Diễn giải về các khoản phí hóa đơn AppsFlyer

Khái quát: Hãy xem qua các gói của AppsFlyer và cách tính toán các đơn vị sẽ xuất hiện trên hóa đơn tiếp theo của bạn.

Các gói của AppsFlyer

Nội dung hóa đơn của bạn phụ thuộc vào gói bạn đăng ký và mọi tính năng cao cấp bổ trợ. Xem các gói của AppsFlyer, tính năng và so sánh gói để biết thêm thông tin.

Tính năng cao cấp là các phần bổ trợ cho gói của bạn. Ví dụ: Protect360 (bảo vệ chống gian lận trên thiết bị di động), Đối tượng, Bảng Pivot, và Hộp khóa Dữ liệu. Kiểm tra với CSM của bạn hoặc liên hệ theo địa chỉ hello@appsflyer.com

Đơn vị có tính phí

Hóa đơn hàng tháng có thể khác nhau và điều này chủ yếu là do số đơn vị được AppsFlyer phân bổ cho bạn. 

Đơn vị đã lập hóa đơn

Bảng bao gồm các đơn vị có tính phí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra thông tin về gói AppsFlyer của bạn.  

Đơn vị có tính phí Mô tả Tìm hiểu thêm
Các lượt Cài đặt không tự nhiên Lượt cài đặt ứng dụng mới được phân bổ Bảng điều khiển tổng quan
Tương tác lại Người dùng hiện tại tương tác với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại; điều này dẫn đến các lượt khởi chạy ứng dụng Retargeting Dashboard
Phân bổ lại Người dùng cũ tương tác với một chiến dịch nhắm mục tiêu lại; điều này dẫn đến các lượt cài đặt mới và lượt khởi chạy ứng dụng. Retargeting Dashboard

Tính toán mẫu

Tính số đơn vị (mỗi ứng dụng) được sử dụng trong tháng trước.

1. Số lượt cài đặt không tự tiên (NOI)

 1. Đi đến bảng điều khiển Overview (Tổng Quan) > nhấp vào công cụ chọn ngày > chọn Last Month (Tháng Trước).

  last_month.png

 2. Đặt media source (nguồn truyền thông) và bộ lọc Geo (country) (Địa lý (quốc gia)) thành All (Tất cả).
  Lưu ý số lượt cài đặt không tự nhiên
  Trong ví dụ này: 137.620.

  all_filters.png

  non-organic_installs.png

2. Nhắm mục tiêu lại (phân bổ lại + thu hút lại)

Trong menu điều hướng bên, hãy đi đến mục Retargeting (Nhắm mục tiêu lại).
Lưu ý số lượt Chuyển đổi.
Trong ví dụ này: 7.964+14.183=22.147

retargeting_link.png

retargeting_conversions.png

3. Tổng

Tính tổng đơn vị: NOI (bước 1) + lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại (bước 2). 
Trong ví dụ này: 137.620+22.147=159.767

Bài viết này có hữu ích không?