Hướng dẫn tích hợp trình cắm Unity V4 cho nhà phát triển

Unity.png

Khái quát: Trình cắm lõi Unity của AppsFlyer cho phép phân bổ và báo cáo ứng dụng cho các ứng dụng di động được phát triển trên nền tảng phát triển Unity. Trình cắm hỗ trợ ứng dụng Android và iOS và dựa trên SDK AppsFlyer dành cho thiết bị di động.

 Lưu ý

Chọn phiên bản trình cắm Unity

Chọn trình cắm Unity dựa trên vòng đời của ứng dụng.
Phiên bản trình cắm Unity hiện tại Vòng đời của ứng dụng Trình cắm Unity được đề xuất 
-- Ứng dụng mới  Từ V5 trở lên
Từ 4.16.4 trở lên Ứng dụng hiện có Tiếp tục sử dụng phiên bản trình cắm Unity hiện tại
Trước 4.16.4 (ngừng hỗ trợ) Ứng dụng hiện tại có trình cắm đã ngừng hỗ trợ Chuyển sang từ V5 trở lên

1. Tổng quan - Unity V4

SDK Unity V4 của AppsFlyer cung cấp các dự án Unity cho Android và iOS với chức năng cài đặt ứng dụng di động và ghi nhận sự kiện. Đo lường số lượt cài đặt, phiên và sự kiện trong ứng dụng để đánh giá lợi tức đầu tư (ROI) và mức độ thu hút của người dùng ứng dụng.

Các ứng dụng di động được phát triển trên nền tảng Unity chỉ cần tích hợp SDK của AppsFlyer một lần để hỗ trợ lượt cài đặt phân bổ cho cả ứng dụng do Android và iOS tạo ra.

Hướng dẫn này giải thích cách tích hợp SDK của AppsFlyer vào mã Unity của bạn để sử dụng trong các ứng dụng iOS và Android.

1.1 Tổng quan về tích hợp SDK

Tab Nội dung Kết quả

[Bắt buộc] Tích hợp

Cách thêm và cấu hình SDK.

Bảng điều khiển ứng dụng sẽ hiển thị:

 • Cài đặt tự nhiên mới
 • Cài đặt không tự nhiên mới

[Đề xuất]
Các API lõi

Cách sử dụng API lõi SDK để:

 • Đo lường các sự kiện trong ứng dụng
 • Đo lường doanh thu
 • Thực hiện liên kết sâu
 • Thu thập dữ liệu chuyển đổi

Bảng điều khiển ứng dụng sẽ hiển thị:

 • Sự kiện trong Ứng dụng
 • Doanh thu

Sẵn sàng cho:

 • Thực hiện liên kết sâu

Các API bổ sung

Cách triển khai và sử dụng API tùy chọn cho:

 • Đo lường lượt Gỡ cài đặt
 • Lượt giới thiệu (phân bổ lời mời người dùng)
 • Thông báo đẩy

Sẵn sàng cho:

 • Đo lường lượt Gỡ cài đặt
 • Lượt giới thiệu
 • Tương tác của người dùng với thông báo đẩy
 • Xử lý các tình huống về quyền riêng tư của người dùng và nhiều tình huống khác.

Tham chiếu API

Tham chiếu API SDK nhanh cho nhà phát triển

1.2 Khả năng tương thích SDK

SDK AppsFlyer hỗ trợ:

Bài viết này có hữu ích không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.