Đo lường lượt Gỡ cài đặt

Tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt của AppsFlyer cho phép đo lường các sự kiện gỡ cài đặt diễn ra cho một ứng dụng cụ thể và phân bổ chúng cho một nguồn phương tiện truyền thông cụ thể.

Sử dụng số liệu này để tối ưu hóa ngân sách và chiến lược quảng cáo của bạn bằng sử dụng các nguồn phương tiện truyền thông cung cấp những người dùng có giá trị cao nhất.

AppsFlyer cung cấp dữ liệu thô về lượt gỡ cài đặt dưới dạng báo cáo có thể tải xuống, API Pull và Hộp khóa Dữ liệu. 

Lợi ích của việc đo lượt Gỡ cài đặt

  • So sánh chất lượng của các nguồn truyền thông
    Tỷ lệ lượt gỡ cài đặt là một phép đo, có thể giúp bạn so sánh chất lượng của người dùng bạn nhận được từ các nguồn truyền thông, chiến dịch, quảng cáo đơn lẻ hoặc quốc gia khác nhau.
  • Bảo vệ quyền riêng tư người dùng
    Nhiều nhà quảng cáo chạy chiến dịch thu hút lại để giữ chân người dùng. Tuy nhiên, việc này có thể mâu thuẫn với các điều khoản sử dụng của cửa hàng ứng dụng. Nếu đúng như vậy, hãy sử dụng dữ liệu lượt gỡ cài đặt để xóa trình gỡ cài đặt khỏi các đối tượng được nhắm lại mục tiêu.

Hệ điều hành

Việc hỗ trợ tính năng Đo lường Lượt gỡ cài đặt yêu cầu ứng dụng của bạn phải có ít nhiều cải tiến.
Dưới đây là hướng dẫn dành cho nhà phát triển dành cho: 

 Lời khuyên

Có bao nhiêu người dùng gỡ cài đặt ứng dụng và gỡ khi nào?
Nhận toàn bộ bảng phân tích danh mục/quốc gia tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?