Bảng điều khiển sự kiện

Sơ lược: Xem các số liệu về hiệu suất sự kiện trong ứng dụng LTV chuyển đổi người dùng trên các nguồn truyền thông và sử dụng chúng để tối ưu hóa chiến dịch của bạn.

EventsDashboard_us-en.jpg

Truy cập bảng điều khiển sự kiện

Để mở bảng điều khiển Sự kiện:

 1. Trong AppsFlyer, đi tới Dashboard > Events.
 2. Ở đầu trang, thiết lập bộ lọc như sau:
  • Nguồn truyền thông
  • Địa lý
  • Giai đoạn LTV

Những điều cần lưu ý:

 • Bảng điều khiển được giới hạn ở các sự kiện được phân bổ cho chiến dịch chuyển đổi người dùng (UA). Điều này bao gồm các sự kiện được phân bổ kép trong bối cảnh tương tác nhắm lại mục tiêu.
 • Phạm vi ngày trong bảng điều khiển liên quan đến ngày LTV (cài đặt). Sử dụng bảng điều khiển Hoạt động để nhận số liệu dựa trên ngày hành động thực tế của người dùng. 

Biểu đồ Sự kiện Hàng đầu

 • Theo mặc định, Biểu đồ Sự kiện Hàng đầu hiển thị các sự kiện trong ứng dụng có nhiều hành động được thực hiện nhiều nhất. Bạn có thể chọn các sự kiện trong ứng dụng mà bạn quan tâm. 

Bảng Events Drill Down

 • Bảng này có thể được nhóm theo chiến dịch hoặc sự kiện.
 • Thông tin được trình bày trong bảng liên quan đến người dùng có được trong khoảng thời gian LTV.

 • Media source: Nguồn truyền thông được phân bổ.
 • In-app events: Tên của sự kiện trong ứng dụng được SDK báo cáo.
 • Unique users: Số lượng người dùng duy nhất (ID AppsFlyer duy nhất) đã thực hiện sự kiện.
  Đối với các sự kiện trong ứng dụng Tự nhiên, số người dùng cài đặt lại không làm tăng số lượng người dùng duy nhất, do đó, con số này đôi khi có thể bằng 0. 
 • Number of actions: Tổng số hành động nghĩa là số lần người dùng thực hiện sự kiện trong ứng dụng.
 • Revenue: Doanh thu được tạo từ các sự kiện trong ứng dụng.
 • Average actions per user: Số lượng hành động/người dùng duy nhất.

Đặc điểm và hạn chế

 • Hiện tại, bảng điều khiển Sự kiện không phản ánh đầy đủ những thay đổi về tên chiến dịch
 • Bảng điều khiển Sự kiện không khả dụng cho các mạng quảng cáo.
 • Dữ liệu lịch sử: 5 năm

 Lời khuyên

Bạn muốn hiểu thêm về dữ liệu sự kiện của mình? Hãy xem khóa học ngắn, bổ ích này trên Cổng thông tin Học tập AppsFlyer.