Hướng dẫn Liên kết sâu OneLink™

Deep_link_example.png

Giới thiệu

Liên kết sâu là hành động khởi chạy ứng dụng trên di động đồng thời phục vụ các nội dung được cá nhân hóa và/hoặc dẫn người dùng tới các hoạt động cụ thể bên trong ứng dụng. Bằng cách này, bạn có thể cung cấp cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn, cải thiện mạnh mẽ khả năng tương tác của họ với ứng dụng.

Two types of deep linking

Since users may or may not have the mobile app installed, there are two types of deep linking:

Deep Linking
Directly serves personalized content to existing users, which already have the mobile app installed.
Liên kết sâu gián tiếp
Phục vụ nội dung cá nhân hóa cho những người dùng mới hoặc người dùng trước đây từng sử dụng, trực tiếp sau khi cài đặt.

AppsFlyer hỗ trợ cả hai phương thức liên kết sâu và liên kết sâu gián tiếp bằng cách sử dụng liên kết phân bổ phát hiện thiết bị riêng của mình - OneLink™.

Hướng dẫn này bao gồm tất cả những gì bạn cần biết về cách thiết lập và sử dụng liên kết sâu cho ứng dụng trên di động của mình. Chúng tôi khuyến nghị rằng nhà tiếp thị và nhà phát triển nên cùng nhau rà soát hướng dẫn này bởi hướng dẫn này bao gồm cả cho các liên kết sâu trong bảng điều khiển AppsFlyer và trong ứng dụng.

 Quan trọng!

Liên kết sâu phụ thuộc vào việc thiết lập đúng OneLink.
Trước tiên vui lòng đọc Hướng dẫn thiết lập cơ bản cho OneLink™.

Liên kết sâu và OneLink

OneLink operates as a "bridge" between the advertisement and the mobile app. It can launch the app and provide the mobile developer with the data required to personalize the user experience. To do so develop the mobile app with deep linking capabilities and infrastructure.

Liên kết sâu và Nhắm mục tiêu lại

Deep linking and OneLink are used to re-engage existing or past users, meaning to retarget them. This subject is covered in the retargeting guide, which should be reviewed after this deep linking guide.

Bài viết này có hữu ích không?