Giải thích về mô hình phân bổ

AppsFlyer_AttributionFlow_us-en.png

Phân bổ là gì?  

Phân bổ là hành động xác định nguyên nhân khiến người dùng cài đặt một ứng dụng hoặc thực hiện các hành vi hậu cài đặt như thu hút lại hoặc phân bổ lại. Kết quả phân bổ là:

 • Nguồn truyền thông không tự nhiên nếu người dùng đã tương tác (thường bằng lượt hiển thị hoặc lượt nhấp) với nguồn truyền thông.
 • Là tự nhiên nếu người dùng không tương tác với nguồn truyền thông.

Phân bổ trên di động là thiết yếu trong việc tối ưu hóa thu hút người dùng cũng như tối ưu hóa kết quả và nỗ lực thu hút lại.

Cài đặt Ứng dụng Di động là gì?

 Mô hình phân bổ là một bộ quy tắc được dùng để xác định đóng góp cho một sự kiện được gán cho các điểm tiếp xúc trong lộ trình chuyển đổi. Tất cả những người chơi trong hệ sinh thái tiếp thị qua di động, từ Google Play, App Store, những mạng quảng cáo như Facebook và Twitter đến những công ty đo lường di động, đều có những mô hình phân bổ của riêng mình. Mỗi người chơi đếm số lượt cài đặt và sự kiện khác nhau.

Điều quan trọng là phải hiểu mô hình phân bổ của những người chơi bạn làm việc cùng. Quan trọng nhất là phải hiểu mô hình phân bổ AppsFlyer.  

Trong AppsFlyer, cài đặt được ghi nhận sau khi người dùng tải xuống và khởi chạy ứng dụng di động. Điều này có nghĩa là nhãn thời gian của cài đặt ứng dụng là lần khởi chạy đầu tiên. Điều này so với các mạng quảng cáo sử dụng thời gian tương tác và các cửa hàng ứng dụng sử dụng thời gian tải xuống.

Phương pháp phân bổ của AppsFlyer

 
Phương thức phân bổ

Android

(Google Play và các cửa hàng ứng dụng thay thế)

iOS  Nền tảng Universal Windows (UWP)
Liên kết giới thiệu Có*  Không
Khớp ID thiết bị (ID quảng cáo) Có 
Mô hình xác suất Có  Có  Không
Phân bổ Truyền hình
* Được một số cửa hàng ứng dụng thay thế hỗ trợ

AppsFlyer sử dụng các phương thức phân bổ khác nhau, tùy thuộc vào nền tảng thiết bị và tính khả dụng.

Người giới thiệu cài đặt (chỉ áp dụng với Android)

Các ứng dụng Android được tải xuống từ Google Play và các cửa hàng ứng dụng thay thế thường được phân bổ theo lượt giới thiệu. Liên kết giới thiệu cung cấp URL gốc, được nhấp vào trước khi chuyển hướng đến cửa hàng Android. Đây là phương thức chính để phân bổ Android. Hiện tại, Google Play và cửa hàng ứng dụng Huawei hỗ trợ phân bổ người giới thiệu cài đặt.  Phân bổ cửa hàng ứng dụng thay thế bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu.

Khớp ID thiết bị

Mạng quảng cáo có quyền truy cập thiết bị người dùng sẽ gửi ID thiết bị cho AppsFlyer trên URL nhấp chuột, hoặc khi thông báo cho AppsFlyer rằng một lượt hiển thị đã được ghi nhận. Điều này cho phép AppsFlyer khớp ID thiết bị của lượt nhấp với ID thiết bị được tìm nạp bởi SDK của AppsFlyer.

Khớp ID thiết bị là phương pháp ghi công chính áp dụng với iOS.

Các ID khả dụng là:

 • Thiết bị iOS: IDFA
 • Các thiết bị Android: có dịch vụ Google Play: GAID 
 • Các thiết bị Android không có dịch vụ Google Play:  OAID, ID Android, IMEI, ID Fire 

ID thiết bị có thể được băm bằng SHA1 hoặc MD5 trên các đường dẫn phân bổ.

Khớp ID thiết bị cho mạng Tự báo cáo 

Khi khởi chạy ứng dụng lần đầu, AppsFlyer sẽ kiểm tra cài đặt của ứng dụng xem có được cấu hình để nhận lưu lượng truy cập từ các mạng Tự báo cáo (SRN), như Facebook, Snapchat và Google Ads hay không. 

AppsFlyer truy vấn các SRN liên quan sử dụng ID thiết bị duy nhất của lượt cài đặt mới. Truy vấn sẽ sử dụng API Đối tác Đo lường Di động (MMP) như theo xác định của các SRN. Dựa trên phản hồi, AppsFlyer có thể phân bổ người dùng mới cho SRN.

Mô hình xác suất

Mô hình xác suất được thiết lập bằng cách thu thập các thông số tạm thời về thiết bị.

Các thông số mô hình xác suất được thu thập:

 • ban đầu trong lượt nhấp đầu tiên
 • một lần nữa khi ứng dụng được khởi chạy và thử so khớp.

Mô hình xác suất:

 • Bao gồm các thông số liên quan đến thiết bị như địa chỉ IP (IPV4 hoặc IPV6) và phiên bản hệ điều hành.
 • Là một phương thức thống kê không dựa trên một ID duy nhất.
 • Kém ưu thế so với các phương thức lượt nhấp có liên kết giới thiệu hoặc khớp ID, nếu các phương thức này xảy ra trong khung thời gian xem lại.
 • Khung thời gian phân bổ được AppsFlyer xác định động, dựa trên mạng người dùng và tính duy nhất của địa chỉ IP.  Thời lượng khung thời gian ngắn hơn khung thời gian của các phương thức khác. 

IP_uniqueness.png 

Phân bổ Truyền hình

AppsFlyer hỗ trợ phân bổ lượt cài đặt tự nhiên cho các chiến dịch trên đài hoặc TV theo nguồn truyền thông TV. Một cài đặt tự nhiên được phân bổ cho TV khi tất cả những điều sau đây xảy ra:

 • Lượt tải xuống, cài đặt, khởi chạy lần đầu xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn tính từ lúc quảng cáo được phát sóng.
 • Người dùng được đặt tại quốc gia nơi quảng cáo được phát sóng. Tùy chọn giới hạn trong một thành phố cụ thể được cho phép.

Phương pháp phân bổ cho truyền hình:

 • Tải tệp
 • Đối tác tích hợp truyền hình
 • Shazam

Xem Tích hợp với các đối tác đo lường phân bổ cho truyền hình 

Trước khi cài đặt

AppsFlyer hỗ trợ phân bổ lượt cài đặt ứng dụng khi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị trước khi người dùng mua thiết bị.

Bởi không có sự tương tác người dùng, lượt nhấp qua hay lượt xem qua trước đó, lượt cài đặt được phân bổ vào lần khởi chạy đầu tiên bằng API SDK của AppsFlyer. Xem Thiết lập cấu hình và Kiểm tra Chiến dịch trước cài đặt cho Android

Loại phân bổ lượt tương tác người dùng

AppsFlyer ghi nhận và dùng hai loại ghi công lượt tương tác người dùng khác nhau: lượt nhấp qua và xem qua.

Phân bổ lượt nhấp qua

Hầu hết các lượt cài đặt trên di động phân bổ đến từ các lượt nhấp của người dùng vào quảng cáo, như biểu ngữ, video và quảng cáo đan xen.

Khi nhấp vào quảng cáo, AppsFlyer sẽ mở ra khoảng thời gian xem lại lượt nhấp với giá trị mặc định là 7 ngày. Lượt cài đặt xảy ra trong thời gian xem lại là không tự nhiên và được phân bổ cho nguồn phương tiện. Lượt cài đặt diễn ra ngoài khoảng thời gian xem lại được coi là lượt cài đặt tự nhiên.

click-through-lookback.png

AppsFlyer khuyến cáo dùng khoảng thời gian xem lại lượt nhấp bảy ngày, đây cũng là tiêu chuẩn của ngành. Bạn có thể đặt khoảng thời gian xem lại trong khoảng 1-30 ngày dựa trên thỏa thuận của bạn với nguồn phương tiện. Ví dụ: khoảng thời gian xem lại của Facebook là 28 ngày, Twitter 14 ngày và Google Ads là 30 ngày. 

Loại ghi công

 

Phương pháp ghi công

 

Thời gian xem lại lượt nhấp

Phạm vi

Khuyến cáo
(mặc định)

Lượt nhấp

(Tất cả đối tác tích hợp)

 

Referrer, Khớp ID

1 – 30 ngày

7 ngày

Mô hình xác suất

Cố định

1 ngày

Khung thời gian xem lại lượt nhấp theo Mô hình xác suất có tối đa 24 giờ trên iOS và ít hơn rất nhiều trên Android, để duy trì mức độ chính xác cao.

Để biết thêm thông tin về thời gian xem lại của AppsFlyer, hãy nhấp vào đây.

Phân bổ lượt xem qua (View-through Attribution)

Lượt cài đặt mới bởi người dùng đã xem quảng cáo trên di động nhưng chưa nhấp vào quảng cáo có thể được phân bổ về mạng đã phát quảng cáo.

Khoảng thời gian xem lại để phân bổ lượt xem hết ngắn hơn so với phân bổ lượt nhấp. Khoảng thời gian này có thể cấu hình được.

Để bật phân bổ lượt xem hết, hãy đặt khoảng thời gian xem lại trong cửa sổ cấu hình.

view-through-lookback.png

Điều này đặc biệt hữu ích đối với các mạng quảng cáo video vốn có mức CTR thấp trên các quảng cáo video của mình, nhưng đồng thời cũng hữu ích với các mạng quảng cáo video phát các quảng cáo thông thường.

Loại ghi công

Phương pháp ghi công

Phạm vi

Khuyến cáo
(mặc định)

Lượt xem qua

(Đối tác tích hợp đã chọn)

Khớp ID

1 giờ - 2 ngày

1 ngày

Trong trường hợp cả lượt nhấp và lượt hiển thị đều xảy ra, lượt nhấp luôn chiếm ưu thế bởi đó là tương tác chủ động.

Để biết thêm thông tin về phân bổ lượt xem hết, hãy nhấp vào đây.

Chủ đề phân bổ nâng cao

Lượt cài đặt được hỗ trợ (Assisted Installs)

AppsFlyer ghi công hoàn toàn chỉ một nguồn truyền thông cho một lượt cài đặt, thường theo lượt nhấp quảng cáo gần nhất hoặc lượt hiển thị quảng cáo gần nhất (nếu không có lượt nhấp).

Lượt cài đặt được hỗ trợ (còn gọi là phân bổ đa tương tác) là các cài đặt trong đó nguồn truyền thông/chiến dịch không phải là người liên hệ cuối cùng nhưng đã tương tác với người dùng trước khi diễn ra cài đặt và tương tác trong khoảng thời gian xem lại phân bổ.

Các mạng hỗ trợ được hiển thị dưới dạng người đóng góp cài đặt trong AppsFlyer.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.

Lượt cài đặt lại

 

AppsFlyer ghi nhận lượt cài đặt ứng dụng mới trên thiết bị khi:

 • Ứng dụng chưa bao giờ được cài đặt trước đó
  HOẶC
 • Ứng dụng đã được cài đặt, được gỡ cài đặt và sau đó lại cài đặt lại sau thời hạn ghi công kể từ ngày cài đặt ban đầu.

Lượt cài đặt lại trong khung thời gian phân bổ lại do vậy không được phân bổ cho bất kỳ nguồn truyền thông nào, kể cả nguồn tự nhiên. Những sự kiện trong ứng dụng của thiết bị cài đặt lại sẽ được phân bổ vào nguồn tự nhiên.

Khi thử nghiệm thiết bị và cài đặt nhiều lần, hãy đưa thiết bị vào danh sách trắng trong AppsFlyer. Nếu bạn không đưa vào danh sách trắng, hệ thống sẽ chỉ ghi nhận lượt cài đặt đầu tiên. 

Cài đặt lại các ứng dụng iOS được sao lưu trên iCloud

Khi một ứng dụng được sao lưu bằng iCloud và sau đó được khôi phục (trên cùng một thiết bị hoặc trên một thiết bị khác), AppsFlyer không tính đó là lượt cài đặt mới hay cài đặt lại. Người dùng khôi phục ứng dụng từ iCloud sẽ duy trì ID AppsFlyer và dữ liệu phân bổ.

Phân bổ Nhắm lại mục tiêu (Retargeting Attribution)

Người dùng đã cài đặt lại ứng dụng trong thời gian ghi công lại (90 ngày theo mặc định) được coi là ghi công lại và sẽ hiển thị như vậy trong retargeting dashboard của AppsFlyer, nếu được thu hút từ một chiến dịch retargeting.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhấp vào đây.

Cập nhật ứng dụng

Khi người dùng hiện tại cập nhật ứng dụng, AppsFlyer không coi họ là người dùng mới, cũng không hiển thị cài đặt lại theo bất kỳ cách nào trên bảng điều khiển. Bạn có thể xem ghi công phiên bản ứng dụng mới và nhiều thông tin khác trên trang thông tin SDK.

Ngoại lệ cho quy tắc này là khi một ứng dụng có một cơ sở người dùng đang hoạt động lần đầu giới thiệu SDK của AppsFlyer. Khi người dùng hiện tại cập nhật lên phiên bản mới có SDK của AppsFlyer, AppsFlyer sẽ hiển thị họ là người dùng tự nhiên mới.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này