc lượt nhấp) với nguồn truyền thông.
 • Là tự nhiên nếu người dùng không tương tác với nguồn truyền thông.

Phân bổ trên di động là thiết yếu trong việc tối ưu hóa thu hút người dùng cũng như tối ưu hóa kết quả và nỗ lực thu hút lại.

Cài đặt Ứng dụng Di động là gì?

 Mô hình phân bổ là một bộ quy tắc được dùng để xác định đóng góp cho một sự kiện được gán cho các điểm tiếp xúc trong lộ trình chuyển đổi. Tất cả những người chơi trong hệ sinh thái tiếp thị qua di động, từ Google Play, App Store, những mạng quảng cáo như Facebook và Twitter đến những công ty đo lường di động, đều có những mô hình phân bổ của riêng mình. Mỗi người chơi đếm số lượt cài đặt và sự kiện khác nhau.

Điều quan trọng là phải hiểu mô hình phân bổ của những người chơi bạn làm việc cùng. Quan trọng nhất là phải hiểu mô hình phân bổ AppsFlyer.  

Trong AppsFlyer, cài đặt được ghi nhận sau khi người dùng tải xuống và khởi chạy ứng dụng di động. Điều này có nghĩa là nhãn thời gian của cài đặt ứng dụng là lần khởi chạy đầu tiên. Điều này so với các mạng quảng cáo sử dụng thời gian tương tác và các cửa hàng ứng dụng sử dụng thời gian tải xuống.

Phương pháp phân bổ của AppsFlyer

 
Phương thức phân bổ

Model type

Android

(Google Play and third-party  stores)

iOS  Nền tảng Universal Windows (UWP)
Liên kết giới thiệu Deterministic Có*  Không
Khớp ID thiết bị (ID quảng cáo) Deterministic Có 
Mô hình xác suất Probabilistic Có  Có  Không
Phân bổ Truyền hình Probabilistic
* Supported by some third-party stores)

AppsFlyer sử dụng các phương thức phân bổ khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng thiết bị và tính khả dụng.

Người giới thiệu cài đặt (chỉ áp dụng với Android)

Các ứng dụng Android được tải xuống từ Google Play và các cửa hàng ứng dụng thay thế thường được phân bổ theo lượt giới thiệu. Liên kết giới thiệu cung cấp URL gốc, được nhấp vào trước khi chuyển hướng đến cửa hàng Android. Đây là phương thức chính để phân bổ Android. Hiện tại, Google Play và cửa hàng ứng dụng Huawei hỗ trợ phân bổ người giới thiệu cài đặt.  Phân bổ cửa hàng ứng dụng thay thế bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu.

Khớp ID thiết bị

Mạng quảng cáo có quyền truy cập thiết bị người dùng sẽ gửi ID thiết bị cho AppsFlyer trên URL nhấp chuột, hoặc khi thông báo cho AppsFlyer rằng một lượt hiển thị đã được ghi nhận. Điều này cho phép AppsFlyer khớp ID thiết bị của lượt nhấp với ID thiết bị được tìm nạp bởi SDK của AppsFlyer.

Khớp ID thiết bị là phương pháp ghi công chính áp dụng với iOS.

Các ID khả dụng là:

 • Thiết bị iOS: IDFA, IDFV
 • Các thiết bị Android: có dịch vụ Google Play: GAID 
 • Các thiết bị Android không có dịch vụ Google Play:  OAID, ID Android, IMEI, ID Fire 

ID thiết bị có thể được băm bằng SHA1 hoặc MD5 trên các đường dẫn phân bổ.

So khớp ID Thiết bị bằng IDFV (iOS)

 • Mã định danh cho nhà cung cấp (IDFV) có sẵn bắt đầu từ iOS 6.0. Mã này không tuân theo các cơ chế ATTrackingManager và LAT của Apple. Mã này luôn có sẵn và có thể được sử dụng để quảng cáo chéo cho các ứng dụng từ cùng một nhà cung cấp.
 • Theo Apple, Giá trị của thuộc tính này là như nhau đối với các ứng dụng đến từ cùng một nhà cung cấp chạy trên cùng một thiết bị. 
 • IDFV được Apple tạo ra khi người dùng cài đặt ứng dụng đầu tiên của một nhà cung cấp nhất định. Có nghĩa là, Apple kiểm tra rằng không có ứng dụng nào khác từ cùng một nhà cung cấp trên thiết bị này. Do đó,  việc xóa tất cả các ứng dụng của một nhà cung cấp nhất định và sau đó cài đặt một ứng dụng từ cùng một nhà cung cấp dẫn đến một IDFV mới. 
 • You should send IDFV if available. It improves attribution. We make use of IDFV in a number of scenarios including: 
  • Cross-promotion attribution.
  • Reinstall attribution on the same device.
  • Raw data reporting.
  • Audiences

Khớp ID thiết bị cho mạng Tự báo cáo 

Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu, AppsFlyer sẽ kiểm tra cài đặt của ứng dụng xem có được cấu hình để nhận lưu lượng truy cập từ các mạng Tự báo cáo (SRN), như Facebook, Snapchat và Google Ads hay không. 

AppsFlyer truy vấn các SRN liên quan sử dụng ID thiết bị duy nhất của lượt cài đặt mới. Truy vấn sẽ sử dụng API Đối tác Đo lường Di động (MMP) như theo xác định của các SRN. Dựa trên phản hồi, AppsFlyer có thể phân bổ người dùng mới cho SRN.

Mô hình xác suất

Mô hình xác suất là một kỹ thuật thống kê tận dụng máy học để ước tính hiệu suất chiến dịch. Các thông số mô hình xác suất được thu thập:

 • initially on the click or ad view (if enabled)
 • một lần nữa khi ứng dụng được khởi chạy

Note for iOS apps: Probabilistic modeling can't uniquely identify a user nor is that its purpose. The sole purpose is to measure aggregated campaign performance. You are encouraged to adopt Advanced Privacy in your integration with ad network partners. Doing so ensures that data provided by your app and shared via postbacks can't be used to track users.

Đặc điểm triển khai

 • Sử dụng thống kê và không dựa trên ID duy nhất.
 • Là một phương thức dự phòng, được sử dụng trong trường hợp không có ID người giới thiệu hoặc quảng cáo. Có độ chính xác cao (trên 90%). Tuy nhiên, các phương thức phân bổ tất định được ưu tiên hơn. 
 • Kém ưu thế so với các phương thức lượt nhấp có liên kết giới thiệu hoặc khớp ID, nếu các phương thức này xảy ra trong khung thời gian xem lại.
 • Khung thời gian phân bổ được AppsFlyer xác định động, dựa trên mạng người dùng. Thời lượng khung thời gian có tính thích ứng nhưng ngắn hơn khung thời gian của các phương thức khác (lên đến 24 giờ).
 • Mô hình xác suất lượt nhấp qua luôn được bật. 
 • Mô hình xác suất xem hết cần được bật trong trang cài đặt của ứng dụng và trong tab tích hợp không phải SRN liên quan. 

Phân bổ Truyền hình

AppsFlyer hỗ trợ phân bổ lượt cài đặt tự nhiên cho các chiến dịch trên đài hoặc TV theo nguồn truyền thông TV. Một cài đặt tự nhiên được phân bổ cho TV khi tất cả những điều sau đây xảy ra:

 • Lượt tải xuống, cài đặt, khởi chạy lần đầu xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn tính từ lúc quảng cáo được phát sóng.
 • Người dùng được đặt tại quốc gia nơi quảng cáo được phát sóng. Tùy chọn giới hạn trong một thành phố cụ thể được cho phép.

Phương pháp phân bổ cho truyền hình:

 • Tải tệp
 • Đối tác tích hợp truyền hình
 • Shazam

Xem Tích hợp với các đối tác đo lường phân bổ cho truyền hình.

Trước khi cài đặt

AppsFlyer hỗ trợ phân bổ lượt cài đặt ứng dụng khi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị trước khi người dùng mua thiết bị.

Because there is no preceding user engagement, click-through, or view-through, installs are attributed on the first launch using the AppsFlyer SDK API. See Configuring and Testing Pre-install Campaigns for Android

Loại phân bổ lượt tương tác người dùng

AppsFlyer ghi nhận và dùng hai loại ghi công lượt tương tác người dùng khác nhau: lượt nhấp qua và xem qua.

Phân bổ lượt nhấp qua

Hầu hết các lượt cài đặt là kết quả của việc người dùng nhấp vào quảng cáo, như biểu ngữ, video và quảng cáo xen kẽ.

Khi nhấp vào quảng cáo, khung thời gian xem lại lượt nhấp sẽ mở ra với giá trị mặc định là 7 ngày. Lượt cài đặt xảy ra trong khung thời gian xem lại là không tự nhiên và được phân bổ cho nguồn truyền thông. Lượt cài đặt diễn ra ngoài khung thời gian xem lại được coi là lượt cài đặt tự nhiên.

AppsFlyer khuyến cáo dùng khung thời gian xem lại lượt nhấp là bảy ngày, đây cũng là tiêu chuẩn của ngành. Bạn có thể đặt khung thời gian xem lại trong khoảng 1-30 ngày dựa trên thỏa thuận của bạn với nguồn truyền thông. Khung thời gian xem lại của Facebook là 28 ngày, Twitter là 14 ngày và Google Ads là 30 ngày. 

Loại ghi công

 

Phương thức phân bổ

 

Khung thời gian xem lại lượt nhấp

Phạm vi

Khuyến cáo
(mặc định)

Lượt nhấp

(Tất cả đối tác tích hợp)

 

Referrer, Khớp ID

1 – 30 ngày

7 ngày

Mô hình xác suất

Thích ứng

Lên đến 24 giờ

Khung thời gian xem lại lượt nhấp theo mô hình Xác suất có khung thời gian xem lại thích ứng, tối đa là 24 giờ, để duy trì mức độ chính xác cao.

Để biết thêm thông tin về thời gian xem lại của AppsFlyer, hãy nhấp vào đây.

Phân bổ lượt xem qua (View-through Attribution)

Phân bổ người dùng xem quảng cáo trên điện thoại di động, nhưng không nhấp vào quảng cáo, có thể được phân bổ cho mạng quảng cáo đã phát quảng cáo đó.

Khung thời gian xem lại cho phân bổ lượt xem hết:

 • ngắn hơn so với khung thời gian xem lại của phân bổ lượt nhấp qua
 • có thể cấu hình được.

Để bật phân bổ lượt xem hết, hãy đặt khoảng thời gian xem lại trong cửa sổ cấu hình.

Điều này đặc biệt hữu ích đối với các mạng quảng cáo video vốn có mức CTR thấp trên các quảng cáo video của mình, nhưng đồng thời cũng hữu ích với các mạng quảng cáo video phát các quảng cáo thông thường.

Loại ghi công

Phương pháp ghi công

Phạm vi

Khuyến cáo
(mặc định)

Lượt xem qua

(Đối tác tích hợp đã chọn)

Khớp ID

1 giờ - 2 ngày

1 ngày

Trong trường hợp cả lượt nhấp và lượt hiển thị đều xảy ra, lượt nhấp luôn chiếm ưu thế bởi đó là tương tác chủ động.

Để biết thêm thông tin về phân bổ lượt xem hết, hãy nhấp vào đây.

Chủ đề phân bổ nâng cao

Lượt cài đặt được hỗ trợ (Assisted Installs)

AppsFlyer ghi công hoàn toàn chỉ một nguồn truyền thông cho một lượt cài đặt, thường theo lượt nhấp quảng cáo gần nhất hoặc lượt hiển thị quảng cáo gần nhất (nếu không có lượt nhấp).

Lượt cài đặt được hỗ trợ (còn gọi là phân bổ đa tương tác) là các cài đặt trong đó nguồn truyền thông/chiến dịch không phải là người liên hệ cuối cùng nhưng đã tương tác với người dùng trước khi diễn ra cài đặt và tương tác trong khoảng thời gian xem lại phân bổ.

Các mạng hỗ trợ được hiển thị dưới dạng người đóng góp cài đặt trong AppsFlyer.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.

Lượt cài đặt lại

RTA_-_Reinstall.png

A reinstall occurs when a user installs the app, uninstalls it, and then reinstalls it. Reinstall attribution is regulated by the re-attribution window as follows:

 • If the reinstall occurs after the expiry of the re-attribution window: a new install is recorded.
 • If the reinstall occurs during the re-attribution window, one of the following applies:
  • If the user engaged with a retargeting campaign before the reinstall: a retargeting reinstall (AKA re-attribution) is recorded.
  • If the user did not engage with a campaign or engaged with a UA campaign: no install is recorded.

For device testing and multiple installs, register the device in AppsFlyer. If you don't register the device only the first install is recorded. 

Cài đặt lại các ứng dụng iOS được sao lưu trên iCloud

Khi một ứng dụng được sao lưu bằng iCloud và sau đó được khôi phục (trên cùng một thiết bị hoặc trên một thiết bị khác), AppsFlyer không tính đó là lượt cài đặt mới hay cài đặt lại. Người dùng khôi phục ứng dụng từ iCloud sẽ duy trì ID AppsFlyer và dữ liệu phân bổ.

Phân bổ Nhắm lại mục tiêu (Retargeting Attribution)

Retargeting_-_Flow__2_.png

A user who re-installs an app within the re-attribution window (90 days by default) is considered a re-attribution. If this install occurs after engaging with a retargeting campaign, it is recorded as a retargeting reinstall AKA re-attribution and is reported in retargeting

Cập nhật ứng dụng

Khi người dùng hiện tại cập nhật ứng dụng, AppsFlyer không coi họ là người dùng mới, cũng không hiển thị cài đặt lại theo bất kỳ cách nào trên bảng điều khiển. Bạn có thể xem ghi công phiên bản ứng dụng mới và nhiều thông tin khác trên trang thông tin SDK.

Ngoại lệ cho quy tắc này là khi một ứng dụng có một cơ sở người dùng đang hoạt động lần đầu giới thiệu SDK của AppsFlyer. Khi người dùng hiện tại cập nhật lên phiên bản mới có SDK của AppsFlyer, AppsFlyer sẽ hiển thị họ là người dùng tự nhiên mới.

Bài viết này có hữu ích không?