Cấu hình Apple Search Ads

Tổng quan

Apple Search Ads (ASA), đối tác tích hợp của AppsFlyer, cho phép bạn hỗ trợ người dùng tìm ứng dụng của bạn trong App Store. Mức độ liên quan của ứng dụng của bạn với cụm từ tìm kiếm xác định xem quảng cáo của bạn có phải là quảng cáo được hiển thị hay không. Phản hồi của người dùng đối với quảng cáo là một tín hiệu quan trọng về mức độ phù hợp của quảng cáo. Nếu không ai chạm vào quảng cáo, Apple Search Ads sẽ ngừng hiển thị.

Ngoài phân bổ trên di động dựa trên lượt nhấp, Apple Search Ads còn cung cấp chi phínhắm mục tiêu lại, có thể được AppsFlyer ghi nhận.

Hướng dẫn này mô tả cách bắt đầu phân bổ Apple Search Ads với AppsFlyer, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, cũng như các mẹo và giải thích liên quan về những khác biệt vốn có giữa các nền tảng.

Bài viết này có hữu ích không?

Các bài viết trong mục này