Diễn giải về các khoản phí hóa đơn AppsFlyer

Khái quát: Hiểu các hóa đơn AppsFlyer của bạn theo như gói, phần bổ trợ và các đơn vị có tính phí của bạn xác định. Tính toán các đơn vị sẽ xuất hiện trên hóa đơn tiếp theo của bạn.

Các gói của AppsFlyer

Nội dung hóa đơn của bạn phụ thuộc vào gói bạn đăng ký và mọi tính năng cao cấp bổ trợ. Xem các gói của AppsFlyer, tính năng và so sánh gói để biết thêm thông tin.

Tính năng cao cấp là các phần bổ trợ cho gói của bạn. Ví dụ: Protect360 (bảo vệ chống gian lận trên thiết bị di động), Xpend (dữ liệu chi phí), Đối tượng, Bảng Pivot và Data Locker. Kiểm tra với CSM của bạn hoặc liên hệ theo địa chỉ hello@appsflyer.com

Đơn vị có tính phí

Hóa đơn hàng tháng có thể khác nhau và điều này chủ yếu là do số đơn vị được AppsFlyer phân bổ cho bạn. 

Đơn vị đã lập hóa đơn

Bảng bao gồm các đơn vị có tính phí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra thông tin về gói AppsFlyer của bạn.  

Đơn vị có tính phí Mô tả Tìm hiểu thêm
Các lượt Cài đặt không tự nhiên Lượt cài đặt ứng dụng mới được phân bổ Bảng điều khiển tổng quan
Tương tác lại Người dùng hiện tại tương tác với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại; điều này dẫn đến các lượt khởi chạy ứng dụng Retargeting Dashboard
Phân bổ lại Người dùng cũ tương tác với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại; điều này dẫn đến các lượt cài đặt mới và lượt khởi chạy ứng dụng. Retargeting Dashboard

Tính toán mẫu

Có hai phương thức được đề xuất để tính đơn vị có tính phí:

 • Để tính toán thống nhất (UA và nhắm mục tiêu lại) cho một số ứng dụng, hãy sử dụng báo cáo Nhóm người.
 • Để tính toán cho mỗi ứng dụng, hãy sử dụng bảng điều khiển Tổng quan và Nhắm mục tiêu lại.

Tính toán cho một số ứng dụng

Bạn có thể tính toán số lượng đơn vị (lượt chuyển đổi) cho một số ứng dụng bằng cách sử dụng báo cáo Nhóm người.
Phương thức này cho phép bạn tính toán tất cả các đơn vị cho UA và nhắm mục tiêu lại cho tất cả các ứng dụng của bạn trong một bảng điều khiển.
Lưu ý rằng hóa đơn AppsFlyer được tính dựa trên múi giờ UTC+0, do đó, kết quả trong báo cáo Nhóm người có thể hơi khác so với hóa đơn và các báo cáo hợp nhất khác của AppsFlyer.

Để tính toán các đơn vị phân bổ bằng cách sử dụng báo cáo Nhóm người:

 1. Trong AppsFlyer, đi đến Dashboard (Bảng điều khiển) > Cohort (Nhóm người).
 2. Nhấp vào công cụ chọn ngày và xác định tháng trước làm phạm vi thời gian.

  Cohort-datepicker_en-us.png

 3. Nhấp vào Apply (Áp dụng).
 4. Nhấp vào Edit Cohort (Chỉnh sửa Nhóm người).
 5. Đặt nhóm người theo tùy chọn cài đặt bên dưới:

  • Loại nhóm người: Thống nhất
  • Loại xu hướng: Hiệu suất vòng đời của người dùng
  • Người dùng của: Tất cả các ứng dụng bắt buộc
  • Được nhóm theo: Ứng dụng và Nguồn Truyền thông
 6. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi).
 7. Chuyển sang chế độ xem bảng.

  Cohort-caculation-table-view1_en-us.png

  Trong bảng, cột Users (Người dùng) đại diện cho những người dùng thu hút được và được nhắm mục tiêu lại trên mỗi ứng dụng và nguồn truyền thông.

  Cohort-caculation-table-users_en-us.png

 8. Tính tổng cột Users (Người dùng), không bao gồm Tự nhiên.
  Điều này bao gồm lượt cài đặt, phân bổ lại và thu hút lại cho tất cả các ứng dụng.
 9. [tùy chọn] Bạn có thể lưu cấu hình của báo cáo này để sử dụng trong tương lai.

Để lọc ra các lượt chuyển đổi tự nhiên từ bảng:

 1. Nhấp vào Export CSV (Xuất CSV) và tải xuống tệp tin.

  Cohort-caculation-table-view2_en-us.png

 2. Mở tệp tin bằng Excel và lọc bỏ "Tự nhiên".

Tính toán cho mỗi ứng dụng đơn lẻ

Bạn có thể tính toán số lượng đơn vị đã tiêu thụ trong tháng trước bằng cách sử dụng bảng điều khiển Tổng quan và Nhắm mục tiêu lại.

1. Số lượt cài đặt không tự tiên (NOI)

 1. Đi đến bảng điều khiển Overview (Tổng quan) > Nhấp vào công cụ chọn ngày > Chọn Last month (Tháng trước).

  last_month.png

 2. Đặt media source (nguồn truyền thông) và bộ lọc Geo (country) (Địa lý (quốc gia)) thành All (Tất cả).
  Lưu ý số lượt cài đặt không tự nhiên
  Trong ví dụ này: 137.620.

  all_filters.png

  non-organic_installs.png

2. Nhắm mục tiêu lại (phân bổ lại + thu hút lại)

Trong menu điều hướng bên, hãy đi đến mục Re-Targeting (Nhắm mục tiêu lại).
Lưu ý số lượt Chuyển đổi.
Trong ví dụ này: 7.964+14.183=22.147

retargeting_link.png

retargeting_conversions.png

3. Tổng

Tính tổng đơn vị: NOI (bước 1) + lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại (bước 2). 
Trong ví dụ này: 137.620+22.147=159.767

Bài viết này có hữu ích không?