Kiểm tra SDK Android

Giới thiệu

AppsFlyer cung cấp một ứng dụng thử nghiệm đơn giản để kiểm tra sự tích hợp ứng dụng của bạn với SDK Android của chúng tôi.

Sử dụng ứng dụng thử nghiệm Tích hợp SDK Android, bạn có thể tìm kiếm các sự cố tích hợp trong dự án của mình. Ứng dụng thử nghiệm có thể thực hiện các thử nghiệm cài đặt nhấp chuột tự động cung cấp các lượt cài đặt không tự nhiên trên bảng điều khiển của bạn (trước và sau khi xuất bản).
TẢI XUỐNG LIÊN KẾT

Tổng quan và Cài đặt Ứng dụng Thử nghiệm

 1. Tích hợp SDK Android của AppsFlyer vào ứng dụng của bạn và cài đặt ứng dụng trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cài đặt ứng dụng theo bất kỳ cách thức nào bạn muốn - trực tiếp từ API, qua studio Android hoặc qua Play Store (nếu phiên bản trong cửa hàng đã tích hợp SDK). Điều quan trọng là không khởi chạy nó sau khi cài đặt.
 2. Tải xuống ứng dụng thử nghiệm từ Google Play và mở ứng dụng.
 3. Cửa sổ sau sẽ được hiển thị:

  integration-test-app-home-screen.jpg
  Nhấp vào nút THIẾT BỊ TRONG DANH SÁCH TRẮNG để hiển thị các giá trị tham số danh sách trắng của thiết bị của bạn - ID Android và ID quảng cáo Google.

  test-app-white-list-device.png
  Nhấp vào nút chia sẻ màu xanh lá cây để gửi các giá trị này qua email.

 4. Nhấp vào nút DANH SÁCH TRẮNG để đưa thiết bị của bạn vào danh sách trắng.
 5. Nhập chi tiết đăng nhập của bạn để đưa thiết bị vào danh sách trắng

  test-app-white-list-device-login.png
  Những giá trị này được thêm vào Trang danh sách trắng của tài khoản của bạn. Đảm bảo bạn chạy ứng dụng thử nghiệm trên thiết bị có trong danh sách trắng, nếu không bạn không thể nhận được lượt cài đặt không tự nhiên.

 6. Quay trở lại màn hình chính và nhập Tên Gói ứng dụng hoặc tên Ứng dụng của bạn trong thanh tìm kiếm (ví dụ: android.appsflyer.sampleapp hoặc ‘Ứng dụng Mẫu’)

  test_integration_search_app.png

Thử nghiệm lượt Cài đặt không tự nhiên

Khi thiết bị được đưa vào danh sách trắng, trong màn hình chính của ứng dụng, nhấp vào CÀI ĐẶT KHÔNG TỰ NHIÊN : Nếu thử nghiệm thành công, bạn sẽ thấy màn hình sau:

integration-test-app-test-install.jpg

Nhờ có thử nghiệm này, truyền phát tham chiếu đã được mô phỏng trên ứng dụng của bạn - điều này có hiệu quả cho cả ứng dụng được công bố và chưa được công bố. Nếu ứng dụng của bạn được xuất bản trong Play Store, phân bổ được tạo ra bằng trình Referrer của Play Store. Mặt khác, phân bổ được tạo bằng Khớp ID thiết bị.

Nếu thử nghiệm không thành công, kiểm tra danh mục hiển thị lỗi.

 1. Trong bảng điều khiển AppsFlyer, đi đến Trang tổng quan.
 2. Lọc theo Nguồn phương tiện Truyền thông AppsFlyer_Test

  filter_test.png

Bạn có thể thấy cài đặt không tự nhiên trên bảng điều khiển của mình, dưới nguồn phương tiện AppsFlyer_Test.

test_media_source.png

Việc tích hợp đã hoàn tất và bạn có thể sẵn sàng hành động!

Thử nghiệm Phân bổ Nhắm mục tiêu lại

Ngoài ra, để cài đặt phân bổ, ứng dụng thử nghiệm có thể kiểm tra cấu hình Nhắm mục tiêu lại và Liên kết sâu của bạn.

Đảm bảo sử dụng Thử nghiệm tích hợp ít nhất một lần, trước khi thử Thử nghiệm nhắm mục tiêu lại.

 1. Nhấp vào THỬ NGHIỆM NHẮM MỤC TIÊU LẠI ở trên trang chủ.
  Cửa sổ sau đây sẽ mở ra:

  test-app-test-retargeting.png

 2. Nhập Liên kết sâu ứng dụng của bạn schemehost (theo cấu hình AndroidManifest của bạn). Chọn Http:// để nhanh chóng thêm http:// vào thanh tìm kiếm.
 3. Khi lược đồ của bạn được tìm thấy, ứng dụng thử nghiệm sẽ tạo một liên kết phân bổ chuyển hướng trở lại hoạt động được liên kết sâu của bạn.

Nếu Hoạt động được liên kết sâu là Hoạt động chính hoặc chứa AppsFlyerLib.getInstance (). SendDeepLinkData (this) trong phương thức onCreate () thì thử nghiệm có hiệu quả và ứng dụng thử nghiệm sẽ hiển thị màn hình sau :

test-app-test-retargeting-success.png

 Lưu ý

Ứng dụng thử nghiệm chờ sáu giây trước khi hết thời gian thử - kết nối internet chậm có thể khiến thử nghiệm thất bại.


Bạn có thể sử dụng thử nghiệm để tạo phân bổ Thu hút lại trong bảng điều khiển của bạn. Để làm như vậy, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đã bật tính năng nhắm mục tiêu lại trên bảng điều khiển và bạn mở ứng dụng ít nhất ba lần trước khi thử nghiệm.

Nếu mọi thứ đều thành công, bạn có thể thấy phân bổ Thu hút lại trong nguồn phương tiện AppsFlyer_Test và chiến dịch Thử nghiệm, như sau:

Dò tìm Sự cố Tích hợp trong Ứng dụng của bạn

Ứng dụng thử nghiệm có thể được sử dụng để nhanh chóng phát hiện các sự cố phổ biến khi tích hợp.

Có 5 danh mục thử nghiệm. Xem bảng dưới đây để tìm hiểu từng danh mục thử nghiệm sẽ kiểm tra những gì.

 

 

Lỗi Tích hợp Khả thi

Bảng sau liệt kê tất cả các lỗi có thể xảy ra và các giải pháp tương ứng của chúng:

# Danh mục Tiêu đề Lỗi

1

Bảng điều khiển AppsFlyer được định cấu hình

Thông báo lỗi:

Thử nghiệm bị hủy bỏ! Bấm vào đây để biết thêm thông tin về việc thiết lập bảng điều khiển AppsFlyer

Ứng dụng không được cấu hình trong bảng điều khiển của bạn. Thêm ứng dụng trong bảng điều khiển của bạn trước khi thử nghiệm.

2

Quyền truy cập Kê khai Bắt buộc

Đảm bảo thêm quyền truy cập Internet vào kê khai ứng dụng của bạn, nếu không có quyền này, SDK không thể chạy được

3

Thiết bị có trong danh sách trắng

Thông báo lỗi:

Yêu cầu Đưa vào danh sách trắng

Thiết bị không nằm trong danh sách trắng trong bảng điều khiển của bạn. Nếu thiết bị không nằm trong danh sách trắng, ứng dụng thử nghiệm không thể tạo cài đặt không tự nhiên.

4

Người nhận Bản kê

BroadcastReceiver của AppsFlyer bị thiếu trong
AndroidManifest.xml

5

phát hiện startTracking()

Thông báo lỗi:

SDK không được phát hiện bởi Ứng dụng thử nghiệm

Ứng dụng thử nghiệm cố gắng giao tiếp với SDK. Nếu thất bại, ứng dụng chỉ ra rằng nó không thể tìm thấy startTracking(). 

Những lý do khả quan:

 1. SDK không được tích hợp
 2. SDK được cấu hình không chính xác
 3. Khởi tạo SDK bị trì hoãn cho CUID
 4. Khởi chạy ứng dụng chậm
 5. Ứng dụng này có liên quan đến GDPR không theo dõi cơ chế được triển khai trong ứng dụng

6

Cài đặt không tự nhiên được xác nhận

Ứng dụng thử nghiệm không thể tạo cài đặt không tự nhiên, thường là do các lỗi ở trên.

Bài viết này có hữu ích không?