Đo lường lượt Gỡ cài đặt

Khái quát: Thiết lập và thử nghiệm tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt.

AppsFlyer sử dụng thông báo đẩy ở chế độ không báo một lần một ngày để xác minh ứng dụng vẫn đang được cài đặt trên thiết bị của người dùng, và đếm sự kiện gỡ cài đặt xảy ra cho một ứng dụng cụ thể, phân bổ chúng vào một nguồn truyền thông cụ thể. AppsFlyer cung cấp dữ liệu thô về lượt gỡ cài đặt dưới dạng báo cáo có thể tải xuống, API Pull và Hộp khóa Dữ liệu. 

Tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt của AppsFlyer là miễn phí cho tất cả các gói tài khoản.

Lợi ích của việc đo lượt Gỡ cài đặt

So sánh chất lượng của các nguồn truyền thông
Tỷ lệ lượt gỡ cài đặt là một phép đo, có thể giúp bạn so sánh chất lượng của người dùng bạn nhận được từ các nguồn truyền thông, chiến dịch, quảng cáo đơn lẻ hoặc quốc gia khác nhau.

Bảo vệ quyền riêng tư người dùng
Nhiều nhà quảng cáo chạy chiến dịch thu hút lại để giữ chân người dùng. Tuy nhiên, việc này có thể mâu thuẫn với các điều khoản sử dụng của cửa hàng ứng dụng. Nếu đúng như vậy, hãy sử dụng dữ liệu lượt gỡ cài đặt để xóa trình gỡ cài đặt khỏi các đối tượng được nhắm lại mục tiêu.

Hệ điều hành

Việc hỗ trợ tính năng Đo lường Lượt gỡ cài đặt yêu cầu ứng dụng của bạn phải có ít nhiều cải tiến.
Dưới đây là hướng dẫn dành cho nhà phát triển dành cho: 

 Lời khuyên

Có bao nhiêu người dùng gỡ cài đặt ứng dụng và gỡ khi nào?
Nhận toàn bộ bảng phân tích danh mục/quốc gia tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này